Webinár: REACH autorizácia chemických látok

  • 16.07.2020 - 16.07.2020 | Bratislava | Slovensko
Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre autorizáciu chemických látok — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov.