ENGEL sa pripravuje na ďalší rast

 • 13.11.2017
 • Stroje, zariadenia
ENGEL sa pripravuje na ďalší rast

Na veľtrhu Fakuma 2017 sa firma ENGEL AUSTRIA predstavila v dobrej nálade. Výrobca strojov na vstrekovanie plastov a dodávateľ systémových riešení so sídlom vo Schwertbergu (Rakúsko) je v tomto obchodnom roku naďalej na vzostupe. Výrobné kapacity a počet pracovníkov na celom svete ďalej rastú.

„S vývojem naší činnosti jsme velmi spokojení,“ informoval Dr. Stefan Engleder, CEO skupiny ENGEL, na začátku veletrhu ve Friedrichshafenu. „V tomto obchodním roce počítáme s obratem přibližně 1,5 miliardy EUR.“ Oproti obratu v minulém roce 1,36 miliardy EUR je to opět výrazné zvýšení. Výrobce strojů vidí budoucí měsíce optimisticky.

Firma ENGEL nyní už deset let nadprůměrně těží z obrovského nepřetržitého růstu průmyslu zabývajícího se zpracováním plastů. „Jak ve všech regionech, tak i ve všech relevantních odvětvích se nám podařilo dále růst,“ říká Engleder. Evropa má s 55 procenty na obratu lví podíl. V Americe dosahuje ENGEL aktuálně 24 a v Asii 20 procent obratu.

 ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart je od září kompetenční centrum pro MuCell. V technickém centru pobočky je zákazníkům firmy ENGEL trvale k dispozici zařízení pro vstřikování pěny
   obr. 1: ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart je od září kompetenční centrum pro MuCell. V technickém centru pobočky je zákazníkům firmy ENGEL trvale k dispozici zařízení pro vstřikování pěny.


Firma ENGEL posiluje v Německu aplikační techniku a působení v oblasti inject 4.0

Německo je nadále jedním z trhů, kde skupina ENGEL dosahuje největšího obratu. Firmě ENGEL se zde za posledních pět let podařilo zvýšit obrat o 50 procent. Přispívají k tomu především dva faktory, jak uvádějí jednatelé firmy ENGEL. „Německo představuje i nadále technologicky nejpokročilejší trh a tedy největší hnací motor pro inovace,“ zdůrazňuje Dr. Christoph Steger, CSO skupiny ENGEL. „K tomu se přidává skutečnost, že německé firmy dále pokračují v globální expanzi.“

Firma ENGEL zaměstnává aktuálně v Německu více než 300 pracovníků, s nadále vzrůstající tendencí. Firma ENGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart – nejmladší ze čtyř německých poboček – se od svého založení v dubnu 2013 personálně rozrostla o více než dvojnásobek. Noví pracovníci byli přijímáni především do oddělení servisu, realizace projektů a aplikační techniky. Aplikační technika hraje v pobočce Technologieforum Stuttgart mimořádně důležitou roli, protože technické centrum je výrazně větší než ve většině ostatních poboček. Od září tohoto roku má toto stanoviště kompetenční centrum MuCell. Ve Stuttgartu je nyní trvale k dispozici velké zařízení pro vstřikování pěny pro zkoušky podle požadavků zákazníků, vývojové práce a školení. V kompetenčním centru zaměstnává ENGEL ve Stuttgartu vlastního odborníka na technologii MuCell.

Stěžejní bod investicí v Německu představuje v tomto obchodním roce pobočka v Hannoveru – s 80 zaměstnanci jedna z největších prodejních a servisních poboček firmy ENGEL na světě. V květnu byla otevřena výrazně rozšířená a zmodernizovaná pobočka. Firma ENGEL investovala do nejsevernější německé pobočky přibližně 5 mil. EUR. Zákazníci v Hannoveru mohou profitovat z dvakrát větší užitné plochy především díky výrazně většímu technickému centru a rozšířené oblasti pro akce a semináře. V novém interaktivním technickém centru se nacházejí také velké stroje s uzavírací sílou až 7 000 kN. Kromě střídajících se exponátů představují dva hlavní pevné body výstavy lehké konstrukce a  inject 4.0.

Souběžně s Hannoverem otevřela firma ENGEL také oddělení inject 4.0 v technologickém a automatizačním centru v Hagenu. Cílem je moci mimořádně názorně ukázat nové možnosti digitalizace a propojení a živě předvést všechny výrobky inject 4.0 od firmy ENGEL.

Firma ENGEL investovala v závodu Hannover přibližně 5 mil. EUR a připravila se tak na další růst na německém trhu a na budoucí požadavky svých zákazníků. V květnu byla otevřena výrazně rozšířená a zmodernizovaná pobočka. 
   obr. 2: Firma ENGEL investovala v závodu Hannover přibližně 5 mil. EUR a připravila se tak na další růst na německém trhu a na budoucí požadavky svých zákazníků. V květnu byla otevřena výrazně rozšířená a zmodernizovaná pobočka.


ENGEL vytváří nová pracovní místa na celém světě

Průmysl 4.0 patří celosvětově k největším hnacím motorům růstu, což se výrazně odrazilo na prezentacích na veletrhu Fakuma 2017. Přitom nejde jen o změny ve výrobních procesech, nýbrž o zcela nové formy spolupráce, jak vysvětluje Stefan Engleder: „Stále intenzivněji doprovázíme naše zákazníky po celou dobu životnosti strojů na vstřikování plastů a výrobních buněk. Jedná se zde mimo jiné o ještě intenzivnější poradenství při navrhování výrobních řešení, o nové možnosti v oblasti poprodejního servisu, jako je předvídavá údržba, o nepřetržitou optimalizaci procesů a flexibilní přizpůsobování výrobních řešení podle měnících se úkolů. Abychom mohli tyto požadavky plnit k naprosté spokojenosti našich zákazníků, budeme v budoucnosti potřebovat ještě více vysoce kvalifikovaných a angažovaných pracovníků než dneska.“

Směr, kterým se ubírá spolupráce mezi firmou ENGEL a jejími zákazníky, vysvětluje, proč roste počet pracovníků právě v oblasti servisu a aplikační techniky. Kromě toho je to oblast informační technologie, kde firma ENGEL přijímá stále více dalších pracovníků. Konkrétně nabízejí tři rakouské závody v současné chvíli 120 dalších míst. V Německu je jich 20. Do konce obchodního roku v březnu 2018 bude firma ENGEL na celém světě zaměstnávat pravděpodobně 6 400 osob.


Poptávka po integrovaných systémových řešeních dále roste

Další hnací silou technologického růstu jsou pokračující nahrazování materiálů u vysoce technologicky vyspělých druhů použití, jako ve výrobě automobilů nebo v lékařské technice, a dále lehké konstrukce v automobilovém průmyslu a v oblasti teletroniky.

Technologické trendy kráčí ruku v ruce s dále rostoucí integrací procesů a stupněm automatizace, který zase vede ke zvýšené poptávce po integrovaných systémových řešeních od jednoho dodavatele. „Narůstající komplexnost procesů patří k velkým výzvám pro zpracovatele. Naším úkolem je zabezpečit s narůstající komplexností ještě větší transparentnost a přehled a zajistit, aby bylo možné jednoduše řídit a kontrolovat i komplexní procesy,“ vysvětluje Christoph Steger. „Firma ENGEL je se svou velmi vysokou kompetentností pro systémová řešení a rozsáhlým vlastním programem automatizace, periferií, technologie a průmyslu 4.0 na tento trend optimálně připravená. Podíl integrovaných systémových řešení u obdržených zakázek nadále roste a je to zcela jednoznačně celosvětový trend.“ Díky tomu systémová obchodní činnost firmy ENGEL nadále roste i v Asii, zatímco spousta dodavatelů, kteří se zaměřují čistě na stroje, zaznamenala pokles obratu.

Přesně k výročí se podařilo firmě ENGEL dokončit druhé velké rozšíření závodu v historii stanoviště v Šanghaji. Závod na velké stroje byl zvětšen o další výrobní halu a novou kancelářskou budovu. 
   obr. 3: Přesně k výročí se podařilo firmě ENGEL dokončit druhé velké rozšíření závodu v historii stanoviště v Šanghaji. Závod na velké stroje byl zvětšen o další výrobní halu a novou kancelářskou budovu.


Budou navýšeny výrobní kapacity

Aby zvládla celosvětově vzrůstající poptávku, zahájila firma ENGEL již před více než třemi lety nejrozsáhlejší investiční program v historii podniku. Celkově bude jen do výrobních závodů do roku 2020 investováno více než 375 mil. EUR. „První projekty s celkovým objemem téměř 120 mil. EUR už jsou dokončené,“ říká Engleder. „Dále veškerými silami pracujeme na rychlém postupu výstavby a plány a priority stále znovu přizpůsobujeme okolnostem.“

Největším probíhajícím stavebním projektem je rozšíření závodu na velké stroje v St. Valentinu. V létě tohoto roku byl dosažen první milník a byla zprovozněna další výrobní hala. Díky ní je montážní plocha rozšířená o více než 4 000 metrů čtverečních a kromě toho je zde místo pro další kanceláře. Jako další krok vznikne v závodě od jara 2017 nová administrativní budova a nové technické centrum pro zákazníky. V souvislosti s tímto rozšířením bude také zvětšeno technologické centrum pro lehké kompozitní materiály v St. Valentinu.

V pořadí největších stavebních opatření ve skupině ENGEL následuje po St. Valentinu hlavní sídlo Schwertberg. Od ledna se vedle hlavního vchodu nachází velká stavba. Zde bude do podzimu 2018 o 11 500 metrů čtverečních rozšířena severní výrobní hala, zřízená v roce 2013, a vybudováno rovněž nové, výrazně větší technické centrum pro zákazníky. Teprve na jaře tohoto roku dokončila firma ENGEL ve Schwertbergu rozšíření technologického centra v jižní části areálu závodu. Vzniklo zde 10 000 metrů čtverečních další užitné plochy pro kanceláře, učňovskou dílnu a jesle. Hlídání malých dětí přímo ve firmě představuje novou nabídku firmy ENGEL, která se u pracovníků setkala s takovým ohlasem, že mezitím už byla otevřena druhá skupina. Redakce časopisu Woman ocenila firmu ENGEL v červnu jako jednu z firem v Rakousku, které jsou nejvstřícnější k rodinám.

Souběžně se závodem na velké stroje ve St. Valentinu byla navýšena kapacita také v Šanghaji. Přesně k 10. výročí závodu se firmě ENGEL podařilo v září s velkou slavnostní akcí otevřít nový komplex budov. V Šanghaji byla jednak prodloužena stávající kancelářská budova, aby se vytvořilo dalších 1 000 metrů čtverečních užitné plochy. Dále byla zřízena nová výrobní hala, která rozšířila výrobu velkých strojů o 1 600 metrů čtverečních. V nové budově se nyní nachází také učňovská dílna. Je výrazně větší než ta předchozí, protože od začátku vzdělávacího programu firmy ENGEL v Číně před čtyřmi roky počet učňů výrazně vzrostl. V současné době se v Šanghaji vzdělává 45 mladých lidí ve třech technických profesích.

V červnu byla v závodu na velké stroje ENGEL v St. Valentinu zprovozněna další nová montážní hala. 
   obr. 4: V červnu byla v závodu na velké stroje ENGEL v St. Valentinu zprovozněna další nová montážní hala.


V roce 2018 začne nové kolo programu pro sales-trainee

Vzděláváním ve vlastní firmě a nepřetržitými investicemi do svých učňovských dílen si firma ENGEL dlouhodobě zabezpečuje odborné pracovníky. Podíl převzatých pracovníků činí ve všech závodech 98 procent. Kromě Rakouska a Číny vzdělává firma ENGEL pracovníky v technických profesích také v Německu a v České republice.

Najít kvalifikované a angažované pracovníky a udržet si je představuje stále větší výzvu nejen pro výrobu. „Také v prodeji se musíme vydat novou cestou,“ zdůrazňuje Christoph Steger. V září 2016 zahájila firma ENGEL mezinárodní program pro sales-trainee. Sedm mladých mužů a jedna žena z USA, Číny, Koreje a Rakouska jsou průkopníci tohoto způsobu vzdělávání. Mezitím úspěšně absolvovali úvodní fázi a první působení v zahraničí. Do konce dvouletého vzdělávání poznají závody a pobočky firmy ENGEL na třech kontinentech. „Zejména v oblasti prodeje pracují naši zaměstnanci v mezinárodně propojených týmech,“ říká Steger. „K zásadním schopnostem zde patří myslet nad rámec hranic vlastního jazyka a vlastní kultury. Přesně to chceme trénovat.“ V nadcházejícím roce plánuje ENGEL vypsat nová místa do programu sales-trainee.

www.engelglobal.com

 • autor:
 • ENGEL CZ

FotografieMohlo by vás tiež zaujímať

 • Merajte spoľahlivo viacero veličín pomocou jedného snímača hladiny Level Plus

  Merajte spoľahlivo viacero veličín pomocou jedného snímača hladiny Level Plus

  • 19.02.2018

  Level Plus ponúka niekoľko typov snímačov hladiny, pričom každý z nich spĺňa požiadavky na presné a flexibilné snímanie. Umožňuje merania 3v1 a po ich inštalácii a kalibrácii nie je potrebná ich pravidelná údržba ani...

 • Dassault Systèmes predstavuje SOLIDWORKS 2018

  Dassault Systèmes predstavuje SOLIDWORKS 2018

  • 14.02.2018

  Spoločnosť Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, svetový líder v oblasti návrhárskeho 3D softvéru, digitálneho 3D modelovania a riadenia životného cyklu výrobku (PLM), predstavila SOLIDWORKS 2018. Súčasťou portfólia sú nové aplikácie pre 3D modelovanie a strojárstvo. Ide o nové komplexné...

 • Zostavte si vlastný ovinovací stroj s firmou PENTA- servis spol.s r.o.

  Zostavte si vlastný ovinovací stroj s firmou PENTA- servis spol.s r.o.

  • 07.02.2018

  Jedinečnú možnosť zostaviť si poloautomatický ovíjací stroj presne tak, ako potrebujete teraz ponúka spoločnosť PENTA - servis spol. s r.o. Máte možnosť si sami zvoliť výšku ovíjania, veľkosť otočnej plošiny, môžete využiť i možnosti zapustenia ovíjacieho stroja do zeme, čo výrazne uľahčí vstup s...

 • Steve Maguire, zakladateľ firmy Maguire zvečnený v Sieni slávy plastov

  Steve Maguire, zakladateľ firmy Maguire zvečnený v Sieni slávy plastov

  • 05.02.2018

  Steve Maguire, zakladateľ korporácie Maguire Products, Inc., ktorého mnohé vynálezy pomáhajú spracovateľom plastov po celom svete, bol vybraný do Siene slávy plastov. Jeho uvedenie do Siene sa bude konať počas ceremónie v máji v Orlande v rámci plastikárskej udalosti NPE 2018 v...