Vertikálne stroje WITTMANN BATTENFELD v spoločnosti WITTE Automotive

  • 08.08.2018
  • Stroje, zariadenia
Vertikálne stroje WITTMANN BATTENFELD v spoločnosti WITTE Automotive

Nemecký koncern WITTE Automotive vyrába vo svojich českých výrobných závodoch v Nejdku a Ostrove veľké množstvá modulov mechatronických zámkov pre dvere a kryty batožinových priestorov osobných automobilov. Plášte jednotiek elektromechanických pohonov sú tvorené hybridnými dielmi z kovu a plastu.

Sestávají ze struktury vodičových vedení vyráběné ražením a ohýbáním, která je po obou stranách pouzdra překryta plastem během procesu vstřikovacího lisování (obr. 1). Při výrobě těchto součástí společnost WITTE již více než 15 let spoléhá na vstřikovací lisy WITTMANN BATTENFELD s uzavíracími jednotkami na vertikálních otočných stolech.

Exkurze výrobním závodem společnosti WITTE Automotive v Nejdku nedaleko Karlových Varů na severozápadě Čech je velmi působivým zážitkem, a to dokonce i pro profesionály z oboru. To platí zvláště během výměn pracovních směn, kdy se navzájem kříží cesty stovek přicházejících a odcházejících pracovníků. Jejich celkový počet činí více než 2 000. Velká část personálu je zaměstnána v montáži mnoha různých mechatronických součástí pro uzavírání a uzamykání automobilů. Avšak výrobní sortiment koncernu WITTE Automotive sahá mnohem dále než jen k dveřním klikám, neboť zahrnuje rovněž zádržná táhla, vnitřní ovládací jednotky dveří, klíče a zámky, pomůcky k uzavírání dveří, dveřní vzpěry, brzdy dveří a pohony motorizovaných dveří.

WITTMANN BATTENFELD  
Obr. 1: Hybridní součásti z kovu a plastu, jako jsou ty vyráběné společností WITTE Automotive v Nejdku nedaleko Karlových Varů, jsou klíčovými součástmi modulů dveřních zámků v mnoha automobilech. 


Sortiment pro víka motorových a zavazadlových prostorů je podobně různorodý. Vedle elektromechanických zamykacích jednotek jsou jeho součástí elektrické pohony a úchopové lišty se zabudovaným osvětlením a senzorovými spínači. Pro zvýšení bezpečnosti chodců se vyrábějí také součásti pro koncepci „aktivního“ víka motorového prostoru. Zde pyrotechnické součásti zajišťují, že se v případě srážky víko motorového prostoru zvedne, čímž poskytne měkčí deformační zónu na přední části vozu.

V závodě WITTE v Nejdku se však nejen montuje působivý, různorodý sortiment bezpečnostních součástí pro motorová vozidla, ale vyrábí se zde interně i vysoký podíl používaných dílů, zvláště v oddělení vstřikovacího lisování, kde tyto díly vyrábí ve čtyřech směnách přibližně 400 zaměstnanců, a to momentálně na 51 strojích s uzavírací sílou mezi 50 a 650 tunami. Výrobní závod může využívat intenzivní podpory ze strany 70 pracovníků personálu vlastní dílny na výrobu forem (obr. 2).

WITTMANN BATTENFELD  

Obr. 2: V lisovně WITTE Nejdek vyrábí 400 pracovníků momentálně na 51 vstřikovacích lisech malé až středně velké součásti pro uzamykací systémy automobilů, přičemž mnohé z těch součástí vznikají na vertikálních strojích.

 


Vertikální stroje pro vstřikovací lisování montážních dílů

Jelikož elektrické pohony a elektronické řízení představují aktuálně nejmodernější řešení pro uzavírací a uzamykací systémy, má v zásadě každé z vyráběných zařízení pro uzavírání nebo uzamykání dveří svou součást vnějšího pláště s integrovanými elektrickými vodiči. Ty se vkládají do formy na lisu buď ručně (v případě jednoduchých, převážně plochých a tím i pevných struktur vodičů), nebo plně automaticky prostřednictvím robotických systémů přímo z postupného dělicího a razicího lisu (v případě trojrozměrných struktur s několika vodičovými vedeními, jež jsou vyráběny v několika krocích a jimiž se ručně obtížně manipuluje).

WITTMANN BATTENFELD  

Obr. 3: Stroje WITTMANN BATTENFELD s otočným stolem se používají v různých verzích a velikostech. Na tomto obrázku je vyobrazen stroj VM-R 80.

 


K zajištění ergonomicky výhodných podmínek pro tento typ práce se k tomuto účelu používají převážně vstřikovací lisy s vertikálními vstřikovacími jednotkami. Ty tvoří přibližně čtvrtinu celkového strojního vybavení a zahrnují různé typy od jednoduchých jednostanicových uzavíracích jednotek pro manuální provoz až po dvoustanicové stroje s otočným stolem v různých velikostech a s různými úrovněmi automatizace. Většinu z nich dodala společnost WITTMANN a částečně jsou zkombinovány s roboty a technologií pro manipulaci s materiálem rovněž od společnosti WITTMANN (obr. 3, 4 a 5).

 

WITTMANN BATTENFELD  

Obr. 4: Čím vyšší je počet kavit a čím komplexnější jsou nároky na vkládání vložek, tím efektivnější je automatizace vkládání a vyjímání dílů prostřednictvím robotů. Zde je jako příklad znázorněn stroj VM-R 80 v kombinaci se dvěma lineárními roboty od společnosti WITTMANN.

 


WITTMANN BATTENFELD 
Obr. 5: Příklad výroby na zařízení znázorněném na obrázku 4 je výroba konektorových adaptérů ve formě se čtyřmi kavitami. 


Operátoři strojů oceňují

Jelikož společnost WITTE Automotive je výhradním dodavatelem celé řady zámkových modulů, spolehlivost je na nejvyšší příčce jejího seznamu priorit pro její výrobní prostředí. Kamil Hušek, projektový vedoucí společnosti pro systémy vstřikovacího lisování, k tomu říká: „Osm z našich dvanácti strojů WITTMANN BATTENFELD v provozu má vertikální uzavírací jednotku. Nejstarším z nich je BATTENFELD VM-50 R, který byl vyroben v roce 2002. Ten vyrábí díly již déle než 15 let v kombinaci s robotickým zařízením pro vkládání vložek a vyjímání dílů, aniž by vykazoval jakýkoli pokles spolehlivosti nebo zvýšení nákladů na údržbu. U našich novějších strojů, které provozujeme převážně jako plně automatické výrobní jednotky s formami se dvěma až čtyřmi kavitami, naši pracovníci oceňují zvláště jejich vynikající integraci řídicího systému robotů a samotných lisů. Například v případě přerušení výroby není pro obnovení automatického provozu nutné resetovat všechny roboty do jejich definovaných počátečních poloh. Ve většině případů stačí jednoduše stisknout tlačítko pro spuštění cyklu. Této výhodě nelze přisuzovat malý význam, neboť zvlášť ve směnném provozu není vždy možné okamžitě povolat odborný personál, aby vyhledal a odstranil eventuální problémy.“


Vytahovač jádra s rychlou odezvou zaručuje hladké zalisování vodičů

Integrace a zalisování vodičových vedení neznamená pouze vložit a uchytit kovové díly a následně na ně ze vstřiků nalisovat plastový materiál. Aby byla zaručena izolace vodičových vedení až ke konektorovému kontaktu a tím jejich ochrana před vlhkostí, musí být zcela zapouzdřeny.

WITTMANN BATTENFELD  
Obr. 6: Komplexní, trojrozměrné struktury vodičových vedení jsou podávány robotem přímo z dělicího a razicího lisu do stroje s otočným stolem. 


Kamil Hušek vysvětluje: „Pro vystředění kovových vodičů uvnitř formy používáme skupiny pohyblivých upínacích trnů, kterými lze pohybovat vpřed a vzad podobně jako u vyhazovacích trnů. Když se forma uzavře, tyto trny zaklíní z obou stran kovové díly. Ke konci procesu vstřikování se trny vytáhnou během fáze přechodu od vstřikovacího do přídržného tlaku prostřednictvím vytahovače jader a následně se vyplní otvory po vytažených trnech. Toto se musí pokaždé vykonat velmi rychle a spolehlivě. Řídicí systém strojů BATTENFELD toto bezchybně zaručuje.“(obr. 6 a 7).

 

WITTMANN BATTENFELD  
Obr. 7: Uvnitř formy jsou kovové vložky přidržovány v definované poloze z obou stran skupinami válcových vložek formy umístěnými naproti sobě. Umístění polohovacích trnů, které se během procesu vstřikování zasunou do stěny formy, aby došlo k úplnému zapouzdření vodičových vedení, lze rozpoznat podle kruhových stop na dokončeném dílu. 


Dosahování cílů efektivity

Během rozhovoru s jednatelem společnosti WITTMANN BATTENFELD CZ, Ing. Michalem Slabou, a Ing. Miroslavem Turečkem, obchodním manažerem pro oblast vstřikovacích lisů, Kamil Hušek shrnuje své zkušenosti takto: „Vynikající spolehlivost vstřikovacích lisů BATTENFELD v kombinaci s expertízou společnosti WITTMANN v oboru automatizace zajišťuje stálou a zcela uspokojivou kvalitu dílů při nízkých jednotkových nákladech. Vysoká opakovatelná přesnost mezi jednotlivými vstřikovacími cykly umožňuje vykonávat nepřetržitou výrobu v rámci úzkých tolerancí a minimalizuje míru zmetkovitosti.“ (obr. 8).

WITTMANN BATTENFELD  
Obr. 8: Jednatel společnosti WITTMANN BATTENFELD CZ, Ing. Michal Slaba, Kamil Hušek, projektový vedoucí pro vstřikovací lisy u společnosti WITTE Nejdek, a Ing. Miroslav Tureček mohou vzpomínat na mnoho let úspěšné spolupráce. 


Kladné zkušenosti s vertikálními stroji přesvědčily příslušné odpovědné pracovníky společnosti WITTE Automotive, že dobrou investicí by bylo i pořízení standardních strojů od společnosti WITTMANN BATTENFELD. Není překvapivé, že v závodě v Nejdku i v jeho sesterském závodě v Ostrově vzdáleném přibližně 25 km byly rovněž nainstalovány hybridní stroje MacroPower s dvoudeskovými uzavíracími jednotkami.

  • autor:
  • Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.


Mohlo by vás tiež zaujímať