Extrúzia plastových dosiek, doplnkový program, spoločnosti Aquatec VFL s.r.o.

Extrúzia plastových dosiek, doplnkový program, spoločnosti Aquatec VFL s.r.o.

Spoločnosť Aquatec VFL s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom vznikla, aby na základe dlhoročných skúsenosti medzinárodného tímu spolupracovníkov v oblasti čistenia odpadových vôd priniesla inovovaný a unikátny model domovej čistiarne odpadových vôd, ktorý je tiež nosným bodom jej výrobného programu, v rámci ktorého ponúka úplný typový rad čistiarní odpadových vôd.

V roku 2016 spoločnosť Aquatec VFL s.r.o. rozšírila svoju činnosť o extrúziu polypropylénových plastových dosiek.

Polypropylénové (PP) plastové dosky sa vyrábajú na extrúznej linke technológiou vytlačovania plastov. 

Polypropylénové plastové dosky majú rôznorodé použitie, dajú sa tepelne tvarovať, zvárať a sú vhodné aj na použitie v agresívnom prostredí. Základné oblasti použitia PP dosiek sú: zváranie rôznych nádrží a šácht resp. zásobníkov, výroba ČOV, stavebné debnenie, ako výstelka galvanizačných vaní, vákuové tvarovanie, dizajnová výroba nábytku, podlahy hydinární a podobne.

Výroba PP dosiek je certifikovaná v zmysle noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Mechanické vlastnosti a zvárateľnosť PP dosiek sú ovplyvnené použitím materiálu, či už je to Homopolymer (PP-H) alebo Copolymer (PP-C), ale aj kvalitou použitého materiálu.

Aquatec VFL 
  

Výhody PP dosiek:

 • Zdravotná nezávadnosť
 • Ekologický a recyklovateľný materiál
 • Možnosť použitia aditív pri výrobe a tým úprava vlastností PP dosiek (napr. nižší stupeň horľavosti, UV stabilizácia...)
 • Použitie v agresívnom chemickom prostredí
 • Vysoký teplotný rozsah použitia
 • Vysoká pevnosť
 • Výborná zvariteľnosť

Cieľom zriadenia extrúznej linky bolo najmä pokrytie vlastnej spotreby PP plastových dosiek. Neskôr bol spustený komerčný predaj. Spojenie moderných technológií, dlhoročného know-how z oblasti extrúzie plastov a dlhoročného know-how z oblasti spracovania PP dosiek prinieslo garanciu vysokej kvality produktov a unikátne možnosti testovania a spracovania vysokokvalitných surovinových materiálov.

Súčasťou extrúznej výroby je aj výroba zvarovacích PP drôtov.

Aquatec VFL 
  

Štandardne vyrábame dosky v šírke 1500 mm a v dĺžke max. 6000 mm. Ponúkaná hrúbka PP plastových dosiek je od 3 do 15 mm.

 • autor:
 • Aquatec VFL s.r.o.
 • Aquatec VFL s.r.o.

  Aquatec VFL s.r.o.

  Čistiarne odpadových vôd, úplný typový rad ČOV od domových, montovaných, kontajnerových a kompaktných železobetónových ČOV až do 5000 EO. Projektová dokumentácia, výroba, montáž, záručný a pozáručný servis.Mohlo by vás tiež zaujímať