Výzva na predkladanie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu

Na webovej stránke Európskej chemickej agentúry (ECHA) je otvorená výzva na predloženie pripomienok a dôkazov pre prípadné obmedzenie mikroplastu zámerne pridávaných do rôznych výrobkov. Pripomienky a dôkazy možno predkladať do 11. mája 2018.

  • autor:
  • 19.4.2018
 

Najnovšie inzeráty

Plastikársky slovník