• Úvod
  • Aktuality
  • Industry4UM skúma úroveň digitálnej transformácie vo výrobných podnikoch

Industry4UM skúma úroveň digitálnej transformácie vo výrobných podnikoch

  • 07.09.2018

Industry4UM - platforma odborníkov zastupujúcich priemysel - realizuje v týchto dňoch prieskum o úrovni digitálnej transformácie v slovenských priemyselných podnikoch. Nadväzuje tak kontinuálne na zber informácií o aplikácií fenoménu Industry 4.0 v praxi, ktorý spustila v auguste minulého roku. Prieskum zisťuje dynamiku a parametre zmien spojených s aktuálnou transformáciou priemyslu.

Zber dát prebieha online a je časozberný. Vyhodnocuje sledované parametre s ročným odstupom. Tohtoročné merania boli spustené 17. augusta a zber dát potrvá do polovice septembra. Prieskum sleduje, ako postupuje využitie princípov inteligentného priemyslu v praxi. V rámci platformy Industry4UM sú nastavené parametre sledované dlhodobo a poznatky fórum využíva pri plánovaní krokov, ktoré umožnia zrýchliť pokrok dôležitého priemyselného fenoménu. „Výsledky prieskumu spracujeme do analytickej správy s odporúčaniami, ktorú predložíme aj ministerstvu hospodárstva  a podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu. Súčasne ich pripravíme pre potreby praxe a posunieme podnikom pre skvalitnenia ich príprav na digitálnu transformáciu,“ konštatuje Martin Morháč,  zástupca SOVA Group a člen Industry4UM.

Výsledky minuloročných meraní sa stali unikátnym materiálom, ktorý po prvýkrát zachytil informácie o prieniku technologických zmien do podnikov a pomenoval aktuálny stav zmien. Poskytol tak cenné informácie odbornej i laickej verejnosti a stal sa východiskom pre spracovanie dôležitých odborných, analytických a mediálnych výstupov. Úvodný prieskum sa realizoval na prelome augusta a septembra 2017 na vzorke 47 zástupcov vyšších managementov firiem a odborníkov zodpovedných za inovačné a transformačné procesy. Prieskum zostavil tím odborníkov z praxe, ktorí sa dlhodobo zaoberajú problematikou inovácií, technologického vývoja a Industry 4.0.

Spustiť prieskum Industry4.0 v SR 2018

Výsledky prieskumu 2017

  • autor:
  • Industry4UM
  • SOVA Digital a.s.

    SOVA Digital a.s.

    Výhradný dodávateľ PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre SR.