ENGEL performance.boost: Využite celý potenciál

ENGEL performance.boost: Využite celý potenciál

Či ide o čas cyklu, spotrebu energie alebo stabilitu procesu: možnosti pre vyššiu účinnosť a kvalitu vstrekovania majú mnoho podôb. K úplnému využitiu možností vedú dve cesty: hlboké znalosti vstrekovacieho stroja a bohaté technologické skúsenosti.

Aplikační technici spoločnosti ENGEL prinášajú oboje. V podobe nového ENGEL performance.boost ponúka spoločnosť ENGEL svojim zákazníkom novú službu pri analýze a optimalizácii procesov.

ENGEL performance.boost začína odbornou analýzou prebiehajúceho výrobného procesu vykonávanou špecialistami spoločnosti ENGEL. Zaznamenajú nastavenia procesu a relevantné charakteristiky účinnosti a kvality, aby mohli identifikovať existujúce možnosti pre optimalizáciu. Pritom zohľadňujú, aké zlepšenia ponúka napríklad nasadenie inteligentných asistenčných systémov, riešení monitorovania podmienok alebo ďalších produktov z programu inject 4.0 spoločnosti ENGEL.

Na základe týchto výsledkov sa zákazník rozhodne, aké optimalizačné kroky by chcel realizovať s podporou aplikačnej techniky spoločnosti ENGEL. Pritom používatelia profitujú z mimoriadnych skúseností spoločnosti ENGEL v oblasti systémových riešení. Koncepcia automatizácie, periférie, ako aj upstream a downstream procesy sa na požiadanie hodnotia v rámci analýzy procesu a zohľadňujú sa pri odporúčaní optimalizácie.

„Analýza a optimalizácia procesu ešte nikdy nebola tak účinná“, zdôrazňuje Harald Wegerer, viceprezident divízie služieb zákazníkom v spoločnosti ENGEL. „Vďaka prostrediu e-connect.24 možno v mnohých prípadoch dokonca ušetriť cestovné náklady a stratu času.“

Mastex, spol. s.r.o. 

Vďaka svojej expertíze vystopuje spoločnosť ENGEL potenciály optimalizácie procesov a pri ich realizácii poskytne používateľom podporu. Výsledkom sú napríklad kratšie časy cyklov, lepšia kvalita dielcov, vyššia stabilita procesu, nižšia spotreba energie alebo dlhšia životnosť stroja.

 

Spoločnosť ENGEL sa stáva sprievodcom výrobou

e-connect.24, riešenie spoločnosti ENGEL pre online podporu a vzdialenú správu umožňuje v reálnom čase prenášať stránky obrazovky zabezpečeným vzdialeným pripojením na externý počítač, čo na želanie zákazníka umožňuje virtuálnu spoluprácu.

Na všetkých úrovniach životného cyklu výrobku hrajú digitálne riešenia vždy významnú úlohu. Už v súčasnosti podporuje spoločnosť ENGEL svojich zákazníkov mnohými etablovanými a v praxi mnohokrát osvedčenými produktami a službami zo svojho programu inject 4.0, aby boli využité potenciály efektivity a kvality pozdĺž celého hodnotového toku. ENGEL performance.boost stanovuje ďalší míľnik zameraním sa na optimalizáciu prebiehajúceho výrobného procesu. „Budeme čoraz silnejšie pôsobiť ako sprievodcovia výrobou“, dodáva Wegerer. „Našimi skúsenosťami v oblasti poradenstva poskytujeme našim zákazníkom istotu, že ich výroba pobeží čo najefektívnejšie a že budú dodávať v konštantne vysokej kvalite.“

  • autor:
  • MASTEX, spol. s.r.o.
  • MASTEX, spol. s r.o.

    MASTEX, spol. s r.o.

    Vstrekovacie lisy ENGEL, vstrekolis, priemyselné roboty, automatizácia výroby, periférne zariadenia, periférie, dopravníkové systémy, manipulátory.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov