CLP plagáty vhodné do výrobných hál

Plagáty, ktoré obsahujú všetky dôležité informácie pre pracovníkov výrobných hál, laboratórii a pod.

Portál reachtraining.eu patriaci pod Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., je konzultačná spoločnosť. Medzi ich činnosti patrí príprava školení, webinárov a online konzultácii najmä v oblasti manažmentu chemických látok. Svoju ponuku rozšítili o novinku, CLP plagáty.

Plagáty obsahujú informácie o klasifikácii, označovaní a balení podľa CLP Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) c. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

CLP plagáty - reachtraining.eu 
  

V ponuke majú 3 varianty rôznych veľkostí a aj farieb. Pri kúpe viacerých kusov je poskytovaná množstevná zľava. 

  • autor:
  • Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.