PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vlákno do betónu KALCIFIL dodáva Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

15.12.2017 | Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. uzavrel dohodu o spolupráci v rámci dodávania vlákna do betónu Kalcifil so spoločnosťou Metrostav, a.s.. Štrižové vlákno do betónu kalcifil bolo použité pri výstavbe železničného tunela.

Spoločnosť Fatra a.s. získala významné ocenenie Ontex

13.12.2017 | Firma Fatra a.s. v rámci segmentu paropriepustných fólií získala ocenenie Ontex v kategórií „Udržateľnosť“.

Plasty Gabriel: CADMOULD® 3D-F má nový design

11.12.2017 | CADMOULD® 3D-F predviedol nový design a nové uživateľské rozhranie Cadmould verzie 10. Nový dizajn sa neobmedzuje iba na vizuálne prednosti, ale tiež aj na vysokú úroveň použiteľnosti.

Aktuálne zmeny vo firme Šlechta a.s.

08.12.2017 | Firma Šlechta a.s. zmenila právnu formu a zlúčila sa so spoločnosťou AAKON Capital Management s.r.o

Firma Resinex má novú web stránku

06.12.2017 | Resinex dodáva cez 10 000 typov materiálov z takmer všetkých polymérov. Resinex sa môže pochváliť vylepšenou webovou stránkou.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

REACH registrácia - praktický seminár

16.1.2018 - 16.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí... Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

17.1.2018 - 18.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

Future of Polyolefins 2018

17.1.2018 - 18.1.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Piaty ročník Future of Polyolefins 2017 (Budúcnosť polyolefínov), ktorý organizuje agentúra ACI, sa uskutoční v Dusseldorfe v Nemecku. Viac

 

CLP a klasifikácia chemických zmesí - praktické cvičenia (SK)

30.1.2018 - 30.1.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je venovaný povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou legislatívou. Viac

 

Lignofuels 2018 – Advanced Biofuels & Materials

7.2.2018 - 8.2.2018 | Amsterdam | Holandsko

Konferencia pre biopalivá a materiály. Viac

 

European Biopolymer Summit 2018

14.2.2018 - 15.2.2018 | Düsseldorf | Nemecko

Dvojdňová udalosť spája vedúcich pracovníkov, kľúčových odborníkov z oblasti priemyslu, výskumníkov a výrobcov bioplastov, aby si vymieňali svoje skúsenosti a výsledky výskumu vo všetkých aspektoch v tejto oblasti, najnovšie inovácie a trendy. Viac

 

Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

20.2.2018 - 20.2.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby... Viac

 

REACH registrácia - praktický seminár

27.2.2018 - 27.2.2018 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí... Viac

 

5th World Elastomer Summit

7.3.2018 - 8.3.2018 | Důsseldorf | Nemecko

For its 5th edition, the World Elastomer Summit will return to Dusseldorf, Germany on the 7th & 8th March 2018. Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

13.3.2018 - 14.3.2018 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

3rd European Food & Beverage Plastic Packaging Summit

14.3.2018 - 15.3.2018 | Amsterdam | Holandsko

Following two successful editions of ACI’s European Food & Beverage Plastic Packaging Summit, this 3rd edition will take place on the 14th & 15th March 2018 in Amsterdam, The Netherlands. Viac

 

3rd Edition APPCON Singapore 2018

14.3.2018 - 15.3.2018 | Singapore | Malajzia

Táto udalosť je najlepšou platformou pre vzdelávanie a vytváranie kontaktov pre odborníkov na balenie farmaceutických výrobkov v juhovýchodnej Ázii. Viac

 

CO2 Reuse summit

16.5.2018 - 17.5.2018 | Zurich | Nemecko

Summit zameraný na vypracovanie technológií opätovného využívania oxidu uhličitého. Viac

 

EMO Hannover 2019

16.9.2019 - 21.9.2019 | Hannover | Nemecko

Popredný svetový veľtrh obrábania kovov. Viac

 


 
Najnovšia inzercia

Predaj | PET materiál
14.12.2017

 
 

Kúpa | Veľké vrecia/tašky
13.12.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
12.12.2017

 
 

Predaj | Brúsenie HDPE PE PP
12.12.2017

 
 
 

Predaj | PC/ASA Mix
12.12.2017

 
 

Predaj | Bralen RB 03-23
11.12.2017

 
 
 

Spolupráca | Aglomerátor
11.12.2017

 
 
 
Výstavy
Erbil 5P

14.12.2017 | Plastikársky veľtrh.

Plastics Vietnam 2018

10.01.2018 | Medzinárodná plastikárska výstava.

EcoWASTE 2018

15.01.2018 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO