Webinár: Čo ovplyvňuje vznik lunkrov, analýza vzniku lunkrov a ich odstránenie

  • 01.07.2020 - 01.07.2020 | Zlín | Česko
Vo webinári si ukážeme, ako lunkry vznikajú a ako ich eliminovať pri konštrukcii dielu a konštrukciu vstrekovacie formy.

Registrace »

Účast na webináři je bezplatná.