Digitálna transformácia Engel Inject 4.0 - ďalšia nová dimenzia

  • 30.07.2018
  • Stroje, zariadenia
Digitálna transformácia Engel Inject 4.0 - ďalšia nová dimenzia

Pred tromi rokmi predstavila firma ENGEL s inject 4.0 svoju odpoveď na výzvy priemyslu 4.0. Pojmy smart stroje, smart výroba a smart servis sa medzitým etablovali v celom plastikárskom priemysle a inteligentná továreň sa začala uplatňovať v praxi v širokých oblastiach. "Teraz je čas na ďalší krok," oznámil Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL, na fóre ENGEL Inject 4.0 na konci júna v Linzi (Rakúsko). Trhovisko prepojí podniky v celom reťazci tvorby hodnôt a bude generovať nové výrobky a služby pre vstrekovací priemysel. "Digitálna transformácia privádza Inject 4.0 do novej dimenzie," hovorí Engleder.

Digitalizace není samoúčelná, což bylo zase o něco zjevnější na akci, na kterou firma ENGEL pozvala vybranou skupinu inovativních uživatelů inject 4.0. Průmysl 4.0 sleduje cíl plně vyčerpat potenciál strojů, zařízení a technologií za účelem posílení konkurenceschopnosti, flexibilnějšího působení a spolehlivého zvládnutí narůstající komplexnosti. Klíčem k vyšší efektivitě je transparentnost a na ni navazující asistence. „Na této cestě jsme už hezky postoupili,“ říká Stefan Engleder. „Od začátku nám ale bylo jasné, že se s průmyslem 4.0 vydáváme na delší cestu. Cíl je známý: nepřetržitě společně s našimi zákazníky a partnery etapu za etapou vyvíjet cestu k němu. V současné době se nacházíme před dalším velkým krokem.“

Engel 
Obr. 1: „Digitální transformace přivádí inject 4.0 do nové dimenze. Díky horizontálnímu propojení bude vytvořen základ pro nové obchodní modely, které doplní naše stávající a mohou našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu,“ říká Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL 


Horizontální propojení jako cíl

Na cestě k chytré továrně jde zatím především o funkční optimalizaci jednotlivých stupňů tvorby hodnot, jako výroby nebo odbytu, a dále oblastí nepřímé tvorby hodnot, jako managementu údržby a řízení kvality v rámci podniku. Za tímto účelem se shromažďují a vyhodnocují data strojů a procesů a výroba (shopfloor) se na základě digitálních zobrazení strojů a zařízení propojuje ve vertikálním směru s rovinou vedení závodu. Tyto klasické platformy IIoT (internet věcí v průmyslu) jsou zpravidla proprietární řešení. Nicméně vertikální struktury platforem nebudou v praxi stačit požadavkům na zpracování dat ze systémů různých poskytovatelů a na korelaci s daty jiných podniků.

Cílem digitální transformace je proto přechod na horizontální platformy, které spojují know-how a nabídku různých firem. Otevřené horizontální propojení umožňuje optimalizovat procesy nad rámec jednotlivých funkcí v celém řetězci tvorby hodnot. „Digitální transformace se nachází na začátku. Zde spatřujeme velkou šanci. Zveme naše zákazníky a partnery, aby společně s námi aktivně dále utvářeli budoucnost chytré výroby a vyvíjeli nová řešení cíleně na míru podle požadavků plastikářského průmyslu,“ zdůrazňuje Engleder. „Tak budeme všichni tím nejlepším možným způsobem profitovat z nově se otevírajících šancí.“


Tržiště pro celý řetězec tvorby hodnot

Příkladem jsou tržiště B2C, jako Amazon nebo Google. Místo fyzického majetku a s tím spojených aktivit  tvorby hodnot sázejí tyto firmy na zprostředkování mezi nabídkou a poptávkou a propojují účastníky trhu pomocí digitálních technologií. Aby tyto platformy generovaly nové služby, spojují množství dat. Kapacita pro zpracování a analýzu dat tvoří základ pro ještě lepší a cílenější plnění potřeb zákazníků.

Tento trend proniká do segmentu B2B a i zde se etabluje pojem tržiště. V budoucnu si budou účastníci trhu vyměňovat informace na tržištích se stejnými, podobnými a doplňujícími toky hodnot, budou si zde nabízet své výrobky a technologie a zapojovat do této sítě jak své dodavatele, tak také zákazníky. Zpracovatel plastů, který používá velké množství systémů od různých dodavatelů, zde centrálně najde všechny relevantních informace a může mimořádně efektivně používat nabízené aplikace. „Díky horizontálnímu propojení bude vytvořen základ pro nové obchodní modely, které doplní naše stávající a mohou našim zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu,“ říká Engleder.

ENGEL 
Obr. 2: Digitalizace není samoúčelná, což bylo zase o něco zjevnější na fóru inject 4.0 na konci června v Linci, na které firma ENGEL pozvala vybranou skupinu inovativních uživatelů inject 4.0. 


Takové tržiště pro průmysl, které je specifické pro toto odvětví, nabízí například ADAMOS. Jedná se o otevřenou platformu nezávislou na výrobcích, která byla vyvinuta cíleně pro potřeby strojírenství a jeho zákazníků a na které se podílí také  ENGEL.

Pilotní továrna jde na start

Plastikářský průmysl v Rakousku je tradičně velmi inovativní a patří k průkopníkům také v oblasti digitální transformace. Takže není náhoda, že na Univerzitě Johanna Keplera v Linci vzniká pilotní továrna pro interdisciplinární spolupráci na bázi platformy. LIT Factory, na které se kromě firmy ENGEL podílí mimo jiné firmy Borealis, Covestro, Erema, FACC, Greiner, Leistriz, Motan a Siemens, bude uvedena do provozu příští rok.

„LIT Factory umožňuje v praxi otestovat nové možnosti, společně s našimi partnery sbírat zkušenosti, dále zkoumat výzvy horizontálního propojení a vyvíjet nová řešení,“ říká Engleder. Již známou výzvu představuje kompletní konektivita, protože ne všichni účastníci řetězce tvorby hodnot jsou navzájem kompatibilní. „Společné tržiště urychlí vývoj standardů,“ říká Engleder. „Z dlouhodobého hlediska očekáváme, že se navzájem propojí také různá tržiště a umožní účastníkům výměnu dat.“

Platforma LIT Factory zahrnuje celý řetězec tvorby hodnot od výroby surovin až po recyklaci již nepotřebných plastových výrobků. Horizontální propojení tak přispívá k prosazování dalších žhavých témat budoucnosti. Příkladem je uzavření toků surovin. Cirkulární ekonomika předpokládá ještě užší spolupráci firem v řetězci tvorby hodnot, kterou lze na tržišti vytvořit mimořádně jednoduše a efektivně.

  • autor:
  • ENGEL CZ s.r.o.
  • ENGEL CZ s.r.o.

    ENGEL CZ s.r.o.

    Distribučné a servisné stredisko ENGEL s integrovaným školiacim strediskom. ENGEL ponúka kompletné vstrekovacie riešenie ako celosvetová jednotka na trhu vstrekovacieho strojárstva.Mohlo by vás tiež zaujímať