ARBURG na Uniplaste: S udržateľnosťou to myslíme vážne

ARBURG na Uniplaste: S udržateľnosťou to myslíme vážne

Spoločnosť ARBURG sa vždy aktívne hlásila k ochrane životného prostredia a k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov. Na konferencii Uniplast 2021 našu činnosť predstaví Bertram Stern, vedúci tímu pre udržateľnosť a cirkulárnu ekonomiku a spolutvorca programu arburgGREENworld.

Do programu arburgGREENworld patří veškeré aspekty udržitelného řízení firmy. Jak se vám v této oblasti daří držet krok se současným vývojem?

B. Stern: ARBURG se řídí chartou WIN spolkové země Bádensko-Württembersko a Cíli udržitelného rozvoje OSN. Navíc dlouhodobě naplňujeme vlastní strategii udržitelného rozvoje. Ta má velmi rozmanitou náplň – od cirkulární ekonomiky a efektivního využívání energie a surovin po snižování uhlíkové stopy, digitalizaci a strategická partnerství.

Do jakých projektů se teď ARBURG zapojuje nejaktivněji?

B. Stern: Je jich spousta. Pracujeme například na inovativních technologiích pro cirkulární ekonomiku, abychom obsáhli celý životní cyklus plastových výrobků. V září 2020 postoupil do další fáze projekt HolyGrail2.0. Společně s více než 85 firmami působícími na různých místech hodnotového řetězce vylepšujeme třídění plastových obalů pomocí digitálního vodoznaku. Kromě toho se účastníme projektu R-Cycle, za kterým stojí firma Reifenhäuser. Ten se zabývá označováním a recyklováním vysoce kvalitních recyklátů.

Mohou vstřikovací stroje zpracovávat recyklované materiály stejně dobře a spolehlivě jako nové plasty?

B. Stern: U recyklátů je nestálá kvalita materiálů velkou výzvou. Abychom se s tím vyrovnali a  optimalizovali proces vstřikování, spolupracujeme s partnery, mezi něž patří např. Institut pro plasty a technologii (IKK) při Leibnizově univerzitě v Hannoveru, kde se při testech používají dva stroje ALLROUNDER. Tomuto tématu se budu věnovat právě na konferenci Uniplast 2021.

arburg uniplast 
Vedoucí týmu pro cirkulární ekonomiku Bertram Stern je hrdý mj. na projekt HolyGrail2.0, zaměřený na třídění plastových obalů pomocí digitálního vodoznaku  

 

Jak je to s udržitelností samotných vstřikovacích strojů ALLROUNDER?

B. Stern: To je velmi složitá problematika a společně s IKK pracujeme na jejím řešení. Naším cílem je především najít metodu, která by umožnila hodnotit a optimalizovat práci strojů ALLROUNDER z hlediska udržitelnosti. Obvykle se posuzuje celý produkční cyklus, tj. od těžby surovin až po likvidaci výrobku – říká se tomu „od kolébky do hrobu“. My jako výrobce strojů ovšem na některé fáze tohoto cyklu nemáme významný vliv, především na fungování produktu u zákazníka a následnou likvidaci. Proto se soustředíme na fázi „od kolébky k bráně“. Do ní patří veškeré emise až do okamžiku, kdy stroj dodáme zákazníkovi. V tomto ohledu nám přináší značné výhody centralizovaný způsob výroby (včetně značné nezávislosti na dodavatelích díky vlastní prvovýrobě) a využití špičkových stavebních a výrobních technologií. Chceme identifikovat největší zdroje emisí a kvantitativně porovnat různé faktory, které na emise mají vliv. Z toho můžeme při tvorbě udržitelné strategie pro ochranu klimatu vycházet.

Dokázal byste shrnout všechny tyto aktivity jednou větou?

B. Stern: Ve firmě ARBURG děláme vše, co je v našich silách, abychom omezili svou uhlíkovou stopu při zpracování plastů, a svůj interní ekologický a energetický program vyvíjíme již několik desetiletí.

Společnost ARBURG jako dlouholetý partner a hlavní sponzor odborně zastřešuje tématiku technologií na konferenci Uniplast, konané v Jihlavě 15.–16. září 2021. Na téma cirkulární ekonomika dále vystoupí dodavatelé materiálů a strojních zařízení do plastikářského průmyslu.

  • autor:
  • ARBURG spol. s r.o.
  • ARBURG spol. s.r.o.

    ARBURG spol. s.r.o.

    Vstrekovacie stroje, vstrekolis, príslušenstvo pre plasty, dvojkomponentné vstrekovanie, automatizácia výroby, aditívna výroba, dopravníky pre surovinu, periférie, robotické systémy.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy