MOL už má všetky licencie pre strategickú investíciu do projektu Polyol

  • 25.10.2017
  • Dodávatelia surovín
MOL už má všetky licencie pre strategickú investíciu do projektu Polyol

Po uzavretí zmlúv so spoločnosťami Evonik a thyssenKrupp na výrobu propylénoxidu v júli 2017, dosiahla Skupina MOL nový míľnik strategickej investície.

Ďalšia zmluva, podpísaná s thyssenKrupp Industrial Solutions (Thajsko) Ltd., zabezpečí Skupine MOL technológiu výroby polyéterpolyolov a propylénglykolov z propylénoxidu.

Kontrakt zahŕňa nákup technologických licencií a procesnej architektúry výrobných jednotiek, vyrábajúcich polyéterpolyoly a propylénglykoly z propylénoxidu. Po ukončení investície sa Skupina MOL stane kľúčovým výrobcom polyéterpolyolov a propylénglykolov v  strednej Európe.

Technológia Polyol od spoločnosti thyssenKrupp má najmodernejší dizajn Jet Reactor, ktorý garantuje najvyššiu dostupnú bezpečnosť, kvalitu, prevádzkovú spoľahlivosť, flexibilitu a produktivitu. Komplexný inžiniering, vrátane testovania produktov, dodá výskumné a vývojové centrum oleochemikálií thyssenKrupp v Thajsku. Zmluva zahŕňa aj predbežnú dohodu so spoločnosťou thyssenKrupp o dodávke a inštalácii výrobnej jednotky polyéterických polyolov.

Skupina MOL v súlade so svojou Stratégiou 2030 urobila v petrochemickom hodnotovom reťazci ďalší krok k výrobe polotovarov a špecializovaných chemických produktov. Stane sa tak poprednou chemickou skupinou v strednej a východnej Európe. Polyéterpolyoly, ktoré slúžia ako vstupná surovina pre výrobu polyuretánovej peny, sú hlavným smerom rozvoja Skupiny MOL v oblasti petrochémie, pretože majú široké využitie v automobilovom, stavebnom, obalovom a nábytkárskom priemysle. Po ukončení tejto významnej investície sa spoločnosť MOL stane jediným integrovaným výrobcom polyolov v strednej a východnej Európe.

Polyol 
  

Propylénglykoly, ktoré sú ďalšou produktovou líniou projektu Polyol, sú derivátmi propylénoxidu, ktoré vyrába väčšina popredných výrobcov propylénoxidu. Propylénglykoly sa vyznačujú širokou škálou použitia, vrátane výroby nenasýtených polyesterových živíc (UPR) či hygienických a farmaceutických výrobkov.

Podpísaním tejto zmluvy si Skupina MOL zabezpečila technologické licencie a technické zdroje pre všetky výrobné jednotky projektu Polyol. Zmluvy podpísané v júli sa týkali nákupu technologických licencií a výrobných balíkov pre HP-PO (peroxid vodíka – propylénoxid) technológiu výroby propylénoxidu.


O Skupine MOL

Skupina MOL je integrovaná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti v Maďarsku. Je aktívna vo viac ako 30 krajinách, s 25-tisícovým dynamickým medzinárodným tímom a skúsenosťami a výsledkami, ktoré získala v priemysle za uplynulé storočie. Prieskumné a ťažobné aktivity MOL sú založené na viac ako 75-ročných skúsenostiach v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti sú výrobné aktivity sústredené v 8 krajinách a aktíva na vyhľadávanie prírodných zdrojov sú dostupné v 13 krajinách. Skupina MOL prevádzkuje štyri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku. Vlastní tiež sieť 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a. s.


Mohlo by vás tiež zaujímať