KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V DOBE COVIDOVEJ

  • 08.09.2020 - 08.09.2020 | Zvolen | Slovensko
Národní klastrová asociace, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Banskobystrický samosprávny kraj ako i ďalší partneri organizujú konferenciu venovanú vládnym odporučeniam a prezentácii praktických technických riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Podujatie je určené pre: vedúcich bezpečnosti, vedúcich IT, manažérov, riadiacich pracovníkov firiem, VÚC, miest, obcí a ich nimi zriadených organizácií, výskumných organizácií a škôl.

Dátum: 8.9.2020

Miesto: Technická univerzita Zvolen

Informačná a technologická bezpečnosť je vzhľadom ku stále dynamickejšej digitalizácii a automatizácii procesov v riadení a chodu verejných organizácií a obcí, rovnako ako vo výrobe a chodu firiem a z hľadiska hrozieb pre ich zaistenie, stále dôležitejšou témou.

Konferencia vo Zvolene nadviaže na úspešné konferencie v Ostrave a v Trenčíne s cieľom priniesť tému kybernetickej bezpečnosti do regiónov a prezentovať nové technické riešenia domácich aj zahraničných výrobcov, ktoré môžu firmám, výskumným subjektom, obciam a ďalším organizáciám minimalizovať riziká vonkajšieho útoku a krádeže textových dát i audiodát.

V rámci podujatia budú popri konferenčnom programe organizované bilaterálne rozhovory a odborné konzultácie.

Pozvánka: Kybernetická bezpečnosť

Registrácia záujemcov

Kontakt pre informácie:
Katarína Martišková, Ján Václav
sopkrktn@sopk.sk; 0905 503 298