Fakuma 2021 - cirkulárna ekonomika ako jedna z nosných tém

Fakuma 2021 - cirkulárna ekonomika ako jedna z nosných tém

27. medzinárodný veľtrh Fakuma pre plastikársky priemysel pozýva na veľtrh vo Friedrichshafene, ktorý sa bude konať od 12. do 16. októbra 2021. Okrem otázok týkajúcich sa vstrekovania plastov, technológie extrúzie či tvarovania za tepla sa hlavný dôraz zameria aj na pozornosť digitálnej transformácie v odvetví spracovania plastov, ako aj prechodu z lineárneho na obehové hospodárstvo.

Medzinárodný veľtrh Fakuma je popredným svetovým technickým podujatím pre vstrekovanie plastov. Ako priemyselný a technologický barometer v oblastiach technológie extrúzie, tvarovania za tepla a 3D tlače je Fakuma prvým miestom pokrývajúcim všetky aspekty materiálov, strojov, periférií, procesov a simulácii pri spracovaní plastov. Fakuma spája praktický význam s vynikajúcou odbornou spôsobilosťou v priateľskej atmosfére, čo z neho robí jedinečnú a veľmi váženú priemyselnú udalosť, ktorá ťaží aj zo svojej výhodnej polohy vo Friedrichshafene pri Bodamskom jazere, kde sa stretávajú krajiny Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.

Rastúci význam obehového hospodárstva

Aktuálna ponuka produktov a služieb ponúkaných na Fakuma 2021 poskytuje výrobcom strojov, používateľom a spotrebiteľom nové prístupy a riešenia k problémom vrátane udržateľnosti, ochrany životného prostredia, recyklácie a obehového hospodárstva. Veľtrh sa okrem efektivity výroby zameriava aj na šetrenie zdrojov a nepostrádateľnosť plastov, aby bolo možné dosiahnuť stanovené klimatické ciele. "Je zrejmé, že vystavovatelia sú stále horlivejší pri riešení súčasného negatívneho obrazu, ktorý je bohužiaľ spojený s plastmi," hovorí Annemarie Schur, projektová manažérka Fakuma. "Otázka recyklácie a transformácie z lineárnej na obehovú ekonomiku sú na programe mnohých spoločností," pokračuje Schur, "a preto Fakuma prispeje k zvýšeniu povedomia o obehovej ekonomike, recyklovateľnosti, životných cykloch a výrobkoch dizajn v ešte väčšej miere."

Fakuma 2021 
  

Komplexný koncept bezpečnosti a hygieny

Produkovať, konzumovať a vyhadzovať je minulosťou. Budúcnosť si vyžaduje transformáciu na obehové hospodárstvo. Tento projekt pre spoločnosť ako celok, ktorý udržateľným spôsobom zmení obchodné modely, produkty a služby, sa bude na Fakuma 2021 diskutovať na rôznych úrovniach s cieľom nájsť a ďalej rozvíjať udržateľné a životaschopné riešenia. 

„Ako propagátori spoločnosti Fakuma sa plne prispôsobujeme hygienickému konceptu prijatému na výstavisku Friedrichshafen,“ hovorí Bettina Schall, generálna riaditeľka spoločnosti PE Schall GmbH & Co. KG. "Tu sú uvedené všetky konkrétne opatrenia, ktoré boli v rozsiahlej miere koordinované so zodpovednými orgánmi a implementované na základe všeobecne platného nariadenia spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko. Toto samozrejme podporujeme, pretože naši vystavovatelia a odborní návštevníci sú pre nás veľmi dôležití."

  • autor:
  • Fakuma 2021


Mohlo by vás tiež zaujímať