Harmonizované normy v auguste 2018

V Úradnom vestníku EÚ boli k 10.8. 2018 zverejnené nasledovné názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

  • Sdělení Komise 2018/C 282/01 v rámci provádění směrnice Rady 89/686/EHS* o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků;

  • Sdělení Komise 2018/C 282/02 v rámci provádění Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček;

  • Sdělení Komise 2018/C 282/03 v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství.

    * Již není platné, Datum konce platnosti: 20/04/2018; Zrušeno a nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.

    Zveřejnění odkazů na evropské dokumenty pro posuzování v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 305/2011:

  • Sdělení Komise 2018/C 281/04 v rámci provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník