Valné zhromaždenie spoločnosti MOL schválilo dividendu vo výške 107 miliárd HUF

Valné zhromaždenie spoločnosti MOL schválilo dividendu vo výške 107 miliárd HUF

Spoločnosť MOL Plc. usporiadala v Budapešti úspešné valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie prijalo návrh predstavenstva na rozdelenie zisku formou výplaty dividend vo výške 107 mld. HUF, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom významný nárast. Akcionári schválili správu predstavenstva o hospodárení za rok 2018 a konsolidovanú účtovnú závierku. Valné zhromaždenie tiež ocenilo prácu predstavenstva počas finančného roka 2018.

Očakáva sa, že základná dividenda vzrastie o 11,8 % na približne 95 HUF na akciu z minuloročných 85 HUF na akciu. Ide o pokračovanie doterajšieho trendu postupného zvyšovania pravidelne vyplácaných dividend. Rovnako ako vlani akcionári schválili špeciálne dividendy, ktoré predstavenstvo navrhlo na základe silného cash flow v roku 2018. Spolu so špeciálnymi dividendami, ktoré predstavujú 50 % navýšenie o 47,5 HUF na akciu, sa očakáva, že celkové dividendy na akciu dosiahnu za finančný rok 2018 približne 142,5 HUF.

Valné zhromaždenie schválilo návrh predstavenstva na znovuzvolenie Dr. Sándora Csányiho, Dr. Anthonyho Radeva a Dr. Jánosa Martonyiho a zvolenie Talala Al Awfiho za členov predstavenstva. Ďalej bola Dr. Anett Pandurics zvolená za členku dozornej rady a výboru pre audit.

Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva Skupiny MOL, k valnému zhromaždeniu uviedol: "Som rád, že dnes môžeme uzavrieť finančný rok 2018, ktorý bude považovaný za úspešný, a zároveň rozhodujúci rok. Investovali sme do nového podnikania a nových technológií, ktoré pripravia pôdu pre našu budúcu transformáciu a rast, keďže sa predstavenstvo a manažment zameriavajú na dlhodobé úsilie transformovať podnikanie, a zároveň zabezpečiť spoľahlivé prevádzkové a finančné výsledky. Chcel by som poďakovať našim akcionárom za podporu uznesenia predloženého predstavenstvom. V roku 2019 budeme pokračovať v transformácii nášho podnikania, a zároveň sa budeme usilovať o čo najlepšie investície. "

V roku 2018 Skupina MOL navýšila EBITDA o 10 % na 2,69 mld. USD a prekonala tak svoj zvýšený cieľ. Divízie Upstream a Služby zákazníkom aj naďalej významne zlepšovali svoje výsledky, zatiaľ čo silný vnútorný výkon divízie Downstream čiastočne kompenzoval slabnúce marže.

  • autor:
  • SLOVNAFT, a. s.
  • SLOVNAFT, a.s.

    SLOVNAFT, a.s.

    Výroba a predaj výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - výroba a distribúcia polyetylénu (LDPE) a polypropylénu (PP), distribúcia HDPE.



Mohlo by vás tiež zaujímať



 

Archív článkov

Najbližšie výstavy