Výrobky podľa legislatívy REACH

  • 10.09.2019 - 10.09.2019 | Bratislava | Slovensko
Legislatíva REACH a príslušné usmernenia pre oblasť výrobkov — súvislosti a dopady pre výrobcov, dovozcov výrobkov a následných užívateľov.