PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Azurr-Technology, s.r.o. - Pozvánka na Interplastiku 2018 v Moskve

19.01.2018 | Azurr-Technology, s.r.o. Vás pozýva na veľtrh Interplastika 2018, kde prestaví pestrú škálu výrobkov Dynisco.

Možnosti získania grantu v Slovenskej republike

17.01.2018 | Prehľad noviniek - január 2018.

COBA získala cenu dodávateľ roka už druhý krát po sebe

15.01.2018 | COBA bola nedávno pozvaná na stretnutie dodávateľov spoločnosti AGC – AGC Automotive Supplier Day v Belgicku.

Konferencia NEWMATEC 2018 už za dva mesiace na Táloch

12.01.2018 | Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky Vás pozýva na 4. ročník konferencie NEWMATEC .

Konferencia Formy a Plasty Brno 2018

10.01.2018 | Firma JAN SVOBODA s.r.o. Vás pozýva na deviaty ročník tradičnej konferencie Formy a Plasty 2018, ktorá sa koná v príjemnom prostredí hotela Maximus Resort (Hrázní 327/4a, 635 00 Brno).

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Harmonizované normy v októbri 2017

18.12.2017 | V Úradnom vestníku EÚ boli v októbri 2017 zverejnené nasledujúce názvy a odkazy harmonizovaných noriem:

Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch - novela

11.12.2017 | Novela č. 292/2017 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch nadobúda účinnosť od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu st ...
 
 
SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť

SVOBODA predstavuje MachineLOG IT - Znalostnú a servisnú podporu strojov a nástrojov, 1. časť

V dnešnej dobe je veľký nedostatok technicky vzdelaného personálu a tento problém ďalej narastá. Špičkových technikov je stále menej a náklady na ne rastú úmerne k tomu, ako ich ubúda. Technici navyše veľmi často trávia čas neefektívne - riešením opakujúcich sa problémov.

Ovšem požadavky na rychlost servisních reakcí narůstají kvůli systému JustInTime. Tím dochází k přetěžování technických pracovníků a roste riziko vzniku chyby. Efektivita práce špičkových techniků pracujících v lisovnách a nástrojárnách se snižuje a jak jejich přetížením, tak i nesdílením znalostí o řešení problémů interně ve firmách. Vyčerpání techniků roste a tento problém se dále prohlubuje kvůli snižující se úrovni vzdělání obsluhy strojů, přístrojů a velkých technologických celků. Kvůli snižující se úrovni technických znalostí u klientů se na straně obsluhy a údržby dále zvyšuje již dnes vysoké pracovní zatížení. Kvůli tomu roste pravděpodobnost vzniku chyby a tím i prostojů při výrobě.

Sdílení znalostí vynikajících techniků je z principu stávajícího stavu techniky v podstatě nemožné a odejde-li taková osoba z firmy, veškeré znalosti, které má, se automaticky ztrácí.
 

Základní otázky, které tyto skutečnosti vyvolávají, jsou zhruba tyto:

• Jak zajistit, aby know-how servisních pracovníků zůstalo ve firmě i po jejich odchodu?
• Jak zefektivnit využití času špičkových a za drahé peníze vyškolených pracovníků?
• Jak zkrátit prostoje při výrobě, když se nedostávají školení profesionální technici?
• Jak získat VŠECHNA potřebná data k požadovanému servisnímu zásahu předem?
• Jak nabídnout rychlejší podporu pracovníků a zajistit sdílení znalostí napříč firmou?
• Jak sledovat on-line postup výroby a mít informace o problémech ve výrobě okamžitě k dispozici?
• Jak sledovat komplexnost a provedení předepsané údržby?
• Jak zajistit aktuálnost manuálů?
• Lze zajistit korektní krokové manuály jak pro nasazení nástroje, tak i pro jeho údržbu?
• Jak nabídnout kvalitnější podporu pomocí vícejazyčných manuálů?
• Lze garantovat servisní reakci externích dodavatelů do max. 2 hodin?

Na tyto a další otázky odpovídá platforma MachineLOG IT. Díky tomuto systému lze zaručit lepší a jednodušší podporu pro technické pracovníky a zároveň lze zajistit informovanost manažerů přes přehledné administrační rozhraní v reálném čase. Systém plně nahrazuje papírové průvodky a umožňuje centrálně zadávat a sledovat data z údržby, nebo opravy nástroje. Při nasazení na lisovnách zjednodušuje odvádění práce, informuje o problémech a usnadňuje vyhledání řešení problémů.

Cílem je dosáhnout minimálních prostojů při výrobě a servisní podpoře výroby ať již na preventivní údržbě, nebo při opravách. Systém umožňuje on-line sledovat postup jak výroby, jak i opravy a to včetně prokazatelnosti provedení jednotlivých kroků, nebo dokumentace opravy problémů, či prokazatelnosti korektního průběhu preventivní údržby. Tato vlastnost je zvláště vhodná například při použití středících zámků Z-lock, které při takto prokazatelné údržbě umožňují dosáhnout garance neomezené životnosti.
 

Základní popis platformy MachineLOG IT

Přihlašovací formulář
 

MachineLOG IT prihlasovací formulár  
   

Přihlašovací formulář je pro administrační rozhraní nastaven tak, aby bez certifikátu nebylo možné se přihlásit. Jedná se o bezpečnostní prvek, který verifikuje uživatele a zabraňuje přístupu, při ztrátě jména a hesla. Je doporučeno pravidelně měnit certifikát – alespoň jednou za rok.

Přístup přes mobilního klienta vyžaduje pro přihlášení jméno a heslo. Dodatečná verifikace je unikátního ID mobilního zařízení, které má uživatel povolen. Při ztrátě zařízení je možné jednoduše zakázat přístup zařízení do systému a tím odříznout nepovolené uživatele od interních dat. Certifikát má v tuto chvíli délku klíče 1024bit.

Tablet je možné naplnit „off -line“ daty. V případě ztráty, nebo odcizení, lze mobilní zařízení na dálku lokalizovat a v případě nouze lze data na mobilní zařízení na dálku smazat.
 

Základní obrazovka – dashboard
 

MachineLOG IT základná obrazovka  
   

Základní obrazovka dává přehled o počtech zařízení, uživatelů, manuálů a mimo jiné i počtu nezodpovězených otázek. Potvrzení o zadání technického dotazu/problému samozřejmě dojde uživateli i na email, ale zde má komplexní představu o počtu nutných zásahů.

Všechny přehledy (stroje, nástroje, tablety atd.) lze dále filtrovat dle aktuálních stavů a tím zjednodušovat přehledy a urychlit orientaci v problematice.
 

Informace o stroji/nástroji
 

MachineLOG IT informácie o stroji/nástroji  
   

Seznam nástrojů, které má daný uživatel k dispozici. Tedy jedná se o nástroje, které může kontrolovat, ověřovat a pracovat s nimi. Mimo jiné je zde integrovaný bezpečnostní systém přístupu s manažerským řízením, který zabraňuje neproškoleným uživatelům používat a/nebo opravovat zařízení, na které nemá znalosti/školení/povolení atd.

 

Základní informace – stavy stroje/nástroje
 

MachineLOG IT základné informácie  
   

Jsou zde základní informace o majiteli a provozovateli, včetně fyzického umístění. Počet cyklů, nebo hodin provozu a popis místa na skladě. Zajímavá je informace „aktuální stav“, která dává rychlou vizuální kontrolu, v jakém stavu se stroj nachází. Tato hodnota je filtrovatelná v levém menu, kde je možné rychle omezit viditelnost strojů/nástrojů dle aktuálního stavu. Tímto má management k dispozici rychle a jednoduše informace o tom, co se aktuálně děje.


Technické údaje, zapojení a parametry
 

MachineLOG IT - technické údaje, zapojenie a parametre  
   

Systém umožňuje zadávat komplexní informace o stroji/nástroji a to včetně manuálů, údržbových/krokových manuálů, náhradních dílů, výkresů atd. Všechny zde zobrazené informace je možné zobrazit na mobilním zařízení v reálném čase.

V systému je vedena kompletní databáze informací o nástroji, včetně změn a nahrání nových informací (ať již výkresů, či technologických paramterů).

Pro jednoduchost obsluhy a zadávání informací se například parametry zapojení dají zadávat jak nákresem a textovým popisem, tak i plnohodnotně z mobilního zařízení pomocí fotodokumentace s popisem.

Systém zadávání pomocí fotodokumentace se osvědčil jak z hlediska rychlosti zadávání, tak i z hlediska rychlosti čtení a opakovaného zapojení.
 

Parametry zapojení
 

MachineLOG IT - parametre zapojenia  
   

Příklad zapojení formy, pomocí fotodokumentace.

Je zde vidět jak způsob upnutí, tak i zapojení – v tomto případě ovládání vzduchového vyhazování. Díky možnosti propojovat nástroje na více strojů, je možné vést parametry zapojení a pracovní/technologické parametry pro jeden nástroj „vícekolejně“ pro více strojů.

Pracovník má tedy vždy k dispozici jednoduše poslední funkční parametry, které parametry platí pro který stroj v kombinaci s nástrojem.
 

Povolení uživatelé
 

MachineLOG IT - povolení užívatelia  
   

Systém umožňuje omezit povolené/proškolené uživatele na stroj/nástroj. Jedná se o další bezpečností prvek. Uživatele lze filtrovat podle přiřazené pozice a tím omezit, nebo naopak zviditelní informace, která má k dispozici.
 

MachineLOG IT - povolení užívatelia  
   

V kontaktních údajích je jak emailová adresa, tak i funkční telefon, což umožňuje rychlejší kontakt v mezifiremní spolupráci. Například při přesunu stroje na jinou firmu, nebo kontakt na odpovědnou osobu v předchozí firmě, nebo lze tímto způsobem urychlit a zjednodušit vztahy po ose - objednatel-konstrukce-výrobce-provozovatel.

Díky jednomu kontaktnímu místu v MachineLOG IT lze sdílet kontakty na profesionály, odpovědné za fungování stroje/nástroje a tím zjednodušit opravy a uvádění do provozu. Specifikem systému, je i možnost nadefinovat funkci „překladatel“, kdy tato pozice má přístup pouze na manuály. Tyto manuály lze tedy udržovat ve vícejazyčné verzi bez potenciálního nebezpečí ztráty znalostní databáze (vykradení znalostní databáze) překladatelem. Zároveň je zajištěno jedno centrální místo pro všechny manuály a tím se mimo jiné udržuje překladatelská databáze v jednom místě a je tedy použitelná pro více překladatelů. Tím je zajištěna kontinuita překladů s použitím shodných výrazů pro jednoduší porozumění textu zahraničních pracovníků.

• pokračovanie článku bude uverejnené 24.12.2014.

www.jansvoboda.cz

17.12.2014
autor: JAN SVOBODA s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia
 
 

Predaj | PP/HDPE
19.01.2018

 
 

Predaj | LDPE fólie
18.01.2018

 
 

Predaj | LDPE rolky
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC /ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC/ABS
18.01.2018

 
 

Kúpa | PC drť
18.01.2018

 
 

Kúpa | TPE,TPV,TPO,TPU
18.01.2018

 
 
 
Výstavy
Automotive Lightweight Technology Expo 2018

17.01.2018 | Japonská výstava sa špecializuje na automobilový priemysel odľahčených technológií. To najlepšie miesto pre stretnutie s Automotive Engineers z celého sveta.

Saudi Plastics and Petrochem 2018

21.01.2018 | Medzinárodný veľtrh pre plasty a petrochémiu.

Interplastica 2018

23.01.2018 | Veľtrh pre plastikárske technológie.

EXPOSHOP 2018

25.01.2018 | Výstava strojov a technológií pre obchody.

Danubius Gastro 2018

25.01.2018 | 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO

Gastropack 2018

25.01.2018 | 17. výstava obalových materiálov a baliacej techniky

SamuPlast

31.01.2018 | Výstava pre technológie, stroje a plastové materiály.

Expo manufactura

06.02.2018 | Medzinárodný veľtrh pre výrobu, kov a spracovanie plastov.