Zmena vo vedení spoločnosti WITTMANN BATTENFELD

  • 18.03.2019
  • Stroje, zariadenia
Zmena vo vedení spoločnosti WITTMANN BATTENFELD

Rainer Weingraber, MBA, prevzal od marca tohto roku vedenie spoločnosti WITTMANN BATTENFELD v Kottingbrunne. Nastupuje tak na miesto výkonného riaditeľa Mag. Georg Tinscherta, ktorý pôjde do dôchodku koncom marca.

Vyštudovaný priemyselný inžinier Rainer Weingraber sa môže pochváliť dlhoročnými skúsenosťami s riadením v medzinárodne uznávaných spoločnostiach, ako DaimlerChrysler, Siemens, Magna a naposledy v skupine Haas, kde pôsobil niekoľko rokov vo funkcii generálneho riaditeľa  v Rakúsku, ako aj v iných krajinách. Rainer Weingraber je všestranný a inklinuje najmä k technike a strojárstvu.

Werner Wittmann, jeden z majiteľov skupiny WITTMANN, je nadšený, že sa mu podarilo získať Rainera Weingrabera ako generálneho riaditeľa spoločnosti WITTMANN BATTENFELD: "S Rainerom Weingraberom bude mať skupina WITTMANN vrcholového manažéra, ktorý poskytne spoločnosti nové impulzy pomocou svojich vedomostí a manažérskych skúseností."

Werner Wittmann využil túto príležitosť a poďakoval Georgovi Tinschertovi za viac ako 10 rokov úspešnej služby v čele spoločnosti, kde ukončil svoju aktívnu kariéru vo funkcii generálneho riaditeľa WITTMANN BATTENFELD a odišiel do dôchodku. Pod vedením Georga Tinscherta, ktorý bol koncom roka 2007 vymenovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti, spoločnosť WITTMANN BATTENFELD zažila pôsobivý vývoj z technologického i ekonomického hľadiska a je dnes jedným z medzinárodne uznávaných hráčov v priemysle plastov. Werner Wittmann je presvedčený, že Rainer Weingraber bude v tomto trende pokračovať a ďalej posilňovať pozitívny vývoj spoločnosti.

Skupina WITTMANN

Skupina WITTMANN so sídlom vo Viedni patrí medzi svetových lídrov vo výrobe vstrekolisov, robotov a periférnych zariadení pre plastikársky priemysel a pozostáva z dvoch hlavných divízií: WITTMANN BATTENFELD a WITTMANN. Spoločne prevádzkujú skupinu s ôsmimi výrobnými závodmi v piatich krajinách a majú predajné a servisné spoločnosti, ktoré pôsobia v 34 pobočkách na všetkých významných trhoch s plastami na celom svete.

WITTMANN BATTENFELD pokračuje v ďalšom rozširovaní svojej pozície na trhu ako výrobca vstrekolisov a špecialista na najmodernejšie technologické procesy. Ako dodávateľ komplexnej a modernej strojovej technológie v modulárnom dizajne spĺňa spoločnosť súčasné aj budúce požiadavky trhu pre zariadenia na vstrekovanie plastov.

Produktové portfólio WITTMANN zahŕňa roboty a automatizačné systémy, systémy manipulácie s materiálom, sušičky, gravimetrické a objemové miešače, granulátory, regulátory teploty a chladiče. Vďaka tejto rôznorodej škále periférnych jednotiek ponúka spoločnosť WITTMANN riešenia pre spracovateľov plastov.

Zlúčenie rôznych segmentov pod záštitou skupiny WITTMANN viedlo k úplnej prepojenosti medzi rôznymi produktovými radami v prospech spracovateľov plastov s rastúcou požiadavkou na bezproblémovú integráciu spracovateľských strojov s automatizáciou a periférnymi zariadeniami.

  • autor:
  • Wittmann Battenfeld CZ spol. s.r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať