Webinár: Výrobky - povinnosti pre výrobcov a dovozcov

  • 15.07.2020 - 15.07.2020 | Bratislava | Slovensko
Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov