JEC WORLD

  • 12.03.2019 - 14.03.2019 | Paríž | Francúzsko
JEC WORLD
Najväčší svetový veľtrh kompozitných materiálov pokrývajúci celý produktový cyklus od surovín až po finálne výrobky z kompozitných materiálov.

Tento sektor sa radí medzi najmladšie priemyselné odvetvia a nachádza uplatnenie v štyroch hlavných oblastiach využitia: letectvo, stavebníctvo, automobilový priemysel a energetika a udržateľné zdroje energie.

Viac informácií »