Waste Management & Recycling

  • 07.04.2020 - 09.04.2020 | Sofia | Bulharsko
Waste Management & Recycling
Výstava odpadového hospodárstva a recyklácie.

Viac informácií »

Presunutý kvôli koronavírusu. Nový dátum zatiaľ nie je známy.