PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave
Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave
 
 
Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave

Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave

Spoločnosť Carl Zeiss Slovakia, s r.o., divízia Priemyselnej meracej techniky ponúka popri produktoch materskej firmy Carl Zeiss IMT GmbH taktiež široké spektrum služieb, ako sú inštalácie, opravy a modernizácie 3D súradnicovej meracej techniky, školenia a širšie vzdelávanie v oblasti metrológie, zákaznícku podporu, tvorbu meracích programov a meranie na zákazku.

Školenia a zákazkové merania sú na Slovensku realizované v Meracom a školiacom centre Carl Zeiss v Trnave. Toto centrum disponuje viacerými meracími zariadeniami (Cotura G2, Prismo 10, O-inspect, Kontúrograf, SurfConflex, HandySurf), na ktorých sú realizované zákazkové merania v oblasti 3D rozmerov, merania 2D profilov ako aj drsnosti povrchov.

Centrum svojim dispozičným riešením umožňuje realizovať školenia v oblasti súradnicovej meracej techniky ako aj všeobecné školenia v oblasti metrológie. Všetci zákazníci spoločnosti Carl Zeiss, ktorí si zakúpia súradnicový merací stroj, absolvujú niekoľkodňové školenie v tomto školiacom centre. Širšie vzdelávanie v oblasti 3D merania a  metrológie je určené nielen zákazníkom spoločnosti Carl Zeiss, ale všetkým záujemcom. Ku všetkým školeniam sú vydávané oficiálne certifikáty, ktoré preukazujú účasť na školení v danej oblasti.

V neposlednom rade centrum poskytuje potenciálnym zákazníkom možnosť predstavenia 3D súradnicovej meracej techniky od Carl Zeiss v podobe ukážkových DEMO meraní, resp. príprava a analýza merania priamo na dieloch prinesených zákazníkom. Záujemca o 3D/2D merací stroj ma tak možnosť vidieť vhodnosť daného zariadenia ešte pred jeho kúpou.

Meracie centrum je od roku 2012 akreditovaným skúšobným laboratóriom v oblasti 3D merania geometrických veličín (dĺžky) a odchýlok tvaru a polohy. Ako každý certifikovaný subjekt SNASu (Slovenskej Národnej Akreditačnej Služby) sme držiteľom Osvedčenia o akreditácii (S-321), ktoré potvrdzuje vykonávanie skúšok v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005. Meracie centrum Carl Zeiss je svojím rozsahom v tejto oblasti jediným skúšobným laboratóriom na Slovensku.

Carl Zeiss Slovakia, s r.o. 

Orientácia slovenského priemyslu na výrobu automobilov sa odzrkadľuje aj v štruktúre zákazníkov nášho meracieho centra. Významná časť našich zákazníkov je z automobilového priemyslu, ktorý prichádzajú s čoraz náročnejšími špecifikáciami na 3D meranie. Skúsenosti v tejto oblasti sú preto veľmi dôležité pre našich zákazníkov. Komponenty, ktoré s pravidelnosťou meriame v Trnave, sú určené pre väčšinu významných výrobcov automobilov, ako napr. VW, Daimler, BMW, Kia, Škoda, Porsche, Peugeot, Citroën, Volvo, Subaru a mnohé ďalšie.

Kontakt:
Meracie a školiace centrum Carl Zeiss Trnava, Botanická 49, 917 08 Trnava

Vedúci Meracieho a školiaceho centra:
Ing. Tomáš Šimo – tel.: +421 903 671 005
tomas.simo@zeiss.com

Vedúci predaja pre Slovenskú republiku: 
Ing. Marián Strážovský – tel.: +421 910 934 374
marian.strazovsky@zeiss.com

www.zeiss.sk

18.10.2013
autor: Mgr. Marián Strážovský
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.