BASF spúšťa výrobu produktov z chemicky recyklovaných plastov

  • 11.02.2019
  • Recyklácia plastov
BASF spúšťa výrobu produktov z chemicky recyklovaných plastov

Projekt BASF ChemCycling dokázal, že chemická recyklácia ponúka doposiaľ neprebádané možnosti opakovaného využitia plastov. Nová metóda recyklácie znamená zásadný posun v oblasti obehovej ekonomiky.

„Jde o zásadní obrat v oblasti cirkulární ekonomiky a ekologie. Třídění samo o sobě totiž může být k ničemu. Jen pro ilustraci: ačkoli podle agentury UBA v České republice pravidelně třídí odpad 73 % obyvatel, což je druhá nejvyšší hodnota v EU, údaje Eurostatu svědčí o tom, že z celkové produkce komunálního odpadu se zde recykluje jen 33,6 %. Výsledkem tohoto nepoměru je ničení životního prostředí i plýtvání plasty jako druhotnou surovinou. Něco takového si dlouhodobě nemůžeme dovolit. Zde může sehrát klíčovou roli chemie a BASF nabízí řešení,“ vysvětluje Filip Dvořák, jednatel BASF spol. s r.o.

BASF spol. s r.o.  
Filip Dvořák, jednatel BASF spol. s r.o. 


Kde je zakopán pes

Nepoměr mezi vytříděným a recyklovaným odpadem je dán řadou faktorů. Jeden z nich představuje složení odpadu: v současné době se nerecyklují například smíšené nebo nevyčištěné plasty. Tento odpad se pak v závislosti na daném regionu obvykle skládkuje nebo spaluje.

S chemickou recyklací se ale objevuje další alternativa: pomocí termochemických procesů lze tyto plasty použít k výrobě syntetického plynu či olejů. Jako druhotná surovina tak mohou tyto doposud nerecyklované plasty posloužit ve výrobě nových plastů.

Od odpadu k sýrovým obalům a komponentám chladničky

BASF již touto metodou, na níž spolupracovala se svými zákazníky z různých průmyslových odvětví a partnery v rámci celého hodnotového řetězce, vyrobila první zkušební produkty. Ukazuje se tak, že jde o zcela funkční postup s nespočtem možných aplikací.

„Odpad se stává surovinou, což znamená ohromný pokrok a přínos životnímu prostředí, společnosti i ekonomice: řeší se tím elegantně jednak problém odpadového hospodářství, jednak stále palčivější otázka nahrazování fosilních zdrojů jako primární suroviny nejen chemického průmyslu,“ říká Martin Brudermüller, předseda představenstva a hlavní technický ředitel BASF SE.

BASF spol. s r.o.  
Martin Brudermüller, předseda představenstva a hlavní technický ředitel BASF SE 


Pilotní projekt se zaměřil na obaly na mozarelly, komponenty ledniček a izolační panely. Získané produkty splňují standardy kvality a hygieny, které jsou specificky u balení potravin obzvlášť vysoké, díky tomu, že výstupy chemické recyklace mají totožné vlastnosti jako produkty získané z fosilních zdrojů.

Stefan Gräter, vedoucí projektu ChemCycling, v tom vidí velký potenciál: „Tento nový způsob recyklace nabízí příležitosti k inovativním obchodním modelům pro nás i naše zákazníky, kteří kladou velký důraz na ekologii a zároveň nejsou ochotní k žádným ústupkům a kompromisům v otázce kvality.“

BASF nyní bude dále pracovat na zlepšení komerční dostupnosti prvních produktů projektu ChemCycling a uvedení projektu na trh.

Projekt ChemCycling přitom tvoří součást komplexní strategie BASF, v níž mají cirkulární ekonomika a nakládání s plasty velmi podstatnou úlohu. BASF usiluje o lepší využití plastů jako člen Světové rady pro plasty, dále se mimo jiné zapojila do dvou programů Nadace Ellen MacArthurové a přihlásila se k mezinárodní ekologické iniciativě Operation Clean Sweep®.

  • autor:
  • BASF


Mohlo by vás tiež zaujímať