GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu

 • 02.08.2018
 • Stroje, zariadenia
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu

Spoločnosť GF Machining Solutions patrí medzi špičkových dodávateľov obrábacích strojov, riešení pre automatizáciu a služieb. Teraz predstavuje mokré frézovanie grafitu, výhody a nevýhody grafitu a jeho obrábania za mokra a za sucha.

Ekonomický prínos grafitu

Ekonomický prínos grafitu 
  

Príklad ekonomického prínosu grafitu na výrobe vložky konektorovej formy:

 • 40 % úspora výrobného času elektród (cca. 300 medených elektród => oproti cca 60 grafitovým elektródam)
 • Úspora cca 30-55 % času hĺbenia kvôli spôsobu návrhu elektród - multinásobné tvary


Výhody grafitu:

 • Žiadne tepelné odchýlky
 • Žiadne vnútorné pnutie
 • Žiadne ostriny
 • Bez kontaminácie obrobku
 • Voľnosť pri návrhu tvarov
 • Účinnosť obrábania
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Nevýhody grafitu:

 • Grafit znečisťuje okolie
 • Frézovací stroj potrebuje špeciálnu ochranu – pri suchom obrábaní
 • Odsávanie grafitu
  • Drahé zariadenie
  • Zdroj hluku
  • Častá údržba
  • Spotreba energie
  • Podlahová plocha
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Mokré obrábanie grafitu

Pri mokrom obrábaní grafitu je možné použiť štandradné chladivo a zároveň nie je potrebné použitie špeciálnych nástrojov a nastavení. Grafitové častice sú v procese obrábania spláchnuté.

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Výhody pre užívateľa:

 • Grafit / meď / oceľ v zmiešanej prevádzke
 • Krátky čas potrebný na čistenie stroja
 • Menej nečistôt
 • Nižšie opotrebenie nástrojov
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Čo je potrebné k vybaveniu stroja?

 • Čerpacia vynášacia stanica (600.11/27)
 • Vynášač triesok z kabíny stroja
 • Integrovaný rolkový papier filter (600.11/28) (systém čistenia chladiva – Riedel)
 • Doplnkový filtračný systém Ariana R3000


Skúsenosti zákazníkov:

 • Približne 1-2 filtre na týždeň / Ariana
 • Približne 2-3 rolkové filtre na týždeň
 • Približne za 5 mesiacov je potrebné vyčistenie vynášača triesok
 • Približne 1x ročne je potrebná výmena chladiacej emulzie

Údaje samozrejme závisia na objeme produkcie s grafitom.

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Celý systém pozostáva z:

 • MILL 400U LP
 • 450L rolkový papierový filter
 • Čerpacia vynášacia stanica
 • Filtračný systém Ariana
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Efekt na nástrojoch

Dlhotrvajúci test v spolupráci so spoločnosťou dodávajúcou nástroje

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  
GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Priame porovnanie obrábania grafitu za mokra a za sucha

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Obrábanie grafitu za sucha hotové za 10 minút

 • Ekonomickejší ako meď
 • Menej nákladov na nástroje
 • Žiadne tepelné skreslenie
 • Vyššia presnosť
 • Vyšší materiálový úber pri erózii ako u medi


Mokré obrábanie grafitu hotové za 10 minút

 • Obrábanie grafitu, medi a ocele na jednom stroji
 • Rovnaké parametre ako za sucha
 • Menej grafitového prachu
 • Vyššia bezpečnosť procesu


Proces EDM hĺbenia

Mokré obrábanie

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Test poukazuje na efekt mokrého obrábania - preto elektródy boli sušené s rôznou dĺžkou časového cyklu (t).

Výsledok

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  


Mokro obrábaný grafit a EDM

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Analýza plôch po EDM

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  

Grafit

GF Machining Solutions - mokré frézovanie grafitu 
  


 • autor:
 • GF Machining Solutions s. r. o.
 • GF Machining Solutions s.r.o.

  GF Machining Solutions s.r.o.

  Medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa predajom strojov vhodných pre výrobu foriem a nástrojov, výrobu presných dielcov, poskytujeme riešenia pre upínanie a automatizáciu.Mohlo by vás tiež zaujímať