Čas na obstaranie nového vstrekovacieho lisu práve nastáva

  • 11.06.2018
  • Služby
Čas na obstaranie nového vstrekovacieho lisu práve nastáva

V posledných dvoch dekádach dochádza v plastikárskom priemysle k pozvoľnej evolúcii. Tradičné hydraulické (prípadne pneumatické) vstrekovacie stroje sú postupne vytláčané strojmi elektrickými a hybridnými. Hlavný dôvod, ktorý tlačí jazýčky váh v prospech elektrických strojov, je prostý - energetická účinnosť.

V některých případech činí úspory energie až 70 %, což v době rostoucích cen energií ocení nejeden producent plastových výrobků. A právě díky těmto energeticky úsporným vlastnostem se na výměnu vstřikovacích strojů vztahují evropské dotace. Díky nim může Váš podnik získat podporu ve výši až 50 % nákladů ve formě jakéhosi „šrotovného“. Pokud uvažujete o nahrazení Vašeho starého vstřikovacího lisu, pak nastala ta pravá chvíle!

Co elektrické stroje přinášejí?

Elektrické vstřikovací stroje mají, stejně jako stroje hydraulické, své výhody a nevýhody. Po konstrukční stránce je hydraulický vstřikovací lis poháněn jedním silnějším motorem včetně čerpadla, zatímco elektrický vstřikovací lis je vybaven několika nezávislými servomotory s kuličkovým šroubem. Byť jsou kuličkové šrouby dražší než hydraulické písty, jejich výhoda spočívá především ve velké přesnosti výroby. Další výhoda elektrických strojů vyplývá z absence tlačného média - v případě hydraulických strojů oleje. V elektrických strojích není nutno olej doplňovat, nehrozí jeho únik ani znečištění okolí a nemusí být brán ohled na jeho teplotu, tlak ani další fyzikální vlastnosti ovlivňující kvalitu výroby.

Nevýhodou elektrických strojů jsou naopak limitované uzavírací síly a problematické řízení dotlakové síly. Elektrické vstřikovací stroje se tak hodí spíš pro výrobu menších součástí, u kterých není potřeba vynakládat tak značnou sílu, a pro produkty s vyššími nároky na přesnost výroby. Hydraulické vstřikovací stroje jsou vhodnější pro větší součásti a pro produkty, u kterých je nutné vyvíjet značné síly. Hlavním faktorem hovořícím ve prospěch elektrických vstřikovacích strojů jsou však zmiňované významné energetické úspory.

Ušetřete hned dvakrát

Energetické úspory na průměrném elektrickém stroji Vám dokážou ušetřit třeba na novou PC CAD sestavu již během jednoho roku. Pomalu se dostáváme k vysvětlení, jak z pořízení nového elektrického vstřikovacího stroje dostat zpět až zmiňovaných 50 % vynaložených nákladů. Touto možností je využití dotační výzvy Úspory energie v rámci OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Výzva umožňuje výměnu energeticky neefektivních strojů za stroje nové, energeticky méně náročné. A právě toho lze využít, pokud uvažujete o výměně své výrobní technologie. Vhodné elektrické stroje dodávají například společnosti Battenfeld, Cincinnati Milacron, Arburg, Fanucci nebo Engel.

Pro dosažení na dotaci samozřejmě musí být splněny určité podmínky. Žádat mohou malé, střední i velké podniky. Měnit lze pouze zcela nové stroje za staré, a méně energeticky náročné kusy za ty, které polykají kilowatty elektřiny při sebemenší (ne)činnosti. Starý stroj je následně nutné vyřadit z provozu a ekologicky zlikvidovat. Dále je potřeba, aby produkční kapacita Vámi vytipovaného nového zařízení nepřekračovala tu současnou. Produkční kapacita je sledována skrze počet hodin chodu stroje a množství zpracovaného materiálu. Tímto výčet nejpodstatnějších podmínek pro pořízení nového vstřikovacího lisu končí.

Procesem získání dotace s poradenskou agenturou

Jak se ke slibované dotační podpoře probojovat? Nejprve je nutné vyhodnotit, zda vůbec můžete o dotaci žádat. Předběžný energetický audit Vám řekne, zda bude případná dosažená energetická úspora při výměně strojů dostatečná. Hodnocení finančního zdraví Vám ukáže, zda je Vaše firma způsobilá pro čerpání dotace. Pokud tato hodnocení dopadnou kladně, je nutné nechat zpracovat energetický posudek, a na jeho základě zpracovat podnikatelský záměr. Tyto dva dokumenty jsou stěžejními z požadovaných příloh k žádosti o dotaci. Pak už nezbývá, než dát dohromady i ostatní přílohy (typicky např. prokázání práv k užívání provozní nemovitosti či prokázání velikosti podniku), podat celý projekt přes portál ISKP14+ využívaný k zadávání žádostí o podporu a čekat, až bude Váš projekt odborně posouzen.

Jednou z možností, jak projektový záměr nachystat, je zkusit připravit dotační žádost sám, a pak ji sám také podat. Stojí to však poměrně značné množství času a asi Vám přibude pár vrásek na čele. Druhou možností je využití služeb specializovaných agentur, které se zpracováním dotačních žádostí zabývají. Poradenské agentury Vás provedou nejen celým procesem přípravy a podání žádosti, ale ty kvalitní i následným výběrovým řízením na dodavatele strojů a administrací spojenou s realizací projektu. Poslední dva zmíněné body jsou neméně důležité a představují vysoce rizikové body v přípravě vlastními silami. Ceny dotačních agentur za získání dotace se pohybují v jednotkách procent z celkových investičních nákladů.

Atraktivita programu?!

„Po delší době se jedná o velmi zajímavou a jednoduchou možnost, jak získat dotaci na pořízení strojů. Získání dotace není podmíněno žádným vývojem či inovacemi, a jedná se tedy o atraktivní věc pro všechny podnikatele v oboru", říká Ing. Jaroslav Kopecký ze společnosti Regionální poradenská agentura, která podnikatelům s vyřízením dotace pomáhá. „Právě plastikářský průmysl byl v nastavení podmínek dotačních programů v poslední době silně znevýhodněn, neboť nebyla reflektována specifika oboru. Dobrou zprávou je, že i daný dotační titul umožňuje řešit i další oblasti chodu společnosti, což však vyžaduje podrobnější analýzu.“ Neváhejte tak a kontaktujte svého poradce, který Vám podá bližší informace.

www.rpa.cz

  • autor:
  • skupina RPA


    Mohlo by vás tiež zaujímať