Webinár: SCIP – registrácia výrobkov s obsahom SVHC látok

  • 20.07.2020 - 20.07.2020 | Bratislava | Slovensko
Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.