PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
GQ book - Tajomstvá automobilového priemyslu - stiahnite si zdarma

22.02.2017 | Chcete sa v práci zlepšovať, lepšie chápať kvalitárske procesy a zvyšovať svoju odbornosť?

Video pozvánka na Konferenciu FORMY 2017

20.02.2017 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na ôsmy ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2017, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

Spoločnosť Kia Motors Slovakia má nového prezidenta

17.02.2017 | Vo februári 2017 bol pán Dae-Sik Kim vymenovaný do funkcie nového prezidenta a výkonného riaditeľa spoločnosti Kia Motors Slovakia.

SMART KONFIGURÁTOR pre konštrukciu od SOVA Digital a.s.

16.02.2017 | Posuňte svoju konštrukciu na SMART riešenie, určené ako pre malé, tak aj väčšie spoločnosti.

Blížiaca sa konferencia Newmatec 2017 sa zameria na trendy v automotive

15.02.2017 | Zúčastnite sa na najväčšom automotive podujatí na Slovensku, ktoré organizuje Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

Technológia vstrekovania I - seminár

20.2.2017 - 21.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod. Viac

 

Technológia vstrekovania II - seminár

22.2.2017 - 22.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov. Viac

 

Prezentujme s radosťou a s úsmevom

22.2.2017 - 22.2.2017 | Trenčín | Slovensko

Pozývame Vás na dvojdňový otvorený tréning prezentačných zručností "Prezentujme s radosťou a s úsmevom", kde sa budeme veľa smiať a skúšať, čo všetko sa dá a nedá pri prezentovaní. Viac

 

Colné právo Európskej únie a Slovenska

22.2.2017 - 22.2.2017 | Trenčín | Slovensko

Seminár poskytne účastníkom informácie o relevantných zmenách v colných predpisoch EÚ a SR, ktoré boli realizované od 1. 5.2016. Jednodňový seminár je zameraný na legislatívny stav colných predpisov EÚ a SR pred a po 1. máji 2016. Viac

 

Zákon č. 79/2016 o odpadoch

23.2.2017 - 23.2.2017 | Nitra | Slovensko

Školenie je vhodné pre pracovníkov pracujúcich s odpadmi a obalmi v organizáciách. Viac

 

Konštruktér plastových dielov - seminár

27.2.2017 - 28.2.2017 | Poprad | Slovensko

Školenie je určené pre konštruktérov plastových výrobkov a foriem. Cieľom je zoznámiť sa so špecifickými vlastnosťami plastových materiálov, a ich limitujúcim vplyvom na geometriu, funkčnosť, vzhľad, ekonomiku a vyrobiteľnosť plastového výlisku. Viac

 

Školenie noviniek SOLIDWORKS 2017

27.2.2017 - 27.2.2017 | Trenčín | Slovensko

Zaregistrujte sa a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovší rad produktov SOLIDWORKS 2017. Viac

 

Interný audítor pre EMS podľa STN EN ISO 14001: 2016

1.3.2017 - 2.3.2017 | Nitra | Slovensko

Školenie je určené pre pracovníkov, ktorí vykonávajú alebo budú vykonávať interné audity environmentálnych manažérskych systémov v organizáciách. Viac

 

Konzultačný deň - NATUR-PACK

1.3.2017 - 1.3.2017 | Bratislava | Slovensko

NATUR-PACK rozšíril svoje služby o Konzultačný deň, na ktorý pozýva všetkých bez podmienky členstva v NATUR-PACK systéme, a to úplne zdarma. Viac

 

EUREM – Manažér pre energetiku

1.3.2017 - 31.10.2017 | Bratislava | Slovensko

EUREM je medzinárodne uznávaný kurz ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšiť kvalifikáciu technických expertov v oblasti energetickej efektívnosti. Program EUREM prebieha v 30 krajinách a zahrňuje takmer všetky relevantné energetické témy, ktoré sa vyskytujú v podnikoch. Viac

 

Partners4Innovation

1.3.2017 - 1.3.2017 | Brno, výstavisko, hala B | Česko

Kooperačné podujatie Partners4Innovation určené pre podniky, vedecko-výskumné tímy a inštitúcie so vzťahom k vývoju. Viac

 

Obaly a neobaly od A po Z - semináre NATUR-PACK, a.s.

2.3.2017 - 2.3.2017 | Košice | Slovensko

Seminár je zameraný na základné povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k obalom a vo vzťahu k novovzniknutým neobalovým výrobkom. Seminár je zameraný na povinnosti a zmeny od 1.7.2016. Viac

 

KOMPOZYTMeeting

7.3.2017 - 8.3.2017 | Sosnowiec | Poľsko

Veľtrh technológií a kompozitných materiálov. Viac

 

Fórum pre vstrekovanie plastov - ENGEL

7.3.2017 - 8.3.2017 | Schwertberg | Rakúsko

Dvojdňové fórum, ktoré bude prebiehať v nemeckom jazyku, je určené pre lisárov plastov, technikov, špecialistov na optimalizáciu procesu vstrekovania, manažérov kvality, výrobných manažérov a riaditeľov spoločností. Viac

 

Vlastnosti a skúšanie plastov

8.3.2017 - 9.3.2017 | Nitra | Slovensko

Obsahová náplň školenia: rozdelenie polymérov, vlastnosti plastov, ich použitie, modifikácia polymérov – aditíva, plnivá, skúšanie plastov – fyzikálno-mechanické, analytické metódy hodnotenia – praktické ukážky v laboratóriu. Viac

 

4th World Elastomer Summit

8.3.2017 - 9.3.2017 | Düsseldorf | Nemecko

Globálny summit zameraný na elastoméry. Viac

 

Fórum praktickej údržby

14.3.2017 - 15.3.2017 | Bratislava | Slovensko

Konferencia sa koná už šiesty rok. Viac

 

Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005

15.3.2017 - 16.3.2017 | Nitra | Slovensko

Interný audítor podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2005 Viac

 

Moderná biznis etiketa

16.3.2017 - 16.3.2017 | Trenčín | Slovensko

Dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní. Viac

 

APPCON 2017 – ASEAN Pharma Packaging Conference

16.3.2017 - 17.3.2017 | Singapur | Malajzia

Konferencia o obaloch pre zdravotníctvo. Viac

 

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

20.3.2017 - 22.3.2017 | Orovnica | Slovensko

A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017. Viac

 

Chemická legislatíva

22.3.2017 - 23.3.2017 | Nitra | Slovensko

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny harmonizovaný systém), VOC (prchavé organické rozpúšťadlá) Viac

 

Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy

23.3.2017 - 23.3.2017 | Trenčín | Slovensko

Seminár sa bude venovať spracovaniu dokumentácie BOZP a bezpečnostným pracovným postupom. Viac

 

NEWMATEC 2017

28.3.2017 - 29.3.2017 | Hotel Partizán, Tále | Slovensko

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC. Viac

 

Bezpečná práca s chemickými látkami

6.4.2017 - 6.4.2017 | Nitra | Slovensko

Bezpečná práca s chemickými látkami - seminár. Viac

 

USA Study Tour 2017

10.5.2017 - 19.5.2017 | New York | USA

IPA Slovakia s.r.o. organizuje v máji USA Study Tour 2017. Viac

 

Systémy úspory elektrickej energie vstrekolisov v plastikárskej výrobe

16.5.2017 - 16.5.2017 | hotel Remata, Ráztočno | Slovensko

Firmy Kracík, s.r.o. a KESAT, a.s. Vás pozývajú na jednodňový seminár Systémy úspory elektrickej energie vstrekolisov v plastikárskej výrobe v príjemnom prostredí hotela Remata. Viac

 

FORMY a PLASTY Brno 2017

17.5.2017 - 18.5.2017 | Brno | Česko

Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na ôsmy ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2017, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno). Viac

 

REACH Konferencia 2017

22.5.2017 - 23.5.2017 | Praha | Česko

REACH konferencia v roku 2017 zahŕňa prednášky zamerané na presadzovanie nariadenia REACH. Viac

 
1 2


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PC GF černá drť
22.02.2017

 
 

Predaj | Forma
22.02.2017

 
 
 

Kúpa | Drť PC APEC 1695
22.02.2017

 
 
 
 
 

Predaj | Vtoky mix
21.02.2017

 
 

Kúpa | HDPE drť trubky
20.02.2017

 
 
 
Výstavy
Plastics Vietnam

22.02.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Saudi Plastics and Petrochem 2017

27.02.2017 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

PACK EXPO East 2017

27.02.2017 | PACK EXPO East združuje 400 tier dodávateľov baliacich zariadení, materiálov, obalov a automatizačných technológií.

Polyurethanex

28.02.2017 | Výstava polyuretánových technológií a materiálov.

Composite Expo 2017

28.02.2017 | 10. ročník medzinárodnej špecializovanej výstavy pre surové materiály, zariadenia a technológie pre produkciu kompozitov.

Empack Birmingham 2017

01.03.2017 | Popredný veľtrh pre inovácie v obalovej technike.

Intec

07.03.2017 | 16. odborný veľtrh nástrojárskych a jednoúčelových strojov.

Waste Management & Recycling Exhibition

07.03.2017 | Odpadové hospodárstvo a recyklácia - výstava.