Expo manufactura

  • 05.02.2019 - 07.02.2019 | Monterrey | Mexiko
Expo manufactura
Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.