Vzdelávanie a komunikácia ENVI-PAK bola pestrá aj v druhej polovici roka

Vzdelávanie a komunikácia ENVI-PAK bola pestrá aj v druhej polovici roka

ENVI-PAK si zakladá na kontinuálnom vzdelávaní a komunikácii s odbornou aj neodbornou verejnosťou počas celého roka. V druhej polovici roka bola vrcholným podujatím ENVI-PAK odborná konferencia zameraná na legislatívu a určená primárne slovenským obciam a mestám, prednostne partnerom oprávnenej organizácie ENVI-PAK. Aktívne sme sa zapájali aj do odborných podujatí iných organizácií a sami organizovali aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov bolo jednou z nosných tém odbornej konferencie Samospráva separovaný zber

Na 4. ročníku odbornej konferencie ENVI-PAK konanej pod záštitou Vojtecha Ferencza, štátneho tajomníka MŽP SR a ÚMS sa zúčastnilo viac ako 200 hostí zo sféry samosprávy, štátnej správy a odbornej verejnosti. Konala sa už štvrtý rok v Sliači neďaleko Banskej Bystrice, v hoteli Kaskády a jej účastníci tu diskutovali o najaktuálnejších témach z oblasti odpadového hospodárstva.

Najvýznamnejšie zmeny Legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch vysvetľovali Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva a Božena Gašparíková, poradkyňa ministra životného prostredia. Patrili medzi ne najmä zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Slovenskej republike, zrušenie Recyklačného fondu či prísnejšia regulácia oprávnených organizácií a kolektívnych systémov formou ich autorizácie. Na konferencii rezonovali aj ďalšie, nemenej významné témy pre samosprávy, akými sú financovanie triedeného zberu v mestách a obciach či riešenie praktických problémov v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s vedením zákonnej evidencie, úpravami Všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pre oblasť nakladania s bioodpadmi alebo prípravami nových Programov odpadového hospodárstva.

Spoločnosť ENVI-PAK sa pri príležitosti 10. výročia svojho založenia poďakovala partnerom za spoluprácu a na záver odmenila najlepšie a najefektívnejšie separujúce mestá a obce celkovou finančnou sumou 10.500 eur.

Na základe vyhodnotených prísnych kritérií v oblasti triedenia odpadu je najlepším separujúcim mestom za rok 2012 mesto TRENČÍN. Za Ekologický počin roka bola ocenená obec Huncovce (okres Kežmarok).

ENVI-PAK v súčasnosti spolupracuje s viac ako 1600 slovenskými mestami a obcami, ktorým v rámci systému ZELENÝ BOD poskytuje platbu za všetok vyzbieraný a recyklovaný odpad z obalov pochádzajúci z domácností vzniknutý na území mesta a obce bez ohľadu na jeho množstvo.


Filmový festival EKOTOPFILM 2013

K jeseni neodmysliteľne už 40 rokov patrí najstarší filmový festival na Slovensku EKOTOPFILM. Začína v Bratislave a potom sa sťahuje do ďalších slovenských miest.

Každoročne ho navštívi viac ako 70 000 návštevníkov. Spoločnosť ENVI-PAK, ako oficiálny partner podujatia, bol súčasťou sprievodných aktivít počas celého festivalového týždňa.

Z festivalového stanu na Rybnom námestí v Bratislave sme vytvorili priestor plný hier, kde sa žiaci a študenti mohli odfotiť pri fotostene, zložiť si puzzle, zahrať známu hru človeče, nehnevaj sa či vyskúšať si správne triedenie odpadu do farebných kontajnerov. Priestor mali aj na vlastnú tvorbu – kresliť na tému Každý môže triediť odpad. Akú ekologickú stopu na tejto Zemi zanechávajú, zistili vyplnením dotazníka. Na pamiatku ich hostesky ENVI-PAK označili pečiatkou – ekoboh, ekosapiens a tých najľahostajnejších k prírode ekovrah. Za každý vyplnený vyžrebovaný dotazník boli deti odmenené reklamnými predmetmi ENVI-PAK. Najväčší úspech mali, ako obyčajne, silikónové náramky.

Počas filmového festivalu navštívilo stan ENVI-PAK približne 2000 žiakov základných a 1000 žiakov stredných škôl. Väčšina si vyskúšala všetky pripravené aktivity. Navštívili nás aj deti zo špeciálnych ZŠ, ktoré boli nadšené z každého darčeka, ktorý získali.

Filmový festival pokračoval v podobnom duchu v Žiline 7. – 9. 11. v priestoroch stanice Žilina Záriečie, ktorá je prebudovaná na zaujímavý kultúrny stánok. Zo žilinských základných a stredných škôl festival navštívilo a hry si prišlo zahrať asi 800 žiakov a študentov. Poslednou zastávkou festivalových programov EKOTOPFILM-u boli Košice v dňoch 20. - 21.11. 2013. Filmových predstavení a sprievodného programu sa zúčastnilo 1000 žiakov zo základných škôl a asi 350 žiakov zo stredných škôl.

Štyridsiaty jubilejný festival EKOTOPFILM potvrdil opäť svoju opodstatnenosť a ENVI-PAK je rád jeho súčasťou. Účasť viac ako 5000 mladých ľudí na našich aktivitách náš záujem o toto významné celoslovenské podujatie s účasťou zahraničnej odbornej a laickej verejnosti potvrdzuje.


Regenerácia generácie v Auparku

ENVI-PAK bol jedným z partnerov podujatia Regenerácia generácie v nákupnom centre AUPARK, ktorý 24. 10. 2013 pripravil spolu s organizáciou RESONANCE v priestoroch nákupného centra celodenné podujatie zamerané na tému ozdravenia vzťahu človeka a prostredia, v ktorom žije. Spoločne s ďalšími partnermi sme prostredníctvom zábavných a interaktívnych hier a súťaží upozornili na nevyhnutnosť ekologického správania v každodennom živote.

Počas celého dňa boli v mieste konania k dispozícii informačné a prezentačné stánky subjektov, ktoré svojimi aktivitami zapadajú a rozvíjajú ciele stanovené organizátorom podujatia. ENVIPAK ponúkal okrem informácií a ekotestu aj interaktívne hry, v ktorých si mohli deti otestovať svoje ekologické vedomosti. Ďalšími účastníkmi, ktorým nie je ekológia a správanie sa k prírode ľahostajné, boli organizácie ponúkajúce ochutnávku poctivých domácich potravín a informácie o živote na hospodárskom dvore, poradenstvo v oblasti zdravej a liečivej výživy ako aj všeobecné informácie o zdravom lokálnom a sezónnom spôsobe stravovania. K dispozícii boli informácie o recyklovaní na Slovensku a o ich najvhodnejšom použití tak, aby sa ušetrilo čo najviac elektrickej energie.

Dvanásťhodinové podujatie dopĺňali tvorivé dielne či vystúpenia zábavno-tanečno-speváckej show EKO TOUR Thomasa Puskailera a Martina Madeja, akrobatické vystúpenia SX Team. Súťaže interaktívneho charakteru, či už pohybové alebo vedomostné až po ochutnávku potravín a porovnávania priemyselne spracovaných a domácich produktov zabávali a zároveň informovali o prirodzenom, zdravom a ohľaduplnom správaní, prospešnom rovnako pre ľudí ako i pre prírodu. Večerné koncertné vystúpenie kapely Medial Banana, známej svojím aktívnym prístupom k ochrane životného prostredia a vyznávaním prirodzeného a nekonzumného životného štýlu, bolo peknou bodkou za touto prospešnou akciou.


Destinatour 2013

V dňoch 4. – 6. a 11. -13. októbra sa uskutočnila mobilná prezentácia projektu Destinatour 2013 na propagáciu turistickej ponuky destinácie Bratislavského kraja, novovznikajúcej siete destinačného manažmentu v rámci kraja, nového vizuálu a komunikačných médií turizmu  Bratislavského regiónu ako aj cezhraničnej spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska. Spoločnosť ENVI-PAK sa postarala o čistotu podujatia zapožičaním svojich prezentačných kontajnerov.

Cieľom podujatia bolo vzdelávanie obyvateľstva formou lokálnej mobilnej prezentácie projektu Destinatour 2013, spoznávania turistického potenciálu Bratislavského regiónu a významu cestovného ruchu pre rozvoj regiónu. Projekt si počas predĺžených víkendov mohli pozrieť obyvatelia v Bratislave, Stupave počas podujatia Dni zelá, v Malackách, vo Svätom Jure, Pezinku, Senci, Slovenskom Grobe, v Modre a ďalších mestách a obciach Bratislavského kraja. Prehliadku v mobilnom autobuse navštívilo viac ako 3000 ľudí.


Deň odpadového hospodárstva 2013

Oprávnená organizácie ENVI-PAK bola opäť partnerom 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa konal v novembri v bratislavskom kongresovom centre Technopol. Generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK sa v hlavnom programe kongresu venovala aktuálnej téme, Rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 230 účastníkov zo Slovenska, Rakúska a Nemecka.

Hlavnými témami kongresu boli politiky odpadového hospodárstva, transparentnosť a kontrola, nové trendy v odpadovom hospodárstve. Na záver kongresu sa uskutočnilo otvorené diskusné fórum na aktuálnu tému: „Ako ďalej s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov?“, ktorej sa okrem zástupcov MŽP, výrobcov, oprávnených a kolektívnych organizácií a odbornej verejnosti aktívne zúčastnila aj generálna riaditeľka ENVI-PAK Hana Nováková.

www.envipak.sk

 

 • autor:
 • Jana Gemeranová


  Mohlo by vás tiež zaujímať   

  Najnovšie inzeráty

  Najbližšie výstavy

  Plastikársky slovník