PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Zvárací prístroj HEMTEK ST - novinka v ponuke firmy Weldplast

23.06.2017 | Zváranie lemov nebolo nikdy jednoduchšie. Zvárací prístroj HEMTEK ST je určený pre širokú škálu aplikácií - veľmi ľahko môžete zvárať napr. propagačné bannery, plachty a pod.

Hytrel® – termoplastický elastomér pre množstvo aplikácií v ponuke Biesterfeld

21.06.2017 | Nový dizajn brožúry spoločnosti DuPont ponúka veľa užitočných informácií o aplikáciách Hytrel®

Nová séria generátorov statického náboja IONFIX

19.06.2017 | Doprajte si to najlepšie - generátor statického náboja IONFIX stanovuje nové štandardy vo výkone, kontrole a jednoduchosti použitia.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

19.06.2017 | Prehľad noviniek - jún 2017.

Firma CECHO - BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o. predstavuje novinku v sortimente Babyplast

15.06.2017 | Technológia mikrovstrekovania s uzatváracou silou 10 ton a maximálnou vstrekovanou dávkou až 36 cm3.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
 

Workshopy, semináre, školenia z oblasti plastikárskeho priemyslu - výroby, spracovania plastov a obsluhy strojov.

 
Rok:
 

Obchod s Čínou prakticky - seminár

20.6.2017 - 20.6.2017 | Trenčín | Slovensko

Trenčianska regionálna komora SOPK Vás v rámci projektu Enterprise Europe Network pozýva na bezplatný odborný seminár "Obchod s Čínou prakticky". Viac

 

Nakladanie s verejnými prostriedkami - seminár

23.6.2017 - 23.6.2017 | Trenčín | Slovensko

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe v nadväznosti na nový zákon o finančnej kontrole od roku 2016 zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou seminára je objasnenie povinností zo strany prijímateľa (žiadateľa) o verejné prostriedky formou grantu, dotácie alebo transferu. Viac

 

Colný audit, kontrola po prepustení tovaru a colné kontroly

12.7.2017 - 12.7.2017 | Trenčín | Slovensko

Jednodňový seminár je zameraný na problematiku colných auditov, kontrol po prepustení tovaru a colné kontroly. Viac

 

Medzinárodná konferencia - Novel Trends in Rheology VII

26.7.2017 - 27.7.2017 | Zlín | Česko

Konferencia sa bude venovať problematike nestabilných tokov vznikajúcich pri spracovaní polymérov (sklz na stene, lom taveniny, die drool, degradácia, narastanie za hubicou, neck-in, vznik mŕtvych miest), modelovanie toku v profilových / plochých hlavách a reológie polymérnych materiálov. Viac

 

FORMY, STROJE, MATERIÁLY

13.9.2017 - 14.9.2017 | Žďár nad Sázavou | Česko

Odborná konferencia o novinkách v oblasti foriem, strojov, materiálov a ich uplatnenie v praxi za podpory uznávaných expertov a vysokoškolských pedagógov v odbore. Viac

 

REACH manažer kurz (SK)

19.9.2017 - 20.9.2017 | Bratislava | Slovensko

Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za jej dodržiavanie. Viac

 

SUBTER RUBBER SHOW 2017

21.9.2017 - 21.9.2017 | Jindřichův Hradec | Česko

Firma SUBTER PLUS s.r.o pozýva na SUBTER RUBBER SHOW 2017. Viac

 

CLP a klasifikácia chemických zmesí - praktické cvičenia (SK)

26.9.2017 - 26.9.2017 | Bratislava | Slovensko

Seminár je venovaný povinnostiam v súvislosti s platnou chemickou legislatívou. Viac

 

DESMA Open House 2017

27.9.2017 - 28.9.2017 | Fridingen | Nemecko

Minulý ročník DESMA Open House 2014 hostil viac ako 700 návštevníkov zo šiestich kontinentov. Návštevníci si mohli prehliadnuť mnohé z najnovších inovácií DESMA. Viac

 

REACH registrácia - praktický seminár

12.10.2017 - 12.10.2017 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí... Viac

 

Maintenance automotive 2017

17.10.2017 - 17.10.2017 | Nitra | Slovensko

ŠPIČKOVÁ ÚDRŽBA V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE 2017 - Výmena skúseností špičkových údržieb výrobných spoločností v rámci automobilového priemyslu Slovenskej republiky. Viac

 

Výrobky a priemyselné produkty - požiadavky chemickej a súvisiacej legislatívy

18.10.2017 - 18.10.2017 | Bratislava | Slovensko

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby... Viac

 

Očakávaný vývoj automobilového priemyslu v ČR a strednej Európe - konferencia

25.10.2017 - 25.10.2017 | Brno | Česko

Vážení priatelia, srdečne Vás pozývame na 14. ročník odbornej konferencie na tému: "Očakávaný vývoj automobilového priemyslu v ČR a strednej Európe", ktorá sa koná dňa 25.10.2017 v Brne v hoteli Holiday Inn. Viac

 

16. ročník seminára BOCO Pardubice / školenie pre plastikársky a gumárenský priemysel

2.11.2017 - 3.11.2017 | Pardubice | Česko

Firma BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. pozýva na seminár. Viac

 

European Biomass to Power 2017

8.11.2017 - 9.11.2017 | Aarhus | Dánsko

V nadväznosti na svoje úspešné predchádzajúce ročníky, konferencia poskytne aktuálne témy o biomase na európskom trhu a jej novom vývoji a zameria sa na problémy súvisiace s udržateľnosťou a komoditami. Viac

 

Future of Biogas Europe (Budúcnost bioplynu v Európe)

15.11.2017 - 16.11.2017 | Londýn | Veľká Británia

Dvojdňové podujatie spojí vedúcich pracovníkov a odborníkov z celého hodnotového reťazca a poskytne fórum všetkým stranám pôsobiacim v oblasti anaeróbnej degradácie organickej hmoty a výroby obnoviteľnej energie vo forme bioplynu. Viac

 


 
Najnovšia inzercia
 
 

Kúpa | Palivové nádrže
22.06.2017

 
 

Predaj | PP a PE drtě
22.06.2017

 
 

Predaj | PE extruzivní
22.06.2017

 
 
 
 

Kúpa | Drť PC/ABS
21.06.2017

 
 

Predaj | Drť HDPE
21.06.2017

 
 
 
Výstavy
Future of Composites in Construction 2017

20.06.2017 | Skupina JEC sa rozhodla zamerať sa na akcie pre koncových zákazníkov a spúšťa "Budúcnosť kompozitov v stavebníctve", úplne nový program venovaný jednej z najsľubnejších segmentov trhu kompozitov.

Global Automotive Components and Suppliers Expo

20.06.2017 | Medzinárodná výstava pre automobilový OEM a Tier 1, 2 a 3 dodávateľov, projektantov a inžinierov.

PDM Plastics event

21.06.2017 | Popredná výstava a konferencia pre plastikársky priemysel.

InterPlas Thailand 2017

21.06.2017 | Medzinárodný veľtrh plastikárskych a gumárenských technológií.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií