ENGEL inject 4.0 dosiahne na K 2019 nové míľniky

ENGEL inject 4.0 dosiahne na K 2019 nové míľniky

Na veľtrhu K 2019 v Düsseldorfe v Nemecku, od 16. októbra do 23. októbra, bude spoločnosť ENGEL v celosvetovej premiére vystavovať svoj inteligentný asistenčný systém iQ weight control pre procesy vstrekovania s použitím recyklovaných materiálov, čo dáva programu inject 4.0 obrovský potenciál na to, aby sa obehová ekonomika stala skutočnosťou.

Systém iQ weight control individuálne nastavuje kvalitatívne procesné parametre pre každý vstrek počas vstrekovania, aby zodpovedal skutočným aktuálnym podmienkam v systéme. Systém sa s veľkým úspechom používa od roku 2014 pri spracovávaní čistých materiálov. Avšak recyklované materiály sa prirodzene, v porovnaní s čistými materiálmi, vyznačujú väčším kolísaním vlastností v rámci dávky. Schopnosti softvéru pracovať spoľahlivo aj v takýchto podmienkach boli testované v spolupráci spoločnosti ENGEL a špecialistu na spracovanie recyklovaných materiálov, spoločnosti Erema. Použitím rôznych recyklačných technológií boli zužitkované a granulované silne znečistené polypropylénové geotextílie, ktoré boli následne vstrekované do foriem s využitím systému iQ weight control. „Skúšky potvrdili, že systém iQ weight control zachováva konštantný objem taveniny počas výrobného procesu, dokonca aj pri spracovávaní recyklovaného materiálu,“ hovorí Paul Kapeller, výrobný manažér pre digitálne riešenia v spoločnosti ENGEL AUSTRIA. „Ponúkaním tohto riešenia otvárame dvere pre významne širšie pole aplikácií pre recyklované materiály, čím významne prispievame k obehovej ekonomike.“

ENGEL 
Spracovaním plne recyklovaného ABS bude spoločnosť ENGEL jasne demonštrovať obrovský potenciál systému iQ weight control pre obehovú ekonomiku. 


Spoľahlivá kompenzácia kolísania vlastností materiálov

Na veľtrhu K 2019 bude spoločnosť ENGEL na vstrekolise ENGEL victory 120 jasne demonštrovať obrovský potenciál systému iQ weight control pre recyklované materiály pri spracovaní plne recyklovaného ABS. Na simulovanie reálnych podmienok bude používať recyklovaný materiál od dvoch rôznych spoločností, MGG Polymers a Bage-Plastics. „Mnohí spracovatelia majú viacerých dodávateľov recyklovaných materiálov,“ vysvetľuje pán Kapeller. „Výsledkom je, že sa môžu veľmi dramaticky líšiť tokové charakteristiky, následkom čoho nedôjde k úplnému naplneniu dielca po zmene východiskového materiálu. Systém iQ weight control pri prvom vstrekovaní prispôsobuje parametre novým skutočnostiam, takže sa vyrábajú bezchybné dielce bez ohľadu na dodávateľa recyklovaného materiálu.“

Špičková technológia v inteligentnej výrobe

Vstrekolis victory 120 predstavuje technologickú špičku v inteligentnej výrobe. Spolu so systémom iQ weight control sú nainštalované všetky ostatné produkty programu inject 4.0 spoločnosti ENGEL. Neustále prispôsobovanie kvalitatívnych procesných parametrov, založené na dátach získavaných v reálnom čase, sú základnou črtou inteligentnej výroby.

Spoločnosť ENGEL na K 2019: hala 15, stánok C58.

  • autor:
  • MASTEX, spol. s r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať