Trendy v plastikárskom priemysle

  • 23.11.2023 - 24.11.2023 | Jasná | Slovensko
Slovenský plastikársky klaster Vás pozýva na 12. ročník odborného semináru z cyklu Trendy v plastikárskom priemysle, ktorý sa uskutoční 23.11. – 24.11.2023, v Demänovej v hoteli VIA Jasná.


Seminár reaguje na aplikácie európskej legislatívy do praxe, reaguje na potreby udržateľnosti materiálov, prináša informácie o nových technológiách v plastikárskom priemysle, informácie o riešeniach pre znižovanie nákladov, atď.

Seminár je zaujímavý nielen pre spracovateľov plastov, ale aj pre výrobcov polymérov, pre dodávateľov do automobilového priemyslu, pre výrobcov výrobkov z gumy, recyklačné firmy,  ale aj pre všetky ostatné firmy, ktoré sú z kooperujúcich odvetví. Na seminári majú možnosť účastníci už tradične nadviazať nové obchodné kontakty alebo partnerské spolupráce.  

Pripravený je bohatý program plný odborných prednášok. V prípade záujmu je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku. 

 

Najnovšie inzeráty

Najbližšie výstavy

Plastikársky slovník