Harmonizované normy v septembri 2018

V Úradnom vestníku EÚ boli v septembri zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

  • Sdělení Komise 2018/C 326/01 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh;
  • Sdělení Komise 2018/C 326/02 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh;
  • Sdělení Komise 2018/C 326/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh;
  • Sdělení Komise 2018/C 326/04 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.
 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník