• Úvod
  • Odborné články
  • Použitie závitového insertu a kovového puzdra proti deformácii plastov pri montáži dvoch dielov do jednej zostavy

Použitie závitového insertu a kovového puzdra proti deformácii plastov pri montáži dvoch dielov do jednej zostavy

Použitie závitového insertu a kovového puzdra proti deformácii plastov pri montáži dvoch dielov do jednej zostavy

V aplikáciách, kde dochádza k montáži dvoch plastových dielov k sebe, je potrebné v jednom dieli vhodne použiť kovové puzdro - zálisok tak, aby pri spájaní skrutkou nedochádzalo k deformácii či praskaniu, a tým pádom k uvoľňovaniu spoja vplyvom zníženia silového pôsobenia medzi skrutkou a závitmi insertu v druhom dieli.

Podobně jako závitové inzerty, kovová pouzdra jsou použita pro zajištění kvality šroubového spoje v plastových komponentech a sestavách. Když je šroub utáhnut na určitý točivý moment a je dosaženo požadovaného silového působení v závitech, dojde ke stlačení a deformaci plastového materiálu montovaného vrchního dílu. Kovové pouzdro absorbuje axiální sílu, která působí na plast během utahování spoje, a ochraňuje tak plast před nadměrnou kompresí materiálu. Bez použití tohoto pouzdra by došlo k nadměrné deformaci plastu až tečení a tím i k uvolnění a možnému selhání spoje. Kovové pouzdro zajišťuje, že spoj zůstane nepoškozený a plně funkční po celou dobu života produktu.

Aby dané pouzdro fungovalo správně, mělo by ve spojení se závitovým inzertem dosedat na plochu inzertu tak, že kompresní silou není zatížen plast, ale v kontaktu jsou oba metalické díly. Vnitřní průměr pouzdra je navržen tak, aby byl větší, než vnější průměr montovaného šroubu, ale zárověň menší než průměr vstupního otvoru závitového inzertu, čímž se zamezí vytrhnutí závitového inzertu z plastu.

SPIROL S.A.S. 
  

SPIROL inzerty s hlavou jsou navrženy se zvětšenou plochou pro lepší zajištění kontaktu s pouzdrem. K tomu inzerty bez hlavy poskytují také všeobecně dostačující kontaktní plochu. Vždy je třeba každnou takovouto aplikaci podrobněji posoudit a vybrat nejvhodnější řešení ve stadiu designu.

Jestliže je průměr vstupu inzertu příliš malý v porovnání s vnitřním průměrem pouzdra, potom je možné použít speciální pouzdro se zmenšenou vůlí mezi stěnou pouzdra a montážním šroubem, neboli zvětšit tloušťku stěny pouzdra a změnšit vnitřní průměr. Toto samozřejmě ale povede k redukci dovolené odchylky pro pozici díry a k větším požadavkům na přesnost slícování.

Pokud je kontaktní plocha inzertu nedostačující pro dosednutí kovového pouzdra, musí se použít jediného řešení, kdy pouzdro dosedne přímo na plast. Zde je nutno správně volit plastový materiál s dobrou odolností proti deformaci tečením v kombinaci s co nejsilnější stěnou pouzdra pro co nejlepší rozmístění silového působení. V každém případě zde bude muset být zohledněna možnost selhání spoje vytažením inzertu z plastového komponentu a musí tedy být zabráněno možnosti překročení dovoleného utahovacího momentu.

  • autor:
  • SPIROL S.A.S.
  • SPIROL S.A.S.

    SPIROL S.A.S.

    Výroba a predaj inžinierskych komponentov a spojovacieho materiálu, technické poradenstvo.Mohlo by vás tiež zaujímať 

Archív článkov

Najbližšie výstavy