Tvorba systému údržby

  • 16.04.2018 | Bratislava
Oboznámenie sa s prvkami moderne fungujúceho systému údržby IPA. Uvedomenie si potenciálov pre zlepšenie vo Vašom systéme údržby. Dať námety pre zlepšovanie v systéme údržby.