ZLINTECH - prvá konferencia zameraná na Priemysel 4.0 v Zlínskom kraji

  • 14.11.2018 - 14.11.2018 | Zlín | Česko
Technologické inovačné centrum s.r.o. organizuje v stredu 14. novembra 2018 v zlínskom hoteli Baltaci Atrium konferenciu ZLINTECH. Jej cieľom je oboznámiť sa s trendami vývoja v oblasti hlavných priemyselných odvetví Zlínskeho kraja (dopoludňajšie časť) a predstaviť firemné projekty, ktoré sa už teraz zaoberajú nastupujúcim trendom Priemyslu 4.0.

Návštěvníky konference budou zástupci firmem a podnikatelé Zlínského kraje, případně studenti technických oborů. Více informací a registrace na www.zlin.tech.