• Úvod
  • Aktuálne v legislatíve
  • Verejná konzultácia - Ochrana detí pred nebezpečnými hračkami a posilnenie jednotného trhu v danom odvetví – revízia smernice o bezpečnosti hračiek

Verejná konzultácia - Ochrana detí pred nebezpečnými hračkami a posilnenie jednotného trhu v danom odvetví – revízia smernice o bezpečnosti hračiek

Do 25. 5. 2022 je otvorená verejná konzultácia týkajúca sa ochrany detí pred nebezpečnými hračkami a revízia smernice č. 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek. Európska Komisia očakáva príspevky od zúčastnených strán (občanov, výrobcov, dovozcov, distribútorov a ďalších podnikov, vrátane malých a stredných podnikov, spotrebiteľských a priemyselných združení, orgánov posudzovania zhody, mimovládnych organizácií a orgánov členských štátov, vrátane orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov).

Více informací, kontakt a online dotazník je na webové stránce Evropské Komise » 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník