Aktuálne ceny polymérov v strednej Európe. História vývoja cien jednotlivých typov termoplastov, polymérov za posledných 6 rokov.

Aktuálne ceny polymérov v strednej Európe podľa metódy Plastixx ST , TT z priemernej trhovej ceny materiálov , polymérov. Kompletné pohyby cien

Priemerné ceny plastov v strednej Európe - január 2017

Typ polyméru Priemerná cena
€/kg
Zmena voči
pred. mes.
Zmena voči
pred. roku

HDPE vstrekovací typ

1.24
 • price-up
 • 0.55 %
 • price-down
 • 11.3 %

HDPE vyfukovací typ

1.21
 • price-down
 • 0.43 %
 • price-down
 • 9.91 %

HDPE fóliový typ

1.20
 • price-up
 • 0.14 %
 • price-down
 • 7.43 %

LDPE vstrekovací typ

1.34
 • price-up
 • 1.3 %
 • price-down
 • 4.59 %

LDPE fóliový typ

1.27
 • price-down
 • 0.19 %
 • price-down
 • 5.29 %

LLDPE standard

1.23
 • price-up
 • 1.74 %
 • price-down
 • 5.06 %

PP homo

1.29
 • price-up
 • 2.08 %
 • price-up
 • 8.16 %

PP blok

1.34
 • price-up
 • 3.34 %
 • price-up
 • 3.83 %

PP random

1.40
 • price-up
 • 2.17 %
 • price-up
 • 2.65 %

PET vyfukovanie fliaš

1.06
 • price-down
 • 0.18 %
 • price-up
 • 4.94 %

PS HIPS

1.65
 • price-up
 • 0.79 %
 • price-up
 • 3.14 %

PS GPPS

1.55
 • price-up
 • 1.73 %
 • price-up
 • 1.79 %

PA 6 (natural)

2.57
 • price-down
 • 0.81 %
 • price-up
 • 6.54 %

PA 66 (natural)

2.89
 • price-down
 • 1.90 %
 • price-down
 • 0.81 %

ABS (natural)

2.15
 • price-up
 • 0.16 %
 • price-up
 • 7.71 %

SAN transparent

2.19
 • price-up
 • 0.94 %
 • price-up
 • 5.29 %

PMMA transparent

3.05
 • price-up
 • 1.82 %
 • price-up
 • 10.8 %

POM (natural)

1.91
 • price-down
 • 5.13 %
 • price-down
 • 2.87 %

PC transparent

3.19
 • price-up
 • 2.48 %
 • price-up
 • 9.13 %

 


Plastixx je názov Indexu cien polymérov PIE, ktorý bol zavedený v júni 2005. Tento index odráža vývoj cien plastov v Európe. Kalkulácie sa vykonávajú mesačne na základe trhových cien štandardných termoplastov a technických termoplastov. 
  


 

Plastixx  -  vývoj cien termoplastov ako celku.

 

PIE Polymer Prices

 


Plastixx ST
 - vývoj cien štandardných plastov.

 

Plastixx ST

 


Plastixx TT
 - vývoj cien technických plastov.

Plastixx TT


Základ pre Plastixx, Plastixx ST a Plastixx TT je január 2002,  čo predstavuje 1000 bodov.  
 


Metóda: Plastixx odráža pohyb cien materiálov LD/LLDPE, HDPE, PP, PVC, PS, PET a ABS, PA, PC, PMMA, POM a PBT na základe princípu  "Paascheho Indexu". Mesačná kalkulácia Indexu vychádza z priemernej trhovej ceny materiálov v danom mesiaci. 

 

Najnovšie inzeráty