PlasticPortal.eu - denne aktualizovaný portál pre plasty a gumu

Aktuality
Plastpol, s.r.o. má nový e-shop

27.07.2017 | Firma Plastpol, s.r.o., zaoberajúca sa obrábaním plastov, nedávno spustila svoj nový e-shop.

Zoznámte sa s novou dutinovou doskou SIMONA® s krížovým rebrovaním

24.07.2017 | Výskum a vývoj spoločnosti SIMONA® aj ďalej zlepšuje efektivitu využitia materiálov a stabilitu dutinových dosiek. Výsledkom nových technických zmien je dutinová doska s krížovým rebrovaním s celkovou tenšou hrúbkou steny.

Zmena na pozícii riaditeľa Plastikárskeho klastra

21.07.2017 | Pri príležitosti Valného zhromaždenia plastikárskeho klastra č. 32, ktoré prebehlo 27.6.2017, došlo k zmene na pozícii riaditeľa klastra.

Všetko najlepšie, Fakuma!

20.07.2017 | Fakuma, medzinárodný veľtrh pre spracovateľov plastov, oslavuje v tomto roku svoje 25. výročie.

Ochranné relé pre optimálny výkon bez kompromisov

18.07.2017 | Potrebujete sa vyvarovať škodám spôsobenými poruchami v elektrickej rozvodnej sieti a tak si zabezpečiť, aby stroje robilo to, na čo sú určené?

 
Plastikársky slovník
Portál ZÁKONY A NORMY
Portál ZÁKONY A NORMY
Aktuálne v legislatíve
Obsah PAH v predmetoch a v hračkách

03.07.2017 | Na webovej stránke ECHA je nová výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov týkajúce sa obsahu PAH uvedeného v položke 50 prílohy XVII nariadenia REAC ...

Nová vydaná změna nařízení č. 10/2011 (nařízení PIM) o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

31.05.2017 | Nařízení Komise č. (EU)2017/752 mění a opravuje nařízení PIM o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami:

Verejná konzultácia o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku

10.04.2017 | Európska Komisia začala na svojich webových stránkach verejnú konzultáciu o pravidlách zodpovednosti výrobcu za škodu spôsobenú chybou výrobku.

Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality

07.12.2016 | Norma pre Zdravotnícke pomôcky - Systémy manažérstva kvality - Požiadavky na splnenie predpisov, z decembra 2016.

Připravuje se novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech

29.11.2016 | Připravovaná novela zákona č. 477/2001 Sb. o obalech se týká se povinného zpoplatnění pouze lehkých plastových odnosných tašek s tloušťkou stěny do 50 ...

 
Newsletter
CAPTCHA Image
 
Úvod > Aktuálne články > Optimalizácia spotreby energie od firmy ENGEL
Optimalizácia spotreby energie od firmy ENGEL
 
 
Optimalizácia spotreby energie od firmy ENGEL

Optimalizácia spotreby energie od firmy ENGEL

Neustále rastúce ceny energií a dopyt po trvalo udržateľných zdrojoch často spôsobuje, že výrobné systémy, ktoré sú používané po mnohé roky, vyzerajú ešte staršie. Nové riešenie úpravy zariadení od spoločnosti ENGEL, ecodriveR, sa vyznačuje cenovou dostupnosťou a je možné ho inštalovať bez mimoriadnych nárokov. Dokáže redukovať energetickú náročnosť až do 50%, čím výrazne zvyšuje efektívnosť nákladov.


Spoločnosť ENGEL je už mnohé roky lídrom na trhu s konceptmi energeticky účinných pohonov. ENGEL už od uvedenia servo-hydraulického systému ecodrive v roku 2008 posúva hranice energetickej účinnosti akýchkoľvek vstrekovacích lisov, vrátane hydraulických modelov. Pozostáva zo servomotora a konštantného čerpadla, pričom toto riešenie pohonu okrem iných výhod šetrí veľké množstvo energie. Táto energia by v prípade vstrekovacieho lisu bez pohonu ecodrive bola najmä pri voľnobežnej prevádzke spotrebovaná, pričom tvorí veľký podiel z celkovej energetickej spotreby stroja.

Nízke náklady, excelentná účinnosť

EcodriveR znamená, že systémy hydraulických vstrekovacích lisov s asynchrónnymi motormi a elektro-hydraulickými variabilnými čerpadlami (EHV) je možné ovládať presne podľa potreby systému. Tento stav je dosiahnutý prostredníctvom inštalácie frekvenčného meniča, ktorý nastavuje otáčky pohonu čerpadla podľa výkonových požiadaviek systému. ecodriveR je sústava vybavená jednoduchým rozhraním v riadení stroja. Wolfgang Degwerth, vedúci Divízie zákazníckych služieb, ENGEL AUSTRIA, povedal: „Keďže hydraulický systém stroja zostáva aj po inštalácii tohto systému nezmenený, ecodriveR nám umožňuje prispôsobiť staršie vstrekovacie lisy potrebám moderných výrobných spoločností v relatívne krátkom čase a s nízkymi nákladmi. Prvé inštalácie preukázali, v závislosti od konkrétnej aplikácie, že systém dokáže znížiť energiu spotrebovanú strojom takmer o 50 % bez ovplyvnenia prevádzkovej životnosti stroja, kvality dielov alebo opakovateľnosti.“


Menej energie, tepla a hluku

Princíp systému spočíva v skutočnosti, že pohon vstrekovacích lisov s nainštalovaným systémom ecodriveR je aktívny výhradne pri pohybe stroja, napríklad pri otváraní a zatváraní formy, dávkovaní a vstrekovaní. Počas fázy dotlaku po vstrekovaní a dávkovaní je rýchlosť znížená a počas chladenia je pohon uvedený do úplnej nečinnosti a má nulovú spotrebu.

Okrem toho dochádza k výraznému zníženiu energetických úrovní pohonu, pričom ecodrive a ecodriveR ponúkajú aj ďalšie výhody. Napríklad, výrazné zníženie celkového objemu uvoľneného tepla ako vedľajšieho produktu. Za normálnych okolností je nadbytočná energia konvertovaná na teplo a emitovaná do okolitého priestoru a hydraulického oleja. Oba tieto efekty sú pri použití ecodrive a ecodriveR takmer úplne eliminované, čo výrazne znižuje chladiacu kapacitu a zvyšuje prevádzkovú životnosť hydraulického oleja. Ergonomickou výhodou týchto dvoch systémov je redukcia emisií hluku, ku ktorej dochádza následkom zníženia priemerných rýchlostí motora.


Nižší dopad na životné prostredie

Potenciál úspory závisí od rozličných faktorov. Veľkosť stroja a pracovný cyklus majú v tomto prípade kritický význam. Ak sú napríklad technické diely POM s veľkosťou dávky 109 g a pracovným cyklom 78,3 sekundy inštalované na vstrekovacom lise ENGEL Victory 330/125, ktorý bol energeticky optimalizovaný pomocou systému ecodriveR, dochádza k úspore 3,7 kWh energie každú hodinu, čo predstavuje o 46 % nižšiu spotrebu v porovnaní so strojom pred optimalizáciou. Zníženie spotreby energie pohonom o 3,2 kWh/h a skutočnosť, že chladiaci/filtračný motor spotrebuje o 0,5 kWh/h menej energie je v tomto prípade najvýznamnejšou výhodou. Ak je stroj v prevádzke 6000 hodín za rok, celkový objem spotrebovanej energie bude zredukovaný o 22 200 kWh, teda šesť ton oxidu uhličitého.  

EcodriveR je možné inštalovať na akýkoľvek vstrekovací lis ENGEL s tromi alebo menej asynchrónnymi motormi a elektro-hydraulickými variabilnými čerpadlami. V mnohých krajinách je takáto investícia dotovaná z verejných zdrojov.

Kontakty »

10.2.2014
autor: Mastex s.r.o.
 
 
 
 
 
Odporučte článok Vytlačiť článok Späť
 
 

Späť


 
Najnovšia inzercia

Predaj | HDPE drte
28.07.2017

 
 
 

Predaj | Aglomerát
27.07.2017

 
 

Predaj | Odpad - PET
27.07.2017

 
 
 

Predaj | Drť plastová
27.07.2017

 
 

Predaj | Koláče
27.07.2017

 
 

Kúpa | POM natural/white
27.07.2017

 
 

Predaj | PC/ABS
27.07.2017

 
 
 
Výstavy
MALAYSIA-PLAS 2017

27.07.2017 | Formy a lisy pre spracovanie plastov.

SRI LANKA PLAST

03.08.2017 | Medzinárodná plastikárska výstava.

Plastic, Printing & Packaging, Tanzania - PPPEXPO 2017

22.08.2017 | 20. Medzinárodný veľtrh plastov, značenia, balenia.

PU China 2017

29.08.2017 | Popredná výstava pre čínsky trh v oblasti polyuretánov.

China Composites Expo 2017

06.09.2017 | Medzinárodný veľtrh a fórum pre technológie kompozitov a aplikácií.

Drinktec 2017

11.09.2017 | Medzinárodný veľtrh nápojov a technológií

VietnamPlas

13.09.2017 | Veľtrh pre plasty a gumu.

EMO Hannover 2017

18.09.2017 | Popredný svetový veľtrh obrábania kovov.