• Úvod
 • Odborné články
 • JAN SVOBODA s.r.o. - 9.ročník konferencie FORMY a PLASTY Brno 2018 bol opäť úspešný

JAN SVOBODA s.r.o. - 9.ročník konferencie FORMY a PLASTY Brno 2018 bol opäť úspešný

 • 30.05.2018
 • Služby
JAN SVOBODA s.r.o. - 9.ročník konferencie FORMY a PLASTY Brno 2018 bol opäť úspešný

V prírodnom prostredí brnenskej priehrady, v hoteli Maximus Resort, sa v dňoch 16.5. - 17.5.2018 konal 9. ročník konferencie FORMY a PLASTY Brno 2018, ktorú tradične usporiadala firma JAN SVOBODA s.r.o. Konferencia svojim bohatým programom a odbornosťou opäť potvrdila, že ide o najväčšiu odbornú konferenciu v plastikárskom priemysle v Českej a Slovenskej republike. Na konferencii prebiehal aj krst novej plastikárskej biblie Vstřikování plastů – Teorie a praxe od Lubomira Zemana.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť široký záber tém z oblasti spracovania plastov a objasniť komplexnú problematiku vstrekovania plastov - od konštrukcie výlisku cez cenový návrh, výrobu formy až po konečné vstrekovanie a údržbu. Konferencia mala vyše stovky účastníkov, ktorých zaujala bohatá škála tém. Účastníkov privítali - Ján Svoboda ml. a Lubomir Zeman, ktorí sa striedali v moderovaní dvojdenného seminára. Úvodnú prednášku odštartoval Carlos Saboga zo spoločnosti Progressive Components z USA a bola zameraná na novú generáciu počítadiel cyklov CVe3. V poradí druhý prednášal Uri Eisenstein, LIAD - Izrael, a venoval sa systému Blend Save, centrálnemu miešaniu materiálu.

FORMY A PLASTY 2018 
  

Nasledovala prednáška pána Mareka Kovandu z PP Kovanda, ten priblížil problematiku centrálnych rozvodov granulátov, sušenia a kontroly. Sušenie a vysušovanie materiálu je neoddeliteľnou súčasťou kvality finálneho produktu, teda výlisku. Pre kvalitné spracovanie plastov je treba vždy zvoliť adekvátnu sušiacu zostavu, a to nie len vzhľadom k spotrebe daného materiálu, ale aj potrebe zohľadniť správny princíp samotného vysušovania.

Po prvej prestávke v prednáške pokračoval Ivano Muratori, z talianskej spoločnosti Plastic engineering, so svojím príspevkom o GIT – Gas Injection Technology, ktorá umožňuje zmeny koncepcie dielu, vďaka ktorej sa potom dajú vyrobiť aj inak nevyrobiteľné tvary.

Spoluorganizátor konferencie, Lubomir Zeman, pokračoval v prednáške o technologickosti konštrukcie výliskov z termoplastov. Apeloval v nej na jednu z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšiu, etapu výroby z termoplastov, ktorou je reťazec úkonov predchádzajúci vlastnej sériovej výrobe výliskov z termoplastov.

Po pánovi Zemanovi prebral štafetu Martin Kšica z Agentúry RPA, rozprával o možnosti úspory elektrickej energie vo firmách pomocou modernizácie strojového parku formou dotácií z EU až do výšku 50%.

Veľkou udalosťou konferencie bol slávnostný krst novej knihy Lubomíra Zemana – Vstřikování plastů – Teorie a praxe, ktorá je druhým, rozšíreným vydaním knihy Vstřikování plastů. Jednotlivé kapitoly tejto knihy mapujú výrobu výliskov z termoplastov a zoberajú sa rôznymi témami. Knihu slávnostne pokrstili autor Lubomir Zeman, Ján Svoboda st., Ján Svoboda ml. a pán Lukáš Pokorný z firmy Grada.

FORMY A PLASTY 2018  
  

Po obednej prestávke pokračoval v prednáškach pán Alessandro Draganti, zo spoločnosti Vega, a priblížil možnosti novej generácie hydraulických valcov so zvýšenou rýchlosťou pre ovládanie vyhadzovacieho paketu, priblížil aj možnosti finančnej úspory a  predĺženia životnosti oleja aplikáciou SpeedPort.

Nasledovala prednáška pána Friedberta Obergfella, zo švajčiarskej spoločnosti Priamus, zaoberajúca sa snímačmi tlaku v dutine formy a najmä možnostami, ako ich efektívne nasadiť. Prednáška obsahovala aj konkrétne ukážky možností nasadenia a z toho vyplývajúce benefity.

Virtuálny a reálny systém VARIMOS dokáže objektívne navrhnúť konštrukčné a technologické riešenie výroby. Systém VARIMOS nám pomáha aj pri automatickej optimalizácií chladenia dielov a predikcie technologických podmienok. O tomto systéme rozprával na konferencii pán Jiří Gabriel zo spoločnosti PLASTY GABRIEL.

Učiteľ chémie, Ján Taraba, sa v nasledujúcej prednáške venoval analýze chladiacej vody, usadenín, efektivite chladenia a praktickým radám z chemického pohľadu. Táto prednáška čerpala zo študentských prác študentov Biskupského gymnázia.

Záver prvého dňa konferencie patril Aleš Ausperger, zo spoločnosti Tanitech, ktorý rozprával o reálnych prínosoch odvzdušnenia foriem v kombinácií s ideálnou viskóznou krivkou.

Druhý deň začal prednáškou firmy Simulplast, ktorú zastupoval Miroslav Kollár, a zaoberala sa analýzou vtokovej sústavy a hĺbkovou analýzou dielu a formy pred jej výrobou. Po pánovi Kollárovi nasledovala prednáška Antonia DeLonghiho, Thermoplay. Jeho prednáška predstavila nové možnosti odchlazovania zažehľovacích ihiel, a načrtla aj tému praktických dopadov na výrobu dielu a údržbu formy.

Potom vystúpil aj pán Lubomir Zeman, a hovoril o meraniach výlisku termokamerou a následne interpretoval výsledky merania. O využití infračervenej spektroskopie pre kontrolu kvality a analýze porúch plastových materiálov vykladal pán David Matoušek, zo spoločnosti Optik Instruments.

Po prestávke si účastníci vypočuli prednášku o využití PVD a PACVD povlakov k eliminácií nalepovania spracovávaného materiálu na povrch tvarových častí formy. Prednášku viedol pán Petr Unucka, zo spoločnosti VÚHŽ z Dobrej.

Spoločnosť Lascam, konkrétne pán Karol Flimel,  predstavil laserové zariadenie Lastic, ktoré je multifunkčné  a určené pre bezkontaktné opracovanie.

Záver konferencie patril prednáške pána Jan Svobodu, zo spoločnosti MachineLOG IT, ktorý rozprával o zamedzeniach komunikačného šumu pri projektoch a zlepšení podpory.

Priebeh konferencie bol tradične naživo streamovaný na odborné školy, škoda len slabšieho záujmu zo Slovenskej strany. Účastníci konferencie mohli taktiež prostredníctvom mobilnej aplikácie klásť prednašajúcim doplňujúce otázky a hodnotiť úroveň prednášky, čo prispeje k zvyšovaniu úrovne konferencie do budúcnosti.

 • autor:
 • red.
 • JAN SVOBODA s.r.o.

  JAN SVOBODA s.r.o.

  Komplexné dodávky polotovarov pre formy na plasty,  nástroje na  lisovanie plastov a ľahkých kovov, obrábacie nástroje.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať