• Úvod
  • Odborné články
  • Cirkulárna ekonomika sa dostáva bližšie k podnikom v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarska, prináša ju projekt CircularRegions

Cirkulárna ekonomika sa dostáva bližšie k podnikom v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarska, prináša ju projekt CircularRegions

Cirkulárna ekonomika sa dostáva bližšie k podnikom v prihraničných regiónoch Slovenska a Maďarska, prináša ju projekt CircularRegions

Aby sa cirkulárna ekonomika stala bežnou praxou v každom podniku, musíme podnikateľom ukázať cestu a previesť ich prvými krokmi k úspešnej transformácii. Projekt CircularRegions vyškolí trénerov a navrhne službu pre podniky, ktoré chcú zmeniť svoje biznis modely na cirkulárne. Podnikateľom to zvýši efektivitu, prinesie stabilnejší biznis a konkurenčnú výhodu.

Projekt vznikol ako reakcia na potrebu zvýšiť konkurencieschopnosť prihraničných regiónov Slovenska a Maďarska s cieľom aplikovať princípy cirkulárnej ekonomiky naprieč trhovými sektormi, ktoré majú najväčší dopad na kvalitu života a štruktúru HDP dotknutých oblastí. 

Hlavným cieľom projektu CircularRegions je nadviazať spoluprácu medzi organizáciami, ktoré sú členmi platforiem cirkulárnej ekonomiky, Hungarian Circular Economy Platform v Maďarsku a Circular Slovakia na Slovensku, s cieľom uľahčiť prechod malých a stredných podnikov (MSP) na cirkulárnu ekonomiku. 

“Problémy, ktoré má projekt ambíciu vyriešiť, sú nízky počet profesionálov v oblasti cirkulárnej ekonomiky a ich koncentrácia v hlavných mestách a zároveň to, že ekonomické aktivity spojené s cirkulárnou ekonomikou v oboch regiónoch majú zvyčajne nízku pridanú hodnotu”, povedal Andrej Špánik, vedúci partner projektu. 

Prevedieme podniky cestou transformácie na cirkulárnu ekonomiku 

Realizátori projektu začnú analýzou problémov a potrieb podnikov vo vybraných sektoroch. Vyberú vhodnú metodiku a nástroje, ktoré pretvárajú lineárne obchodné modely na cirkulárne. Pripravia metodiku tréningov, v ktorej vyškolia trénerov na cirkulárnu ekonomiku v cezhraničných regiónoch.

Prepoja podniky s vhodnými trénermi, ktorí podnikateľom pomôžu nájsť riešenia a odporúčania s cieľom uľahčiť implementáciu cirkulárnej ekonomiky do praxe. Projekt sa zameriava na štyri vybrané sektory v oblasti potravinárstva a obalového priemyslu, plastikárskeho priemyslu, stavebníctva a turizmu. Zástupcovia podnikov, združenia, neziskový sektor vrátane regionálnych politikov a potenciálnych adeptov na trénerov sa môžu do projektu zapojiť. 

„Na základe získaných informácií z mapovania trhu a aktuálne známych prekážok podnikateľov je najvyššou prioritou projektu hľadanie inovatívnych a udržateľných riešení na elimináciu odpadu a ďalšia popularizácia významu obehového hospodárstva“ povedal Bence Janek, partner projektu.

Projekt trvá od decembra 2020 do marca 2022.

Kontakt:

Andrej Špánik

spanik@sbagency.sk

  • autor:
  • Interreg


Mohlo by vás tiež zaujímať



 

Archív článkov