• Úvod
  • Odborné články
  • Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Hot Stamping, In Mold Decoration, In Mold Labeling, Insert Molding, Heat Transfer, Laser Color Transfer - řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci plastů od KURZ

Firma LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG vydala unikátní publikaci KURZ PLASTICS DECORATION GUIDE, která nabízí ucelený přehled možností povrchových úprav v oblasti dekorací plastových produktů.

Podrobně popisuje technologie horké ražby (Hot Stamping), dekorace uvnitř vstřiko­vací formy IMD (In Mold Decoration), IML (In Mold Labeling) a Insert Molding a ně­kolik dalších speciální technologií jako Heat Transfer a Laser Color Transfer.

Publikace je určena pro designéry, mar­ketingové specialisty, vývojové inženýry, technology a další klíčové specialisty, kteří jsou zapojení do plánování a implementace jednotlivých etap dekoračního procesu.

Úvod publikace poskytuje ucelený přehled jednotlivých technologií a poukazuje na je­jich využití na několika desítkách konkrét­ních případů (tzv. case studies) s podrob­ným popisem technologie, tvaru dekorace, materiálu výrobku a druhu ražební fólie. Dále je v první části probírána základní dekorační technologie - horká ražba. Zís­káte přehled o jednotlivých druzích hor­ké ražby, výrobě ražebních fólií, raznicích a nabídce standardních a zakázkově stavě­ných strojů pro ražbu.

Ve druhé části se seznámíte s moderními technologiemi a možnostmi dekorací v rám­ci vstřikovacího procesu uvnitř formy (IML, IMD, Insert Molding), jejich možnostmi i omezeními včetně vzájemného porovnání. Samostatná kapitola je věnována laserové technologii a její využití pro značení plasto­vých produktů pomocí laser transferových pásek.

Závěrem autoři srovnávají jednotlivé technologie z hlediska finanční náročnos­ti, produktivity výroby, vytipování vhodné technologie dle tvaru dekorace (plocha, zakřivené povrhy, 3D dekorace, kónické nebo cylindrické povrchy, profily), jejich vhodnosti pro aplikaci nekonečných desig­nů nebo jednotlivých obrázků, zajímavé je i srovnání s technologiemi tamponového tisku a sítotisku.

KURZ 
Malý náhled do publikace naleznete na internetovém odkaze www.kurz.de/press1103 

 


Publikace KURZ Plastics Decoration Guide vychází v limitovaném množství v anglické nebo německé mutaci a je možné ji zakoupit přímo u pobočky firmy KURZ za cenu 990,- Kč bez DPH.

Pro objednání nás kontaktujte na tel.: +420 547 239 820 nebo e-mailem na office@czkurz.com

KURZ Czech & Slovak s.r.o.

Za Humny 749/16, 664 47 Střelice u Brna

KURZ 
  

KURZ GROUP je globálním lídrem v ob­lasti horké a studené ražby, povrchových úprav a dalších dekoračních technologií. Vyvíjí a vyrábí dekorační a funkční vrstvy aplikované na nosné fólie pro široké spekt­rum aplikací. Sortiment zahrnuje metalizo-vané, pigmentované a holografické ražební fólie pro obaly nebo tiskové produkty, povrcho­vé úpravy pro elektronic­ká zařízeni, domácí pří­stroje nebo automobilové díly, ochranné a dekorační vrstvy pro nábytek, profily a obrazové rámy, ochranné prvky pro obchodní  značky, metalické ap­likace na textil a řadu dalších zušlechtění pro jiné aplikace.

S více než 3600 zaměstnanci v devíti vý­robních závodech v Evropě, Asii a USA, stejně jako 19-ti pobočkami a 70-ti za­stoupeními po celém světě KURZ GROUP vyrábí a nabízí komplexní portfolio produk­tů pro povrchovou úpravu, dekoraci, ozna­čování a ochranu před paděláním včetně široké nabídky ražebních strojů a nástrojů. Neustále investuje do nových technologií a vyvíjí inovační řešení pro tištěnou elek­troniku a související aplikace, např. RFID, organické fotovoltaické systémy a dotykové obrazovky.

KURZ, jako Váš spolehlivý dodavatel komplexního řešení pro povrchovou úpravu a dekoraci, vám nabízí:

-    Posouzení tvaru vašeho produktu a urče­ní vhodné dekorační technologie

-    Ražební stroje a podpůrné prostředky pro ražbu (kovové nebo silikonové razni- ce, hliníkové protikusy) - od ekonomicky přijatelných malých strojů až po vysoce robotizované ražební automaty, které mohou být součástí výrobních linek

-    Širokou nabídku ražebních fólií (meta­lické, pigmentové, holografické, chro­mové) a vytipování vhodné kvality pro požadovaný druh plastového materiálu

-    Technologii Heat Tranfer - tepelný přenos obrázků z fólie na produkt

-    Technologii a fólie pro IMD a IML (In Mold Decoration a In Mold Labeling) a Insert Molding - dekorace ve vstřiko­vací formě

-    Laser Color Tranfer technologie - značení pomocí laserové technologie

-    Možnost zkušebních testů a dekorace prototypů

-    Celosvětový servis a poradenství

  • autor:
  • Ing. Martin Sedláček
  • KURZ Czech & Slovak s.r.o.

    KURZ Czech & Slovak s.r.o.

    Horúca razba - technológie, horúca razba fólie, dekorovanie plastov, baliace stroje, baliace linky, obalová technika, povrchové úpravy, plastové obaly.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník