PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Nová batéria pre páskovače STRAPEX

20.01.2017 | Ručný páskovač STRAPEX STB slúži na páskovanie predmetov rôznych veľkostí pomocou polypropylénovej PP alebo PET pásky.

Konferencia NEWMATEC 2017 už za dva mesiace na Táloch

18.01.2017 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 3. ročník konferencie NEWMATEC.

Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave
Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave
 
 
Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave

Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave

Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia, s r.o., divízia Priemyselnej meracej techniky ponúka popri produktoch materskej firmy Carl Zeiss IMT GmbH taktiež široké spektrum služieb, ako sú inštalácie, opravy a modernizácie 3D súradnicovej meracej techniky, školenia a širšie vzdelávanie v oblasti metrológie, zákaznícku podporu, tvorbu meracích programov a meranie na zákazku.

Školenia a zákazkové merania sú na Slovensku realizované v Meracom a školiacom centre Carl Zeiss v Trnave. Toto centrum disponuje viacerými meracími zariadeniami (Cotura G2, Prismo 10, O-inspect, Kontúrograf, SurfConflex, HandySurf), na ktorých sú realizované zákazkové merania v oblasti 3D rozmerov, merania 2D profilov ako aj drsnosti povrchov.

Centrum svojim dispozičným riešením umožňuje realizovať školenia v oblasti súradnicovej meracej techniky ako aj všeobecné školenia v oblasti metrológie. Všetci zákazníci spoločnosti Carl Zeiss, ktorí si zakúpia súradnicový merací stroj, absolvujú niekoľkodňové školenie v tomto školiacom centre. Širšie vzdelávanie v oblasti 3D merania a  metrológie je určené nielen zákazníkom spoločnosti Carl Zeiss, ale všetkým záujemcom. Ku všetkým školeniam sú vydávané oficiálne certifikáty, ktoré preukazujú účasť na školení v danej oblasti.

V neposlednom rade centrum poskytuje potenciálnym zákazníkom možnosť predstavenia 3D súradnicovej meracej techniky od Carl Zeiss v podobe ukážkových DEMO meraní, resp. príprava a analýza merania priamo na dieloch prinesených zákazníkom. Záujemca o 3D/2D merací stroj ma tak možnosť vidieť vhodnosť daného zariadenia ešte pred jeho kúpou.

Meracie centrum je od roku 2012 akreditovaným skúšobným laboratóriom v oblasti 3D merania geometrických veličín (dĺžky) a odchýlok tvaru a polohy. Ako každý certifikovaný subjekt SNASu (Slovenskej Národnej Akreditačnej Služby) sme držiteľom Osvedčenia o akreditácii (S-321), ktoré potvrdzuje vykonávanie skúšok v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005. Meracie centrum Carl Zeiss je svojím rozsahom v tejto oblasti jediným skúšobným laboratóriom na Slovensku.

Carl Zeiss Slovakia, s r.o. 

Orientácia slovenského priemyslu na výrobu automobilov sa odzrkadľuje aj v štruktúre zákazníkov nášho meracieho centra. Významná časť našich zákazníkov je z automobilového priemyslu, ktorý prichádzajú s čoraz náročnejšími špecifikáciami na 3D meranie. Skúsenosti v tejto oblasti sú preto veľmi dôležité pre našich zákazníkov. Komponenty, ktoré s pravidelnosťou meriame v Trnave, sú určené pre väčšinu významných výrobcov automobilov, ako napr. VW, Daimler, BMW, Kia, Škoda, Porsche, Peugeot, Citroën, Volvo, Subaru a mnohé ďalšie.

Kontakt:
Meracie a školiace centrum Carl Zeiss Trnava, Botanická 49, 917 08 Trnava

Vedúci Meracieho a školiaceho centra:
Ing. Tomáš Šimo – tel.: +421 903 671 005
tomas.simo@zeiss.com

Vedúci predaja pre Slovenskú republiku: 
Ing. Marián Strážovský – tel.: +421 910 934 374
marian.strazovsky@zeiss.com

www.zeiss.sk

18.10.2013
autor: Mgr. Marián Strážovský
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.