PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Poďakovanie za návštevu stánku PlasticPortal.eu

18.10.2017 | Ďakujeme všetkým obchodným partnerom, ktorí si našli čas a navštívili nás na našom stánku v rámci MSV 2017 v Brne.

Nová optická reflexná svetelná bariéra od firmy Wenglor sensoric GmbH, ktorá funguje bez reflektora.

16.10.2017 | Využite neobmedzenú rozmanitosť aplikácií vďaka výnimočnej presnosti pre jednoduchý a spoľahlivý chod výroby.

Zlatá medaila MSV 2017 - ocenené exponáty

13.10.2017 | Na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne udelili ocenenia vybraným exponátom.

Veľtrh MSV 2017 v Brne je v plnom prúde, uvidíte tu množstvo noviniek

11.10.2017 | Exponátové novinky uvidíte na MSV do piatku.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

11.10.2017 | Prehľad noviniek - október 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

18.10.2017 - 18.10.2017 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby... Viac

 

Bezpečná práca s chemickými látkami

19.10.2017 - 19.10.2017 | Nitra | Slovensko

Bezpečná práca s chemickými látkami - seminár. Viac

 

Ako uplatniť nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja v roku 2017

19.10.2017 - 19.10.2017 | Trenčín | Slovensko

Účastníci seminára sa dozvedia, či majú nárok na daňovú podporu výskumu a vývoja, koľko by mohli získať financií a čo preto musia urobiť. Viac

 

Pozvánka na seminár o statickej elektrine - EXIM - TECH, s.r.o.

19.10.2017 - 19.10.2017 | Michalovce | Slovensko

Príďte na bezplatný seminár a využite možnosť nájsť komplexné riešenie k problémom spôsobeným statickou elektrinou v plastikárskom, automobilovom, gumárenskom, papierenskom i farmaceutickom priemysle. Viac

 

Seminár na tému efektívneho využívania vstupných surovín na výrobu kompozitov - VELOX CMS s.r.o.

24.10.2017 - 25.10.2017 | Kurdějov | Česko

Firma VELOX CMS s.r.o. pozýva na dvojdňový seminár zameraný na výrobu kompozitných materiálov. Viac

 

Očakávaný vývoj automobilového priemyslu v ČR a strednej Európe - konferencia

25.10.2017 - 25.10.2017 | Brno | Česko

Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na 14. ročník odbornej konferencie na tému: "Očakávaný vývoj automobilového priemyslu v ČR a strednej Európe", ktorá sa koná dňa 25.10.2017 v Brne v hoteli Holiday Inn. Viac

 

Výrobný manažment

25.10.2017 - 26.10.2017 | Žilina | Slovensko

Konferencia organizovaná spoločnosťou IPA Slovakia sa už siedmy rok koná v Žiline. Viac

 

Jednodňové semináre Cadmould® 3D-F

25.10.2017 - 1.11.2017 | Zlín, Kuřim u Brna, Liberec | Česko

Obsah seminárov môže upútať konštruktérov plastových dielov a dizajnérov foriem, projektových manažérov, obchodníkov a technológov. Teda je určený zamestnancom firiem, ktorí chcú mať prehľad o používaní simulácie vstrekovania v ich vlastnej firme, alebo plánujú simulácie aktívne používať. Viac

 

Teória a prax zabezpečenia služieb zdravia pri práci

25.10.2017 - 25.10.2017 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je oboznámenie sa s povinnosťami zamestnávateľa, praktickými skúsenosťami a zavedením legislatívneho procesu do praxe. Viac

 

16. ročník seminára BOCO Pardubice / školenie pre plastikársky a gumárenský priemysel

2.11.2017 - 3.11.2017 | Pardubice | Česko

Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. pozýva na seminár. Viac

 

APPCON India 2017

2.11.2017 - 3.11.2017 | Mumbai | India

Ázijská konferencia sa zameriava na obaly pre farmaceutický priemysel. Viac

 

European Biomass to Power 2017

8.11.2017 - 9.11.2017 | Aarhus | Dánsko

V nadväznosti na svoje úspešné predchádzajúce ročníky, konferencia poskytne aktuálne témy o biomase na európskom trhu a jej novom vývoji a zameria sa na problémy súvisiace s udržateľnosťou a komoditami. Viac

 

45. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2017

8.11.2017 - 10.11.2017 | Tatranská Lomnica | Slovensko

Slovenská zváračská spoločnosť Vás spolu s partnermi srdečne pozýva na konferenciu. Viac

 

Seminár novinky SOLIDWORKS 2018

9.11.2017 - 9.11.2017 | Žilina | Slovensko

Príďte na bezplatný seminár a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovší rad produktov SOLIDWORKS 2018. Pracujte s novým radom produktov SOLIDWORKS 2018 rýchlejšie a efektívnejšie. Viac

 

CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017

14.11.2017 - 15.11.2017 | Žilina | Slovensko

Prvý ročník medzinárodnej konferencie, výstavy a biznis stretnutí CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2017 je určený dodávateľom a subdodávateľom najdôležitejšieho priemyselného odvetvia na Slovensku. Viac

 

Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov - vzdelávací program IPA SLovakia, s.r.o.

15.11.2017 - 15.11.2017 | Kuřim, Brno, Vlkanová, Želevčice, Prešov, Mýto,... |

Nové trendy, materiály a prelomové technológie pre vývoj výrobkov a inovácie. Vzdelávací program pre vývojových pracovníkov, konštruktérov, technológov a inovátorov. Viac

 

Future of Biogas Europe (Budúcnost bioplynu v Európe)

15.11.2017 - 16.11.2017 | Londýn | Veľká Británia

Dvojdňové podujatie spojí vedúcich pracovníkov a odborníkov z celého hodnotového reťazca a poskytne fórum všetkým stranám pôsobiacim v oblasti anaeróbnej degradácie organickej hmoty a výroby obnoviteľnej energie vo forme bioplynu. Viac

 

AUTOMATIZACE, MODERNIZACE A ÚDRŽBA V PLASTIKÁŘSKÉM PRŮMYSLU 2017

22.11.2017 - 22.11.2017 | ZLÍN, Hotel Atrium | Česko

Třetí ročník akce bude věnován modernizaci, automatizaci a údržbě v plastikářském průmyslu. Viac

 

Odborný seminár pre obchodníkov, pracovníkov nákupu a projektových manažérov

27.11.2017 - 27.11.2017 | Lipník nad Bečvou | Česko

Program seminára je zameraný na plastové materiály, ich vplyv na výsledné vlastnosti výrobku a jeho kvalitu. Školenie sa venuje tiež cenotvorbe materiálov a rozboru kalkulácie cien plastových dielov. Viac

 

Seminár pre technológov a zoraďovačov

28.11.2017 - 29.11.2017 | Lipník nad Bečvou | Česko

Školenie sa venuje plastovým materiálom, ich správaniu pri vstrekovaní, nastaveniu vstrekovacieho procesu a vadám plastových dielov. Viac

 

Seminár pre konštruktérov foriem

30.11.2017 - 1.12.2017 | Lipník nad Bečvou | Česko

Program seminára je zameraný na plastové materiály a výslednú kvalitu výliskov ovplyvnenú konštrukciou formy. Viac

 

Konštruktér plastových dielov - seminár

4.12.2017 - 5.12.2017 | Lipník nad Bečvou | Slovensko

Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového výlisku. Viac

 

Future of Polyolefins 2018

17.1.2018 - 18.1.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Piaty ročník Future of Polyolefins 2017 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Dusseldorfe v Nemecku. Viac

 

European Biopolymer Summit 2018

14.2.2018 - 15.2.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a trendy. Viac

 

5th World Elastomer Summit

7.3.2018 - 8.3.2018 | Důsseldorf | Nemecko

For its 5th edition, the World Elastomer Summit will return to Dusseldorf, Germany on the 7th & 8th March 2018. Viac

 

3rd European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

14.3.2018 - 15.3.2018 | Amsterdam | Holandsko

Following two successful editions of ACI’s European Food & Beverage Plastic Packaging Summit, this 3rd edition will take place on the 14th & 15th March 2018 in Amsterdam, The Netherlands. Viac

 

3rd Edition APPCON Singapore 2018

14.3.2018 - 15.3.2018 | Singapore | Malajzia

Táto udalosť je najlepšou platformou pre vzdelávanie a vytváranie kontaktov pre odborníkov na balenie farmaceutických výrobkov v juhovýchodnej Ázii. Viac

 

EMO Hannover 2019

16.9.2019 - 21.9.2019 | Hannover | Nemecko

Popredný svetový veľtrh obrábania kovov. Viac

 


 
Najnovšia inzercia

Kúpa | PET G natur
20.10.2017

 
 
 

Kúpa | ABS a PS HIPS Černá
19.10.2017

 
 
 
 

Predaj | nabízíme na prodej
18.10.2017

 
 

Kúpa | PBT drtě
18.10.2017

 
 

Kúpa | PBT drtě
18.10.2017

 
 

Kúpa | EPS bloki /ingloty
18.10.2017

 
 
 
Výstavy
Automotive Hungary

18.10.2017 | Medzinárodná výstava pre automobilový priemysel v Maďarsku.

VISCOM Düsseldorf 2017

18.10.2017 | Medzinárodný odborný veľtrh pre vizuálnu komunikáciu, techniku a design.

Plastics Industry Show

23.10.2017 | Suroviny a zariadenia na výrobu a spracovanie polymérov a plastov.

International Plastic Fair - IPF Japan

24.10.2017 | Medzinárodný veľtrh pre plastikárske a gumárenské technológie.

EuroMold

24.10.2017 | Veľtrh pre formy a nástroje.

Eurasia Packaging

25.10.2017 | 23. medzinárodný veľtrh pre obalový priemysel.

PLAST IMAGEN

07.11.2017 | Medzinárodná výstava a konferencia pre plastikársky priemysel.

Plastimagen Mexico 2017

07.11.2017 | 21.ročník najdôležitejšej udalosti plastikárskeho priemyselu v celej Latinskej Amerike.