Európsky harmonizovaný systém kategorizácie výrobkov

Európsky harmonizovaný systém kategorizácie výrobkov (EuPC - European Product Categorisation System)

V návaznosti na vydané nařízení Komise č. (EU)2017/542 a pro usnadnění předávání informací o zamýšleném použití směsi byl připraven evropský systém kategorizace výrobků, nyní je zaktualizován a jeho verze 2.0: European product categorisation system (EuPCS) v.2.0 Reporting intended use in accordance with Annex VIII to the CLP Regulation je již k dispozici ve 23 jazycích (českyslovensky). Zamýšlené použití směsi musí být popsáno v souladu s harmonizovaným systémem kategorizace výrobků. EuPC bude začleněn do oznamovacího formátu pro předkládání informací.
Na webové stránce Portálu oznámení toxikologickým střediskům jsou také nyní k dispozici ve 23 jazycích tyto stručné dokumenty, které mohou pomoci společnostem při přípravě a podání informací o nebezpečných směsí:

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník