Chemická legislatíva

  • 18.04.2012 - 19.04.2012 | Nitra | Slovensko
Chemická legislatíva (Chemický zákon, REACH, značenie, balenie chemických látok, KBÚ, prchavé organické rozpúšťadlá (VOC), globálny harmonizovaný systém (GHS) 1605/2008/165/1

VÚSAPL, a.s. Novozámocká 57/179 94905 Nitra-Dolné Krškany

Kontakt Ing. Eva Lukáčiková
Tel.: 037/6501 152
Mobilný tel.: +421 (0) 908 504 654
Fax: +421 (0) 37 651 34 95
e-mail: lukacikova@vusapl.sk

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník