• Úvod
 • Odborné články
 • Dynamika svetového hospodárstva spomaľuje - globálny vývoj predaja obrábacích strojov zostáva na dobrej úrovni aj v roku 2019

Dynamika svetového hospodárstva spomaľuje - globálny vývoj predaja obrábacích strojov zostáva na dobrej úrovni aj v roku 2019

Dynamika svetového hospodárstva spomaľuje - globálny vývoj predaja obrábacích strojov zostáva na dobrej úrovni aj v roku 2019

Podľa britského výskumného ústavu pre hospodárstvo Oxford Economics má svetové hospodárstvo začiatkom roka 2019 narásť o 2,5%. Investície a priemyselná produkcia narastú každá o 2,4%. Spotreba obrábacích strojov podľa prognózy zo začiatku roka leží s ľahkým plusom 2,3% pod nimi. V tomto prostredí konjunktúry sa koná od 16. do 21. septembra EMO Hannover 2019.

„Dynamika svetového hospodárstva v porovnaní s uplynulým rokom spomaľuje“, predpovedá Christoph Miller, riaditeľ odboru veľtrhov u VDW (Zväz nemeckých výrobcov obrábacích strojov).

„Avšak upokojenie po turbulentnom roku rastu znamená tiež, že sa firmy môžu opäť viac venovať strategickým otázkam a uskutočniť rozhodnutia pre svoje budúce investície.“, hovorí Miller ďalej. Tu prichádza EMO Hannover 2019 v správnom čase. Pod mottom „Smart technologies driving tomorrow’s production!“ informuje svetový vedúci veľtrh kovoobrábania o najnovších trendoch vo výrobnej technike, o riešeniach pre výrobu zajtrajška v prostredí sieťových prepojení a digitalizácie, aj o ponukách nových služieb, ktoré vzniknú kombináciou konvenčných technológií obrábania s modernými metódami dátových analýz.

V porovnaní s rokom 2018 sa spomínaný rast rámcových hospodárskych údajov pohybuje pod hodnotami z minulého roka. Stále ešte ale signalizujú silný rast. Hnacím motorom je Ázia s nárastom HDP o 4,4%, nasledovaná Amerikou s plusom 2,1% a Európou s +1,4%. U investícií a pri spotrebe obrábacích strojov je na čele Ázia s +2,7 resp. +2,6%. Predovšetkým menšie krajiny ako Vietnam, Thajsko a Indonézia enormne ťahajú spotrebu. Najväčší nárast zaznamenáva subkontinent India, ktorý spotrebúva výrazne viac obrábacích strojov ako je priemer ázijských krajín. Na najväčšom trhu - v Číne – sa spotreba obrábacích strojov pohybuje mierne nad čiarou celkového priemeru celej Ázie a aj v budúcich rokoch si čo do objemu udrží svoju silu. Taiwan a Južná Kórea budú naproti tomu v tomto roku bojovať s klesajúcimi hodnotami.

Dopyt pre rok 2019 v Amerike je ešte nadmieru vysoký, aj keď boom, vytvorený vládnym znížením daní a dobrými odpisovými možnosťami, výrazne poľavuje. V roku 2018 sa Brazília odrazila od dna a prudko tam rastie spotreba obrábacích strojov. V tomto roku sa nárast pohybuje v rozsahu jednociferných čísiel. A v Európe sú na čele východoeurópske krajiny – Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko. Sú naďalej atraktívne priemyselné oblasti, ktoré sa dobre vyvíjajú a v ktorých sa investuje. V Nemecku, na najväčšom európskom trhu a mieste konania EMO Hannover, dynamika uplynulého hospodárskeho rastu poľavuje. V roku 2010 sa očakáva, že nemecká spotreba obrábacích strojov ešte o 1 percento porastie.

Pri pozorovaní investícií deviatich celosvetovo najdôležitejších odberateľských odvetví, je to strojárstvo, ktoré investuje nadpriemerne, ďalej automobilový priemysel, letecký priemysel a ostatný transportný sektor. V ňom primárne koľajová doprava a lodiarsky priemysel.

„Ešte jedno slovo ku stavu priemyslu obrábacích strojov v Nemecku – hostiteľskej krajine EMO“, hovorí Miller. Výroba a export zaznamenali v roku 2018 novú rekordnú hodnotu. Podľa odhadov odvetvie vyprodukovalo stroje a služby v hodnote viac ako 17 miliárd Euro. Z toho takmer 70% exportovalo. Jednako aj tu sa dlhý rozmach schyľuje ku svojmu koncu. Príjem objednávok vykazoval v roku 2018 ešte síce malé plus 1%. Avšak vo štvrtom štvrťroku už bolo zaznamenané výrazné spomalenie. Na jednej strane poľavuje dynamika svetového hospodárstva. Tomu zodpovedajúc skĺzli do mínusu ázijské trhy. Na druhej strane domáci dopyt v druhej polovici roku 2017 v prostredí EMO Hannover takpovediac explodoval. Posledné mesiace, vyznačujúce sa mimoriadne silným dopytom, nasadili vysokú latku pre celkový objem objednávok pre 2018, ktorý, podľa očakávaní, už ku koncu roku 2018 nemohol byť prekonaný a skĺzol do mínusu. A na dôvažok celkovo neisté pomery na celom svete, spojené s obchodnými konfliktami, rastúcim protekcionizmom, rastúcimi cenami ropy, vysokou infláciou v rozvíjajúcich sa krajinách, neudržateľným zadlžovaním a iné okolnosti, zneisťujú predovšetkým malé a stredné firmy.

Počet zamestnancov v roku 2018 s viac ako 75.000 sa tiež pohyboval na rekordnej úrovni a kapacity boli s 93,9% v celoročnom priemere takmer úplne vyťažené. „Uvoľnenie napätia v personálnej oblasti s ohľadom na vyťaženie strojových kapacít a dostupnosť komponentov u dodávateľov, odľahčuje firmy a poskytuje im priestor spraviť strategické rozhodnutia do budúcnosti“, hovorí Miller. „So zreteľom na veľké výzvy priemyslu - automatizáciu, Priemysel 4.0, zmenené výrobné postupy a pracovné pozície - je možné firmám odporúčať, aby intenzívne pripravovali svoje investície, napríklad na EMO Hannover 2019.“

Slovenské hospodárstvo napreduje

Slovenské hospodárstvo napreduje plnou parou vpred vďaka veľkým projektom v automobilovom priemysle. Podporu získava konečnými spotrebiteľmi a rastúcimi investíciami. Ťažisko investícií sa pohybuje medzi stavebným sektorom, budovaním infraštruktúr a obstarávaním vozidiel a strojov. Túto skutočnosť je treba pripísať predovšetkým investícii Jaguar Land Roveru v Nitre. Dopyt súkromných spotrebiteľov je stimulovaný vysokým rastom miezd a optimálnou situáciou na pracovnom trhu. To zlepšuje náladu spotrebiteľov a poháňa maloobchod, - informuje GTAI – Germany Trade&Invest.

Podľa údajov Oxford Economics, má narásť slovenský HDP v roku 2019 o 3,6%, potom čo vlani narástol o 4,1%. Experti pre hospodárstvo očakávajú pre celú Európu nárast 1,4%. Priemyselná výroba má na Slovensku v roku 2019 rásť rýchlejšie ako minulý rok, o 5,2% (2018: 4,6%). Aj brutto investície do zariadení rastú so 4,9%, avšak už len z polovice tak silno ako vlani. To je treba odvodiť predovšetkým z automobilového priemyslu. Dôležitým indikátorom modernizačných snáh priemyslu je spotreba obrábacích strojov. V tomto roku by mala narásť o 9,5%. To je najvyššia hodnota spomedzi európskych trhov, ktoré sú sledované Oxford Economics.

Slovensko importovalo v 2018 obrábacie stroje za  234 mil. eur. Najdôležitejší dodávateľ s podielom 34%, je podľa slovenskej štatistiky zahraničného obchodu, Nemecko, ďaleko pred Českom, Talianskom, Belgickom a Rakúskom. Podľa nemeckej štatistiky zahraničného obchodu, exportovalo Nemecko v roku  2018 stroje v hodnote 144 mil. eur. To bolo o 6% viac ako rok predtým. Dodávané boli hlavne diely a príslušenstvo. V tomto roku sa budú podľa predpovedí rozvíjať obchody ešte lepšie, pretože objednávky nemeckých strojov zo Slovenska, sa podľa ankety VDW naposledy takmer zdvojnásobili.

„Bilaterálny obchod medzi Slovenskom a Nemeckom nie je v žiadnom prípade jednosmerkou“, hovorí Miller. V roku 2018 odobralo Nemecko viac ako pätinu celkového slovenského exportu a tým bol najväčším odberateľom pred Maďarskom, Českom, Belgickom a Poľskom. Aj keď importy zľahka klesli o 1%.

EMO Hannover 2019 je podľa toho rovnako zaujímavý pre slovenských vystavovateľov a odborných návštevníkov zo všetkých odberateľských odvetví. Súčasní dvaja slovenskí vystavovatelia môžu popohnať svoje obchody. Slovenským užívateľom obrábacích strojov sa odporúča pripravovať svoje nadchádzajúce investície v súčinnosti s návštevou veľtrhu. Z troch najvýznamnejších dodávateľských krajín pre slovenský priemysel - Nemecko, Česko a Taliansko – sa do začiatku mája prihlásilo na EMO Hannover až 915 výrobcov. „Tým sú zastúpení mnohí dôležití obchodní partneri“, hovorí Christoph Millerz VDW. Na predchádzajúce podujatie v roku 2017 pricestovalo do Hannoveru takmer 400 odborníkov zo Slovenska.

 • autor:
 • HANOME, s.r.o.


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Archív článkov

  Najbližšie výstavy