PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Snímače hladiny Level Plus novo ponúka EXIM - TECH s.r.o.

22.03.2017 | Merajte viacero veličín pomocou jedného snímača hladiny a znížite si náklady na inštaláciu a dodatočné vybavenie nádrže.

AMPER 2017 – SVET ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

21.03.2017 | Najväčšia elektrotechnická udalosť v regióne strednej Európy sa bude konať v termíne 21. - 24. marca 2017. V halách brnenského výstaviska sa predstaví 600 vystavovateľov z 22 krajín sveta. Terinvest, usporiadateľ veľtrhu, očakáva 45 000 návštevníkov.

Systém pre zisťovanie spokojnosti zákazníkov od MyCeppi

20.03.2017 | Konzultačná spoločnosť pre plasty a chemický priemysel MyCeppi Kft pridala do rastúceho zoznamu svojich služieb dotazník spokojnosti zákazníkov. Dňa 1. marca 2017 kúpila systém pre zisťovanie spokojnosti zákazníkov od LC Innoconsult International, vyvinutý špeciálne pre chemické spoločnosti.

Micro-Epsilon Czech Republic, spol. s.r.o. na veľtrhu Amper predstaví novinky

16.03.2017 | Popredná svetová firma v odbore senzoriky Micro-Epsilon ponúka už viac ako 40 rokov spoľahlivé, výkonné a jedinečné riešenia najmä pre presné meranie alebo kontrolu. Jej ponuka zahŕňa snímače na meranie vzdialenosti a profilu, snímače pre bezkontaktné meranie teploty a pre rozpoznávanie a meranie farieb.

Odborný medzinárodný veľtrh a kongres pre vodu a odpadovú vodu WASSER BERLIN INTERNATIONAL

15.03.2017 | SNOPK Vás pozýva na najvýznamnejší odborný medzinárodný veľtrh a Kongres pre všetky oblasti vodného hospodárstva - vodu, odpadovú vodu, geotermiu, no dig tec a energetiku - WASSER Berlin International od 28.-31. marca 2017.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

Chemická legislatíva

22.3.2017 - 23.3.2017 | Nitra | Slovensko

Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Nariadenie komisie (EÚ) 453/2010 – karty bezpečnostných údajov REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemikálií, GHS (globálny harmonizovaný systém), VOC (prchavé organické rozpúšťadlá) Viac

 

Preferenčný pôvod tovaru

22.3.2017 - 22.3.2017 | Trenčín | Slovensko

Seminár je zameraný na oblasť pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi, správne preferenčné zaobchádzanie a plnenie preferenčných podmienok pri požadovaní výhod v súvislosti s dovozným clom. Seminár je určený najmä pre hospodárske subjekty, ktoré dovážajú a vyvážajú do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ. Viac

 

Ako spracovať dokumentáciu BOZP – bezpečné pracovné postupy

23.3.2017 - 23.3.2017 | Trenčín | Slovensko

Seminár sa bude venovať spracovaniu dokumentácie BOZP a bezpečnostným pracovným postupom. Viac

 

NEWMATEC 2017

28.3.2017 - 29.3.2017 | Hotel Partizán, Tále | Slovensko

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC. Viac

 

INOVATÍVNE RIEŠENIA FORMY 2017 - odborné semináre firmy CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.

30.3.2017 - 30.3.2017 | Brno, Staré Splavy, Letkov, Hradec Králové, Dolany | Česko

CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. Vás pozýva na odborné semináre zamerané na nové riešenia v oblasti konštrukcie a technológie vstrekovacích foriem. Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

4.4.2017 - 5.4.2017 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

Konzultačný deň - NATUR-PACK

5.4.2017 - 5.4.2017 | Bratislava | Slovensko

NATUR-PACK rozšíril svoje služby o Konzultačný deň, na ktorý pozýva všetkých bez podmienky členstva v NATUR-PACK systéme, a to úplne zdarma. Viac

 

Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov

5.4.2017 - 10.12.2017 | Kuřim, Brno, Vlkanová, Želevčice, Prešov, Mýto,... |

Nové trendy, materiály a prelomové technológie pre vývoj výrobkov a inovácie. Vzdelávací program pre vývojových pracovníkov, konštruktérov, technológov a inovátorov. Viac

 

Bezpečná práca s chemickými látkami

6.4.2017 - 6.4.2017 | Nitra | Slovensko

Bezpečná práca s chemickými látkami - seminár. Viac

 

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

10.4.2017 - 12.4.2017 | Orovnica | Slovensko

A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017. Viac

 

Jednodňový seminár Cadmould 2017

19.4.2017 - 19.4.2017 | Liberec | Česko

Dňa 19. apríla 2017 sa v Liberci uskutoční jednodňový seminár Cadmould 3D-F. Viac

 

Čistiace granuláty - ekonomická a časová úspora vo výrobe - seminár VELOX

25.4.2017 - 26.4.2017 | Kurdějov | Česko

V čom sú čistiace granuláty prospešné v prevádzke aj ekonomike výroby - praktické príklady a kalkulácie. Viac

 

USA Study Tour 2017

10.5.2017 - 19.5.2017 | New York | USA

IPA Slovakia s.r.o. organizuje v máji USA Study Tour 2017. Viac

 

Systémy úspory elektrickej energie vstrekolisov v plastikárskej výrobe

16.5.2017 - 16.5.2017 | hotel Remata, Ráztočno | Slovensko

Firmy Kracík, s.r.o. a KESAT, a.s. Vás pozývajú na jednodňový seminár Systémy úspory elektrickej energie vstrekolisov v plastikárskej výrobe v príjemnom prostredí hotela Remata. Viac

 

FORMY a PLASTY Brno 2017

17.5.2017 - 18.5.2017 | Brno | Česko

Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na ôsmy ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2017, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno). Viac

 

REACH Konferencia 2017

22.5.2017 - 23.5.2017 | Praha | Česko

REACH konferencia v roku 2017 zahŕňa prednášky zamerané na presadzovanie nariadenia REACH. Viac

 

RUBBERCON 2017

23.5.2017 - 25.5.2017 | Praha | Česko

Konferencia: Gumové výrobky pre automobilový priemysel. Viac

 

7. Medzinárodná konferencia: Polymérové materiály v automobilovom priemysle a 23. Slovak Rubber Conference

29.5.2017 - 31.5.2017 | Bratislava | Slovensko

Pokroky vo vývoji materiálov na báze plastov a gumy pre použitie v automobilovom priemysle. Viac

 

Odborná konferencia a výstava o laserových technológiách

30.5.2017 - 31.5.2017 | Trnava | Slovensko

Priemysel je doslova chrbticou slovenského hospodárstva a nachádza sa vo fáze rozvoja. S tým kráča ruka v ruke aj rastúca potreba modernej laserovej techniky. Spoločne so SNOPK preto organizuje s Messe Stuttgart v Trnave odbornú konferenciu so sprievodnou výstavou pod názvom LASYS meets Central Europe. V popredí sú laserové aplikácie tak pre automobilový priemysel, ako aj pre iné priemyselné odvetvia. Viac

 

DESMA Open House 2017

27.9.2017 - 28.9.2017 | Fridingen | Nemecko

Minulý ročník DESMA Open House 2014 hostil viac ako 700 návštevníkov zo šiestich kontinentov. Návštevníci si mohli prehliadnuť mnohé z najnovších inovácií DESMA. Viac

 

16. ročník seminára BOCO Pardubice / školenie pre plastikársky a gumárenský priemysel

2.11.2017 - 3.11.2017 | Pardubice | Česko

Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. pozýva na seminár. Viac

 


 
Výstavy
Amper 2017

21.03.2017 | Medzinárodní veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie a komunikácie.

WFB 2017

21.03.2017 | Regionálny veľtrh pre formy a nástroje.

Oman Plast

21.03.2017 | Výstava pre plastikársky priemysel.

CONECO

22.03.2017 | Veľtrhy CONECO - RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA.

MECSPE

23.03.2017 | MECSPE je referenčný veľtrh pre spracovateľský priemysel.

3P Pakistan

24.03.2017 | 13. ročník medzinárodnej výstavy plastov, tlače a obalov - Plast Print Pack.

53. Medzinárodný veľtrh osobných automobilov - MSA (OICA)

24.03.2017 | Automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, náhradné diely, servis a súvisiaci priemysel. Výstava sa koná každé 2 roky.

WASSER BERLIN INTERNATIONAL

28.03.2017 | SNOPK Vás pozýva na najvýznamnejší odborný medzinárodný veľtrh a Kongres pre všetky oblasti vodného hospodárstva - vodu, odpadovú vodu, geotermiu, no dig tec a energetiku - WASSER Berlin International od 28.-31. marca 2017.