PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Vstrekolisy Arburg s technikou vstrekovania do kubickej formy

17.01.2017 | Vstrekovacie stroje ALLROUNDER CUBE sú dokonale prispôsobené pre kubické formy. Ich servoelektrická kĺbová zatváracia jednotka umožňuje rýchle cykly pri zníženej spotrebe energie - ide o ideálny základ pre efektívnu veľkosériovú výrobu pri znížených kusových nákladoch.

Optimalizácia vstrekovacieho procesu - školenia A-OMEGA, s.r.o.

16.01.2017 | A-OMEGA, s.r.o. v spolupráci s MAPRO Slovakia, spol. s.r.o. vyhlasuje termíny školenia na modul Optimalizácia vstrekovacieho procesu (v rozsahu 24 hodín= 3 dni) zo vzdelávacieho programu „Nastavovanie vstrekolisov“ pre 1. polrok 2017.

Prepravné boxy nielen pre automotive vyrába firma Slavík - Technické plasty s.r.o.

13.01.2017 | Slavík - Technické plasty s.r.o. ako novinku ponúka polypropylénové boxy pre medzioperačnú prepravu výrobkov v elektricky vodivom prevedení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka.

Vienna Autoshow 2017 dnes otvorila brány

12.01.2017 | Dnes sa vo Viedni začala výstava automobilov Vienna Autoshow, ktorá potrvá do nedele 15.1.2017.

Gumové brity na snehové radlice ponúka Tomirtech s.r.o.

11.01.2017 | Vážení zákazníci, v tomto období si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku gumových britov na snehové radlice od firmy Tomirtech s.r.o.

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

§ 58 zákona o odpadoch je zrušený! Povinnosti voči OZV zostávajú nezmenené!

16.11.2016 | Dňa 25.10.2016 parlament Slovenskej republiky zrušil sporný § 58 zákona o odpadoch, v zmysle ktorého, pôvodca odpadu z obalov pre ktoré nebol výrobcom ...

Harmonizované normy v říjnu 2016

11.11.2016 | V Úředním věstníku EU byly v říjnu 2016 zveřejněny následující názvy a odkazy harmonizovaných norem:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu st ...
 
 
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť

SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť

V dnešnej dobe je veľký nedostatok technicky vzdelaného personálu a tento problém ďalej narastá. Špičkových technikov je stále menej a náklady na ne rastú úmerne k tomu, ako ich ubúda. Technici navyše veľmi často trávia čas neefektívne - riešením opakujúcich sa problémov.

Ovšem požadavky na rychlost servisních reakcí narůstají kvůli systému JustInTime. Tím dochází k přetěžování technických pracovníků a roste riziko vzniku chyby. Efektivita práce špičkových techniků pracujících v lisovnách a nástrojárnách se snižuje a jak jejich přetížením, tak i nesdílením znalostí o řešení problémů interně ve firmách. Vyčerpání techniků roste a tento problém se dále prohlubuje kvůli snižující se úrovni vzdělání obsluhy strojů, přístrojů a velkých technologických celků. Kvůli snižující se úrovni technických znalostí u klientů se na straně obsluhy a údržby dále zvyšuje již dnes vysoké pracovní zatížení. Kvůli tomu roste pravděpodobnost vzniku chyby a tím i prostojů při výrobě.

Sdílení znalostí vynikajících techniků je z principu stávajícího stavu techniky v podstatě nemožné a odejde-li taková osoba z firmy, veškeré znalosti, které má, se automaticky ztrácí.
 

Základní otázky, které tyto skutečnosti vyvolávají, jsou zhruba tyto:

• Jak zajistit, aby know-how servisních pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu?
• Jak zefektivnit využití času špičkových a za drahé peníze vyškolených pracovníků?
• Jak zkrátit prostoje při výrobě, když se nedostávají školení profesionální technici?
• Jak získat VŠECHNA potřebná data k požadovanému servisnímu zásahu předem?
• Jak nabídnout rychlejší podporu pracovníků a zajistit sdílení znalostí napříč firmou?
• Jak sledovat on-line postup výroby a mít informace o problémech ve výrobě okamžitě k dispozici?
• Jak sledovat komplexnost a provedení předepsané údržby?
• Jak zajistit aktuálnost manuálů?
• Lze zajistit korektní krokové manuály jak pro nasazení nástroje, tak i pro jeho údržbu?
• Jak nabídnout kvalitnější podporu pomocí vícejazyčných manuálů?
• Lze garantovat servisní reakci externích dodavatelů do max. 2 hodin?

Na tyto a další otázky odpovídá platforma MachineLOG IT. Díky tomuto systému lze zaručit lepší a jednodušší podporu pro technické pracovníky a zároveň lze zajistit informovanost manažerů přes přehledné administrační rozhraní v reálném čase. Systém plně nahrazuje papírové průvodky a umožňuje centrálně zadávat a sledovat data z údržby, nebo opravy nástroje. Při nasazení na lisovnách zjednodušuje odvádění práce, informuje o problémech a usnadňuje vyhledání řešení problémů.

Cílem je dosáhnout minimálních prostojů při výrobě a servisní podpoře výroby ať již na preventivní údržbě, nebo při opravách. Systém umožňuje on-line sledovat postup jak výroby, jak i opravy a to včetně prokazatelnosti provedení jednotlivých kroků, nebo dokumentace opravy problémů, či prokazatelnosti korektního průběhu preventivní údržby. Tato vlastnost je zvláště vhodná například při použití středících zámků Z-lock, které při takto prokazatelné údržbě umožňují dosáhnout garance neomezené životnosti.
 

Základní popis platformy MachineLOG IT

Přihlašovací formulář
 

MachineLOG IT prihlasovací formulár  
   

Přihlašovací formulář je pro administrační rozhraní nastaven tak, aby bez certifikátu nebylo možné se přihlásit. Jedná se o bezpečnostní prvek, který verifikuje uživatele a zabraňuje přístupu, při ztrátě jména a hesla. Je doporučeno pravidelně měnit certifikát – alespoň jednou za rok.

Přístup přes mobilního klienta vyžaduje pro přihlášení jméno a heslo. Dodatečná verifikace je unikátního ID mobilního zařízení, které má uživatel povolen. Při ztrátě zařízení je možné jednoduše zakázat přístup zařízení do systému a tím odříznout nepovolené uživatele od interních dat. Certifikát má v tuto chvíli délku klíče 1024bit.

Tablet je možné naplnit „off -line“ daty. V případě ztráty, nebo odcizení, lze mobilní zařízení na dálku lokalizovat a v případě nouze lze data na mobilní zařízení na dálku smazat.
 

Základní obrazovka – dashboard
 

MachineLOG IT základná obrazovka  
   

Základní obrazovka dává přehled o počtech zařízení, uživatelů, manuálů a mimo jiné i počtu nezodpovězených otázek. Potvrzení o zadání technického dotazu/problému samozřejmě dojde uživateli i na email, ale zde má komplexní představu o počtu nutných zásahů.

Všechny přehledy (stroje, nástroje, tablety atd.) lze dále filtrovat dle aktuálních stavů a tím zjednodušovat přehledy a urychlit orientaci v problematice.
 

Informace o stroji/nástroji
 

MachineLOG IT informácie o stroji/nástroji  
   

Seznam nástrojů, které má daný uživatel k dispozici. Tedy jedná se o nástroje, které může kontrolovat, ověřovat a pracovat s nimi. Mimo jiné je zde integrovaný bezpečnostní systém přístupu s manažerským řízením, který zabraňuje neproškoleným uživatelům používat a/nebo opravovat zařízení, na které nemá znalosti/školení/povolení atd.

 

Základní informace – stavy stroje/nástroje
 

MachineLOG IT základné informácie  
   

Jsou zde základní informace o majiteli a provozovateli, včetně fyzického umístění. Počet cyklů, nebo hodin provozu a popis místa na skladě. Zajímavá je informace „aktuální stav“, která dává rychlou vizuální kontrolu, v jakém stavu se stroj nachází. Tato hodnota je filtrovatelná v levém menu, kde je možné rychle omezit viditelnost strojů/nástrojů dle aktuálního stavu. Tímto má management k dispozici rychle a jednoduše informace o tom, co se aktuálně děje.


Technické údaje, zapojení a parametry
 

MachineLOG IT - technické údaje, zapojenie a parametre  
   

Systém umožňuje zadávat komplexní informace o stroji/nástroji a to včetně manuálů, údržbových/krokových manuálů, náhradních dílů, výkresů atd. Všechny zde zobrazené informace je možné zobrazit na mobilním zařízení v reálném čase.

V systému je vedena kompletní databáze informací o nástroji, včetně změn a nahrání nových informací (ať již výkresů, či technologických paramterů).

Pro jednoduchost obsluhy a zadávání informací se například parametry zapojení dají zadávat jak nákresem a textovým popisem, tak i plnohodnotně z mobilního zařízení pomocí fotodokumentace s popisem.

Systém zadávání pomocí fotodokumentace se osvědčil jak z hlediska rychlosti zadávání, tak i z hlediska rychlosti čtení a opakovaného zapojení.
 

Parametry zapojení
 

MachineLOG IT - parametre zapojenia  
   

Příklad zapojení formy, pomocí fotodokumentace.

Je zde vidět jak způsob upnutí, tak i zapojení – v tomto případě ovládání vzduchového vyhazování. Díky možnosti propojovat nástroje na více strojů, je možné vést parametry zapojení a pracovní/technologické parametry pro jeden nástroj „vícekolejně“ pro více strojů.

Pracovník má tedy vždy k dispozici jednoduše poslední funkční parametry, které parametry platí pro který stroj v kombinaci s nástrojem.
 

Povolení uživatelé
 

MachineLOG IT - povolení užívatelia  
   

Systém umožňuje omezit povolené/proškolené uživatele na stroj/nástroj. Jedná se o další bezpečností prvek. Uživatele lze filtrovat podle přiřazené pozice a tím omezit, nebo naopak zviditelní informace, která má k dispozici.
 

MachineLOG IT - povolení užívatelia  
   

V kontaktních údajích je jak emailová adresa, tak i funkční telefon, což umožňuje rychlejší kontakt v mezifiremní spolupráci. Například při přesunu stroje na jinou firmu, nebo kontakt na odpovědnou osobu v předchozí firmě, nebo lze tímto způsobem urychlit a zjednodušit vztahy po ose - objednatel-konstrukce-výrobce-provozovatel.

Díky jednomu kontaktnímu místu v MachineLOG IT lze sdílet kontakty na profesionály, odpovědné za fungování stroje/nástroje a tím zjednodušit opravy a uvádění do provozu. Specifikem systému, je i možnost nadefinovat funkci „překladatel“, kdy tato pozice má přístup pouze na manuály. Tyto manuály lze tedy udržovat ve vícejazyčné verzi bez potenciálního nebezpečí ztráty znalostní databáze (vykradení znalostní databáze) překladatelem. Zároveň je zajištěno jedno centrální místo pro všechny manuály a tím se mimo jiné udržuje překladatelská databáze v jednom místě a je tedy použitelná pro více překladatelů. Tím je zajištěna kontinuita překladů s použitím shodných výrazů pro jednoduší porozumění textu zahraničních pracovníků.

• pokračovanie článku bude uverejnené 24.12.2014.

www.jansvoboda.cz

17.12.2014
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | EPS(GPPS) regranulat
17.01.2017

 
 
 

Predaj | LDPE translucent
17.01.2017

 
 

Predaj | Plastové pytle
16.01.2017

 
 

Predaj | Plastová drť
16.01.2017

 
 
 
 
 
Výstavy
EcoWASTE

16.01.2017 | EcoWASTE je nová medzinárodná platforma, ktorá združuje popredných miestnych i medzinárodných profesionálov zo sektora odpadov pre recykláciu na Strednom Východe.

Automotive Lightweight Technology Expo

18.01.2017 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

India Rubber Expo 2017

19.01.2017 | 9. ročník medzinárodnej gumárenskej výstavy.

Swiss Plastics 2017

24.01.2017 | Plastikársky veľtrh.

Interplastica 2017

24.01.2017 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

GASTROPACK

26.01.2017 | Výstava obalových materiálov a baliacej techniky.

DANUBIUS GASTRO

26.01.2017 | Medzinárodný veľtrh gastronómie.

EXPOSHOP

26.01.2017 | Výstava strojov a technológií pre obchody.