Expo Manufactura

  • 05.02.2013 - 07.02.2013 | Monterrey | Mexiko
Expo Manufactura
Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kovu a spracovanie plastov