TRENDUSTRY 2018

TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností.

Témy TRENDUSTRY 2018:

 „Digitalizáciou k akcelerácií podnikových procesov“

  • digitalizácia a inovácie,
  • konkurencieschopný výrobok,
  • plynulá a produktívna výroba i logistika,
  • digitalizovaná firma.

Viac informácií »