Dvanásty ročník odbornej konferencie FORMY a PLASTY Brno 2023

Dvanásty ročník odbornej konferencie FORMY a PLASTY Brno 2023

Okolo 110 plastikárov prijalo pozvanie spoločnosti JAN SVOBODA s.r.o. s partnermi do vynoveného hotela Maximus nad Brnenskou priehradou, na najväčšiu českú konferenciu FORMY a PLASTY 2023.

Názov prvej prednášky od Ing. Jána Svobodu bol “Psychopatické formy”. Čo to má spoločné s formou na plasty ? Psychológovia tvrdia, že psychopatické chovanie je následkom narušeného vývoja dieťaťa vo veľmi rannom období. Pokiaľ sa v rannom období starostlivosť o dieťa zanedbá, vznikajú problémy, ktoré sa nedajú opraviť. Osobnosť formy vzniká v rannej fáze návrhu. Zle navrhnutá forma nikdy nebude pracovať bez problémov. 

Ďalšia prednáška od talianskeho odborníka na horúce vtoky Gianlucu Mozzata zo spoločnosti THERMOPLAY S.p.A. bola na tému úspor elektrickej energie pre horúce vtokové systémy a elimináciu únikov taveniny. Najslabším článkom horúcich vtokov je často kupujúci zákazník. Málo prezieravý zákazník sa usiluje o čo najnižšiu obstarávaciu cenu, ale pritom si neuvedomuje, že si tak kupuje menej odborných znalostí. Vo výsledku ho tak čakajú vyššie dlhodobé náklady a problémy behom prevádzky. 

Ondřej Vopravil zo spoločnosti technology-support s.r.o. sa venoval automatizácii pri konštrukcii a výrobe elekród a príprave EDM procesu. Pre spoločnosť Peartec s.r.o. implementovali CAD/CAM Cimatron, softvér na konštrukciu a výrobu elektród, EDM nastavenie hĺbiacich procesov a všetky druhy CNC frézovaní. Výsledkom implementácie tohto softvéru bolo, že efektivita práce vzrástla viac než dvojnásobne.

FORMY a PLASTY 2023 - odborná konferencia pre plastikársky priemysel 
  

Štvrtú prednášku mali spoločne Jiři Křívánek a Alois Eigner zo spoločnosti PROGRESIO s.r.o. na tému “Formujte svojich ľudí - firma bude vo forme” - alebo investícia do ľudí sa vyplatí. Základom každej firmy sú ľudia. Základom úspešnej firmy sú úspešní ľudia. Úspešní ľudia robia bežné veci mimoriadne dobre. Aby firma ďalej rástla, je nutný neustály rast a rozvoj ľudí, teda ich odborných znalostí, komunikačných schopností a osobnostných predpokladov. 

Piatu prednášku mal taliansky zástupca firmy FISA Italia srl pre strednú Európu, Riccardo Strizzi, o efektívnom čistení foriem na plasty a ľahké kovy pomocou vylepšenej a inovatívnej technológie ultrazvuku. Spoločnosť FISA group sa za viac než 40 rokov zameriava na návrh a výrobu ultrazvukových čistiacich strojov. Je svetovou špičkou vďaka unikátnej magnetostrikčnej technológii, ktorá je omnoho účinnejšia a dosahuje spoľahlivejšie výsledky, než bežný piezo-elektrický spôsob.

Ing. Martin Gášek zo spoločnosti CARDAM s.r.o. sa venoval algoritmickému návrhu chladiacich štruktúr s využitím aditívnej výroby. Táto spoločnosť už niekoľko rokov vyvíja a zdokonaľuje algoritmus pre generovanie optimálnych teplomenných systémov, ktoré výhody aditívnej technológie maximálne využívajú. Umožňuje riadené chovanie nástrojov v kľúčovej oblasti tepelnej výmeny, ktorá zásadne ovplyvňuje produktivitu a kvalitu výroby. 

O vŕtacích a závitovacích zariadeniach (nielen) pre formy, a tiež o elektromechanickom upínaní prípravkov a foriem rozprával Martin Nevěřil zo spoločnosti MAG Centrum s.r.o. Predstavil zariadenia talianskej firmy Volumec, ktorá v súčasnej dobe závitorezmi JOYTAP umožňuje efektívnu tvorbu závitov pod akýmkoľvek uhlom. 

O ukončenie prvého dňa prednášok sa postaral Aleš Ausperger zo spoločnosti Tanitech s.r.o. Venoval sa vybraným bájam, mýtom a povestiam v plastikárskom priemysle. Táto prednáška bola veľmi diskutovaná ako počas prednášky, tak aj po skončení a dlho do noci. Jednoduchou komparáciou vybavenia vstrekovní s vybavením vozového parku sa objavili podstatné rezervy v systéme výroby, ktoré môžu razantne zlepšiť výrobu vstrekovaných dielov.

Pomocou aplikácie Slido sa mohli všetci účastníci online zapájať do priebehu diskusie na konferencii. 

Potom nasledoval večerný raut pre všetkých účastníkov konferencie, na ktorom prebiehal neformálny networking. 

FORMY a PLASTY 2023 - odborná konferencia pre plastikársky priemysel 
  

Druhý deň konferencie zahájil Roman Stehlík zo spoločnosti SFS Group CZ s.r.o. Prednášal o úspore nákladov použitím šroubov do plastu REMFORM. Tie svojim unikátnym profilom závitu prinášajú možnosť kotvenia priamo vo vopred pripravených otvoroch, bez zníženia kvality spoja.

Radka Černého z MachineLOG IT s.r.o. zaskočil zo zdravotných dôvodov pán Ján Svoboda. Priblížil tématiku novej generácie patentovaného servisného systému pre vstrekovne a nástrojárne. Patentovaný systém efektívne bráni úniku dát a umožňuje kontrolu nad vykonávanými servismi foriem, vstrekovacích strojov a celkovo riadení majetku a jeho údržby.

Vskutku veľký ohlas vzbudila prednáška profesora Pavla Alexyho zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý poslucháčom predstavil plne rozložiteľný materiál NonOilen, vyrobený zo zmesi kyseliny polymliečnej (PLA) a polyhydroxybutyrátu (PHB). Ekologická stránka využívania plastov je celosvetovo stále diskutovanejšou témou, a to predovšetkým v dôsledku obmedzených možností ich recyklácie. Materiál, ktorý sa na konci svojho životného cyklu rozloží na biomasu, vodu a oxid uhličitý pri likvidácii bioodpadu, je preto vítanou alternatívou štandardných polymérov, pri rozpade ktorých vznikajú ekologicky rizikové mikroplasty. Prednáška pána profesora Alexyho pri hodnotení účastníkov právom dostala takmer desať bodov z desiatich.

Záverečnú prednášku mal Ing. Petr Sůva zo spoločnosti Plasty Gabriel s.r.o., o zapojení umelej inteligencie (nielen) do optimalizácie vtokovania plastových dielov.   

  • autor:
  • redakcia PlasticPortal.eu
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Komplexné dodávky polotovarov pre formy na plasty, nástroje na lisovanie plastov a ľahkých kovov, obrábacie nástroje, temperačné zariadenia, regulátory teploty.

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník