ISO 22000 - Katalóg firiem

ISO 22000 zjednocuje zásady systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a kroky k jeho zavedeniu vypracované Komisí Codex Alimentarius. ISO 22000 berie súčasne do úvahy požiadavky ISO 9001 tak, aby obidva štandardy boli vzájomne zlučiteľné. ISO 22000 je možné aplikovať v rámci organizácie samostatne alebo ako súčasť integrovaného systému manažérstva kvality.
Certifikácia podľa ISO 22000 prináša komplexnú, dynamickú a účinnú kontrolu rizík zdravotnej neškodnosti potravín založenej na analýze rizík a správnej výrobnej praxi a zvyšuje bezpečnosť potravín v celom reťazci podnikania s potravinami.

strana 1 z 1
 • DREKOMA s.r.o.

  DREKOMA s.r.o.

  Priemyselné zvlhčovače vzduchu, MERLIN - TECHNOLOGY, zvlhčovacia a meracia technika, adiabatické chladenie, chladiace jednotky, zariadenia a stroje.  strana 1 z 1
   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník