Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

  • 18.04.2018 | Nitra
Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

Pozvánka

Prihláška

Miesto konania:

VÚSAPL, a.s.
Centrum vzdelávania
Novozámocká 179
949 05 Nitra 5 


Kontakt:
Ing. Eva Lukáčiková
e-mail: lukacikova@vusapl.sk
Tel.: 037/65 01 152
Fax: 037/65 13 495
www.vusapl.sk